ไออีซี อะบรอด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ บริการฟรีทุกขั้นตอน

MBA จบป.ตรีเเล้วเรียนต่อได้เลย พร้อมโอกาสฝึกงานและทำงานต่อใน UK

MBA no Experience

พี่ๆ IEC Abroad เชื่อว่ามีน้องๆหลายคนที่เรียนจบตรีเเล้วเละกำลังมองหาคอร์สเรียนปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจหรือ MBA แต่ไม่ว่าจะดูคอร์สของ MBA ที่ไหน แต่ละที่ก็ต้องการประสบการณ์ทำงานทั้งนั้นตั้งแต่ 2-3 ปีขึ้นไป ทำให้น้องๆเริ่มถอดใจกัน แต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะ น้องๆรู้หรือไม่ว่าที่ประเทศอังกฤษมีคอร์สปริญญาโทบริหารธุรกิจ MBA ที่ไม่ต้องการประสบการณ์ทำงานการสมัครด้วย ซึ่งในระบบการศึกษาของอังกฤษเค้าจะเรียกว่า Graduate MBA หรือ MBA สำหรับนักเรียนจบใหม่นั่นเอง นอกจากจะไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงานในการสมัครเเล้ว จุดเด่นของคอร์ส MBA แนวนี้ก็คือน้องๆจะมีโอกาสได้ลองฝึกงานหรือทำงานในองค์กรจริงที่ UK โดยมีมหาวิทยาลัยคอยช่วยเหลือในการจัดแจงหาที่ทำงานหรือช่วยเตรียมความพร้อมในการสมัครงานค่ะ

ข้อดีของคอร์สปริญญาโท MBA แบบไม่ต้องการประสบการณ์ทำงาน (Graduate MBA)

1. นักเรียนสามารถเข้าสู่การทำงานด้วยวุฒิ MBA ได้เร็วขึ้น

2. เปิดรับนักเรียนจากทุกสาขาวิชา ไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในสาขาธุรกิจมาก่อน

3. หลายแห่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกงานจริง (Internship and Work Placement) ในองค์กรของอังกฤษเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ พัฒนาโปรไฟล์ และบางที่อาจจะจ่ายเงินค่าจ้างด้วย

4. บางมหาวิทยาลัยจะช่วยดำเนินการหาตำแหน่งงานและช่วยประสานงานนัดสัมภาษณ์กับนายจ้างให้

5. สร้าง connection กับองค์กรจริงในประเทศอังกฤษ นำไปสู่โอกาสที่จะได้รับการจ้างงานที่อังกฤษในอนาคต

เป็นอย่างไรบ้างคะ พี่ๆเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงเริ่มสนใจอยากจะเรียน Graduate MBA ที่ไม่ต้องการประสบการณ์ทำงานกันแล้ว ทางพี่ๆ IEC Abroad ได้รวบรวมข้อมูลคอร์สเรียน MBA ที่เปิดรับนักเรียนที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงานมาให้น้องๆแล้วค่ะ

1. University of West London – เข้าไม่ยาก มีฝึกงาน พร้อมรับรายได้เสริม

UWL

ข้อมูลมหาวิทยาลัยเบื้องต้น

University of West London มหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงที่ได้รับจัดลับดับให้เป็นอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ในลอนดอนด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนที่มาจากเกือบ 100 ประเทศทั่วโลก ตัวมหาวิทยาลัยที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยให้กับนักเรียน คุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง และบรรยากาศที่ผสมผสานการเรียนและการใช้ชีวิตไว้ได้อย่างลงตัว รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

MBA: Graduate MBA with Internship

คอร์ส MBA นี้มุ่งเน้นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และคุณสมบัติเป็นผู้บริหารและผู้นำในการทำธุรกิจ โดยการนำความรู้ต่างๆจากผู้บริหารในองค์กรจริงมาใช้ผนวกเข้ากับทฤษฎีเพื่อออกแบบหลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตร คลิ๊ก

จุดเด่นของหลักสูตร

• มีโครงการฝึกงานในองค์กรจริง (Internship) ยาวถึง 8 เดือน หลังจากเรียนภาคทฤษฎีจบ 8 เดือนแรก โดยทางมหาวิทยาลัยจะช่วยเตรียมพร้อมนักเรียนในการสมัครและช่วยหาสถานที่ฝึกงานให้

• โอกาสรับรายได้ในช่วงระหว่างฝึกงานทั้งหมดประมาณ £6,000 หรือ กว่า 3 แสนบาท ในช่วงการฝึกงาน 8 เดือน

