Brunel University London

ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัย Brunel ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1996มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ Uxbridge ทางตะวันตกของลอนดอน หรืออยู่รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสุดท้ายของสาย Metropolitan และ Piccadilly ใช้เวลาประมาณ 40 – 50 นาทีหรือถ้ามาจาก Heathrow สามารถขึ้น A10 Heathrow Fast ที่จะมาทุกๆ 15 นาทีได้ โดยจะใช้เวลาประมาณ 25 นาที ให้ลงที่ป้ายชื่อ The Greenway แล้วเดินต่อมายังแคมปัส

มหาวิทยาลัย Brunel เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้รับการจัดอันดับจาก
The Guardian ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอยู่ในลำดับที่ 52 ของสหราชอาณาจักรในปี 2015 ด้วยความมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการที่ทางมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้เชิงวิชาการอย่างสูงสุด รวมไปถึงการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมหาวิทยาลัยยังตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ด้วยการลงทุนมูลค่ากว่า 250 ล้านปอนด์ มหาวิทยาลัยจึงมีพื้นที่ใช้สอยที่เป็นประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านสื่อการเรียนการสอน รวมไปถึงหอพักสำหรับนักเรียนด้วยจำนวนถึง 4,500 ห้องเพื่ออำนวยความสะดวกต่อนักเรียน จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่ามหาวิทยาลัย Brunel เป็นมหาวิทยาลัยที่เหมาะสำหรับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

การเดินทางจากมหาวิทยาลัยสามารถทำได้อย่างสะดวกสบาย ถึงแม้ว่าวิทยาเขตตั้งอยู่นอกเมือง แต่ด้วยการคมนาคมที่ทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดิน (Tube) สถานี Uxbridge หรือรถไฟสถานี West Drayton จึงไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการเดินทาง นอกจากความน่าสนใจภายนอกสถาบันแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังได้สร้างศูนย์ออกกำลังกายที่มีพื้นที่กว้างขวางประกอบไปด้วย ห้องเต้นแอโรบิค ห้องโยคะ ห้องฟิตเนส ฯลฯ เพื่อนักเรียนจะได้ร่วมทำกิจกรรมหลังเลิกเรียน นอกจากอาคารเรียนที่ทันสมัยแล้ว ในแต่ละคณะของทางมหาวิทยาลัยก็ได้ออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์อย่างมากเช่น ห้อง Greenroom ของคณะ Digital media ที่ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้นำมาใช้ในการทำ Animation สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็มีห้อง Fights Simulator เพื่อให้ผู้เรียนที่ออกแบบเครื่องบินมาทดลองการใช้งานว่าเครื่องบินที่ถูกออกแบบ สามารถนำมาใช้งานได้หรือไม่

จุดเด่นที่น่าสนใจ

 • มีชื่อเสียงด้านงานวิจัยที่ถือว่าดีที่สุดในประเทศอังกฤษ แบ่งเป็น 5 ด้านหลักๆ คือ ด้านสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านการเมืองการปกครอง และด้านสิ่งแวดล้อม+วิทยาศาสตร์โลก
 • Top 5 สาขา Art and Design (The Complete University Guide, 2015)
 • Top 6 สาขา Librarianship and Information Management (The Complete University Guide, 2015)
 • Top 8 สาขา Film production and Photography (The Guardian, 2015)
 • Rank 3 ในการจัดลำดับด้านการเรียนการสอนในสาขาวิชา Art & Design
 • Rank 5 ในการจัดลำดับด้านการเรียนการสอนในสาขาวิชา Librarianship & Information Management
 • Rank 17 สาขา Nursing (The Complete University Guide, 2015)
 • Rank 18 สาขา Marketing (The Complete University Guide, 2015)
 • Rank 20 สาขา Civil Engineering (The Complete University Guide, 2015)
 • Rank 27 สาขา Social Work (The Complete University Guide, 2015)
 • Rank 28 สาขา Journalism, Publishing and Public Relations (The Guardian, 2015)
 • Rank 31 สาขา Drama and Dance (The Guardian, 2015)
 • Rank 32 สาขา Communication and Media Studies (The Complete University Guide, 2015)
 • Rank 32 สาขา Politics (The Complete University Guide, 2015)
 • Rank 33 สาขา Sport Science (The Guardian, 2015)
 • Rank 34 สาขา Electrical and Electronic Engineering (The Complete University