• เปิดรับนักเรียนจากทุกสาขาวิชา ไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในสาขาธุรกิจมาก่อน

ค่าเล่าเรียน

• £15,000 (ประมาณ 780,000 บาท)

ระยะเวลาเรียน

• 16 เดือน (แบ่งเป็นการเรียน 8 เดือน เละการฝึกงาน 8 เดือน)

วันที่เริ่มเรียน

• 12 September 2016

ระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการในการสมัครเข้าเรียน

IELTS: 6.5 โดยไม่มี part ใดต่ำกว่า 5.5

หากระดับภาษายังไม่ถึงเกณฑ์ นักเรียนสามารถเข้าเรียนปรับพื้นฐานภาษาก่อนเข้าเรียน (Pre-sessional English) ได้ โดยมี 2 ระยะเวลาให้เรียน

• Pre-sessional 8 สัปดาห์ เริ่มเรียน 11 July 2016 ค่าเรียน £1,390 (สำหรับนักเรียนที่ IELTS ต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ 0.5)

• Pre-sessional 12 สัปดาห์ เริ่มเรียน 13 June 2016 ค่าเรียน £1,770 (สำหรับนักเรียนที่ IELTS ต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ 1)

รายละเอียดคลิ๊ก

ทุนการศึกษา

• ทุน International Ambassador Scholarship ลดค่าเรียน £5,000 (50 รางวัล) สำหรับผู้สมัครต่างชาติทุกระดับชั้นทั่วโลก รายละเอียด

• ทุนลดค่าเรียน £1,000 – £3,000 ทันทีสำหรับผู้สมัครต่างชาติ โดยการพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร (ไม่ต้องชิงทุน)

ฝากคำถาม

 

2. University of Northampton (เข้าไม่ยาก ฝึกงานยาว ใกล้ลอนดอน)

The University of northampton

ข้อมูลมหาวิทยาลัยเบื้องต้น

มหาวิทยาลัย Northampton มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับสังคมการทำงานจริง โดยหลายหลักสูตรจะเน้นเปิดโอกาสมีการฝึกงาน หรืออาสาสมัครเพื่อสังคม โดยเฉพาะใน Business School ที่มีความมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มการสร้างธุรกิจของตัวเอง (entrepreneurial mindset) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาประมาณ 10,000 คน โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 1,000 คน จาก 100 ประเทศทั่วโลก รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

MBA: Graduate MBA with Internship

คอร์ส MBA นี้มีหลักสูตรเกี่ยวกับความรู้ในเชิงลึกของแง่มุมต่างๆในการบริหารธุรกิจและพัฒนาทักษะนักเรียนให้มีความเป็นผู้ริเริ่มในการทำธุรกิจ และสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสทำงานจริงในช่วงเวลาเรียน รายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตร คลิ๊ก

จุดเด่นของหลักสูตร

• มีโครงการในนักเรียนทำงานในองค์กรจริง (Work Placement) ตั้งแต่ 6 – 12 เดือน หลังจากเรียนภาคทฤษฎีจบ 9 เดือนแรก โดยทางมหาวิทยาลัยจะช่วยเตรียมพร้อมนักเรียนในการสมัครและช่วยหาสถานที่ฝึกงานให้ (นักเรียนจะได้วีซ่า 2 ปี รวมระยะเวลาเรียนและทำงาน)*

• มหาวิทยาลัยจะช่วยเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสมัครและสัมภาษณ์งาน

• เปิดรับนักเรียนจากทุกสาขาวิชา ไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในสาขาธุรกิจมาก่อน

*หากนักเรียนไม่ประสบความสำเร็จในการสมัครงาน นักเรียนสามารถทำวิทยานิพนธ์ใช้เวลา 3 เดือนก่อนเพื่อจบการศึกษาและกลับประเทศ

ค่าเล่าเรียน

• £12,900 (ประมาณ 670,000 บาท)

ระยะเวลาเรียน

• 1 – 2 ปี (แบ่งเป็นการเรียน 9 เดือน เละการทำงาน 6-12 เดือน)

วันที่เริ่มเรียน

• September และ February ของทุกปี

ระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการในการสมัครเข้าเรียน

IELTS: 6.5 โดยไม่มี part ใดต่ำกว่า 5.5

หากระดับภาษายังไม่ถึงเกณฑ์ นักเรียนสามารถเข้าเรียนปรับพื้นฐานภาษาก่อนเข้าเรียน (Pre-sessional English) ได้ โดยมี 2 ระยะเวลาให้เรียน

• Pre-sessional 6 สัปดาห์ สำหรับนักเรียนที่ IELTS ต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ 0.5

• Pre-sessional 12 สัปดาห์ สำหรับนักเรียนที่ IELTS ต่ำกว่าเกณฑ์อยู่เกิน 0.5

รายละเอียดคลิ๊ก

ทุนการศึกษา

• ทุนลดค่าเรียน £2,000 ทันทีสำหรับผู้สมัครต่างชาติ ที่มีผลการเรียน GPA รวมอย่างน้อย 3.0 (ไม่ต้องชิงทุน)

• ทุนลดค่าเรียน £1,000 ทันทีสำหรับผู้สมัครต่างชาติ ที่มีผลการเรียน GPA รวมอย่างน้อย 2.8 (ไม่ต้องชิงทุน)

ฝากคำถาม

 

3. Cardiff Metropolitan University (เข้าไม่ยาก รับ IELTS ไม่สูง ค่าเรียนไม่แพง)

Cardiff Metropolitan University

ข้อมูลมหาวิทยาลัยเบื้องต้น

Cardiff Metropolitan University (Cardiff Met) ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Cardiff แห่ง Wales รายลอมไปด้วยสวน และแนวต้นไม้เรียงรายล้อมรอบ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในที่มีชื่อเสียงทางด้านคุณภาพทางการศึกษา ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยที่มีความโดดเด่นแห่งหนึ่งใน Wales มหาวิทยาลัยประกอบด้วยนักเรียนจำนวน 12,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนนักเรียนกว่า 140 เชื้อชาติทั่วโลก รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

Master of Business Administration (MBA) – Cardiff Metropolitan University

คอร์ส MBA นี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะในด้านการบริหารธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้นำระดับสูงในองค์กร รายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตร คลิ๊ก

จุดเด่นของหลักสูตร

• มีสายวิชาเอกเฉพาะทางให้เลือกมากมาย ได้แก่ Finance, Islamic Finance, Human Resource Management, Marketing, Product Development Management, และ Project Management

• นักเรียนสามารถฝึกงาน Internationship & Work Placement ได้ในช่วงปิดภาคเรียนของแต่ละเทอม (ประมาณ 2 สัปดาห์) และช่วง Summer 2-3 เดือน

• นักเรียนสามารถเลือกทำ Business Project หรือ Business Case Analysis เป็นวิทยานิพนธ์ได้ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก Practical case studies

• เปิดรับนักเรียนจากทุกสาขาวิชา ไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในสาขาธุรกิจมาก่อน

ค่าเล่าเรียน

• £12,500 (ประมาณ 650,000 บาท)

ระยะเวลาเรียน

• 12-16 เดือน (ขึ้นอยู่กับเดือนที่เริ่มเรียน)

วันที่เริ่มเรียน

• ช่วงเดือน October, February, July ของทุกปี

ระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการในการสมัครเข้าเรียน

IELTS: 6.0 โดยไม่มี part ใดต่ำกว่า 5.5

หากระดับภาษายังไม่ถึงเกณฑ์ นักเรียนสามารถเข้าเรียนปรับพื้นฐานภาษาก่อนเข้าเรียน (Pre-sessional English) ได้ โดยมี 2 ระยะเวลาให้เรียน

• Pre-sessional 6 สัปดาห์ เริ่มเรียน 1 August 2016 ค่าเรียน £1,625 (สำหรับนักเรียนที่ IELTS 6.0 with no skill < 5.0)

• Pre-sessional 12 สัปดาห์ เริ่มเรียน 13 June 2016 ค่าเรียน £1,770 (สำหรับนักเรียนที่ IELTS 5.5 with no skill < 5.0)

นอกจากนี้ยังมีคอร์ส pre-sessional ที่เริ่มสอนในเดือนอื่นๆ สำหรับนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนในเดือน February และ July รายละเอียดคลิ๊ก

ทุนการศึกษา

• ทุนลดค่าเรียน £1,500 ทันทีสำหรับผู้สมัครต่างชาติ โดยการพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร (ไม่ต้องชิงทุน)

ฝากคำถาม

4. Queen’s University Belfast (มหาวิทยาลัยอันดับ Top คุณภาพการสอนดีมาก)

Queen’s University Belfast

ข้อมูลมหาวิทยาลัยเบื้องต้น

Queen’s University Belfast เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร เป็นมหาวิทยาลัยในเครือ Russell Group ซึ่งเป็นกลุ่มหมาวิทยาลัยผู้นำในด้านคุณภาพของการเรียนการสอนและการวิจัย มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในกลางเมือง Belfast เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆและมีความเป็นมิตรกับนักเรียนนักศึกษา รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

International MBA Full-Time

เป็นคอร์ส MBA ที่ผสมผสานทฤษฎีในการบริหารธุรกิจและ best practice ในการทำธุรกิจสมัยใหม่ในโลกความเป็นจริงเข้ามาผสมผสานกันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำทางธุรกิจได้ในอนาคต รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่นของหลักสูตร

• นักเรียนสามารถเลือกทำ Real-World Business Consultancy Project โดยสามารถใช้เวลา 5 เดือนเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานกับองค์กรจริง พร้อมโอกาสที่จะได้รับเข้าทำงานหรือดำเนินการตาม Business Plan หลังเรียนจบ (ได้ VISA อยู่ต่อ)

• มี Deloitte และ Price WaterhouseCooper consulting challenge เปิดโอกาสให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียนในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ

• เน้นการสร้าง connection กับผู้คนในกลุ่มธุรกิจผ่านทาง network ของมหาวิทยาลัย และโอกาสในการเข้าฟัง Guest Speaker จากบริษัทชั้นนำ

• เน้นการสร้าง Leadership และ Employability ผ่านการให้คำปรึกษาแบบ 1-to-1 และสัมมนาต่างๆ

• เปิดรับนักเรียนจากทุกสาขาวิชา ไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในสาขาธุรกิจมาก่อน

ค่าเล่าเรียน

• £19,500 (ประมาณ 1,000,000 บาท)

ระยะเวลาเรียน

• 1 ปี

วันที่เริ่มเรียน

• ช่วงเดือน September

ระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการในการสมัครเข้าเรียน

IELTS: 6.5 โดยไม่มี part ใดต่ำกว่า 5.5

หากระดับภาษายังไม่ถึงเกณฑ์ นักเรียนสามารถเข้าเรียนปรับพื้นฐานภาษาก่อนเข้าเรียน (Pre-sessional English) ได้ โดยมี 2 ระยะเวลาให้เรียน

• Pre-sessional 6 สัปดาห์ เริ่มเรียน July 2016 ค่าเรียน £2,010 (สำหรับนักเรียนที่ IELTS 6.0 with 3 skills no less than 5.5 and one skill no less than 5.0 )

• Pre-sessional 10 สัปดาห์ เริ่มเรียน June 2016 ค่าเรียน £3,350 (สำหรับนักเรียนที่ IELTS 5.5 with no skill < 5.0)

รายละเอียดคลิ๊ก

ทุนการศึกษา

• ทุนลดค่าเรียน 50% (Vice Chancellor International Attainment Scholarship) ต้องชิงทุน

• ทุนลดค่าเรียน £2,000 สำหรับผู้สมัครต่างชาติ โดยการพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร (ไม่ต้องชิงทุน)

รายละเอียดทุนการศึกษา

ฝากคำถาม

5. Coventry University @London Campus (เด่นด้าน Business เข้าไม่ยาก อยู่ London)Coventry University @London Campus

ข้อมูลมหาวิทยาลัยเบื้องต้น

Coventry University, London Campus ก่อตั้งขึ้นร่วมกับบริษัทชั้นนำอย่าง Lloyds Banking Group, Jaguar และ Land Rover เปิดศูนย์การเรียนในลอนดอนและเลือก Location ที่เป็นศูนย์กลางของ World’s Largest Financial Centres โดยมุ่งเน้นคอร์สด้านธุรกิจ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ a Real Business Experience พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยในใจกลางลอนดอน เปิดสอนหลาย intake (Oct, Jan, Apr and Jun) นักเรียนสามารถไปเรียนได้ตลอดทั้งปี รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

Global Business MBA

หลักสูตร MBA นี้เป็นการผนวกความรู้ในเชิง strategic business management เข้ากับ case study จากโลกธุรกิจจริง นอกจากนี้ยังมีการอ้างอิงเนื้อหาหลักสูตรจาก Chartered Management Institute หรือสมาคมผู้บริหารแห่งประเทศอังกฤษอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่นของหลักสูตร

• นักเรียนสามารถลงเรียนวิชาที่อยู่ภายใต้ Chartered Management Institute และไปรับ certificate Level 7 Strategic Management and Leadership ได้

• มหาวิทยาลัยสนับสนุนนักเรียนให้ทำโครงการศึกษาในบริษัทองค์กรจริง และช่วยเตรียมความพร้อมในการสมัครและสัมภาษณ์งาน

• มหาวิทยาลัยทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มธุรกิจหลากหลาย

ค่าเล่าเรียน

• £15,250 (ประมาณ 790,000 บาท)

ระยะเวลาเรียน

• 1 ปี

วันที่เริ่มเรียน

• ช่วงเดือน January หรือ September

ระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการในการสมัครเข้าเรียน

IELTS: 6.5 โดยไม่มี part ใดต่ำกว่า 5.5

หากระดับภาษายังไม่ถึงเกณฑ์ นักเรียนสามารถเข้าเรียนปรับพื้นฐานภาษาก่อนเข้าเรียน (Pre-sessional English) ได้ โดยมี 3 ระยะเวลาให้เรียน

• Pre-sessional 5 สัปดาห์ เริ่มเรียน 27 July 2016 ค่าเรียน £1,435 (สำหรับนักเรียนที่ IELTS 6.0 with no skills less than 5.5)

• Pre-sessional 10 สัปดาห์ เริ่มเรียน 22 June 2016 ค่าเรียน £2,865 (สำหรับนักเรียนที่ IELTS 5.5 with no skill < 5.0)

• Pre-sessional 15 สัปดาห์ เริ่มเรียน 18 May 2016 ค่าเรียน £4,300 (สำหรับนักเรียนที่ IELTS 5.0 with no skill < 4.5)

รายละเอียดคลิ๊ก

ฝากคำถาม

6. Edinburgh Napier University (เข้าไม่ยาก รับ IELTS น้อย อยู่Scotland)

ENU_LogoV1_CMYK

ข้อมูลมหาวิทยาลัยเบื้องต้น

มหาวิทยาลัยที่ทันสมัยใน Edinburgh เมืองหลวงของ Scotland มีนักเรียนกว่า 18,000 คน (กว่า 6,000 คนเป็นนักเรียนต่างชาติจากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก) มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสอนที่นำไปใช้ได้จริงและเน้นการสร้างทักษะให้นักเรียนมีความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

MBA Leadership Practice

จุดเด่นของหลักสูตร

• หลักสูตรนี้ออกแบบให้มีความ Focus ในเรื่องการประกอบธุรกิจ Start-up, Family Business การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ Consultancy and Governance

• มีโครงการให้นักศึกษาได้เข้าไปฝึกงานในองค์กรจริงเป็นเวลา 14 สัปดาห์ (ประมาณ 3 เดือนกครึ่ง)

• มีคลาสสอนความรู้ทักษะพิเศษเพิ่มเติมและ Guest Speaker ในช่วงสุดสัปดาห์ให้เลือกเรียน-ฟังได้

รายละเอียดเพิ่มเติมคอร์ส คลิ๊ก

ค่าเล่าเรียน

• £7,815 ต่อปี x 2 ปี = £15,630 (ประมาณ 813,000 บาท)

ระยะเวลาเรียน

• 2 ปี

วันที่เริ่มเรียน

• ช่วงเดือน September

ระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการในการสมัครเข้าเรียน

IELTS: 6.0 โดยไม่มี part ใดต่ำกว่า 5.5

หากระดับภาษายังไม่ถึงเกณฑ์ นักเรียนสามารถเข้าเรียนปรับพื้นฐานภาษาก่อนเข้าเรียน (Pre-sessional English) ได้ โดยมี 4 ระยะเวลาให้เรียน

• Pre-sessional 4 สัปดาห์ เริ่มเรียน 1 August 2016 ค่าเรียน £640 (สำหรับนักเรียนที่ IELTS 6.0 with no skills less than 5.5 และได้รับ Unconditional offer แล้ว)

• Pre-sessional 6 สัปดาห์ เริ่มเรียน 18 July 2016 ค่าเรียน £1,280 (สำหรับนักเรียนที่ IELTS 5.5 with no skill < 5.0)

• Pre-sessional 12 สัปดาห์ เริ่มเรียน 13 June 2016 ค่าเรียน £3,040 (สำหรับนักเรียนที่ IELTS 5.0 with no skill < 4.5)

• Pre-sessional Year-Long เริ่มเรียน 26 September 2016 ค่าเรียน £8,090 (สำหรับนักเรียนที่ IELTS 4.0 with no skill < 4.0)

รายละเอียดคลิ๊ก

ทุนการศึกษา

• ทุนลดค่าเรียน £2,000 ทันที สำหรับค่าเล่าเรียน 1 ปีแรก โดยต้องสอบชิงทุนแยก เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากคุณสมบัติของนักเรียนและอนุมัติทุนให้ทันที

รายละเอียด

ฝากคำถาม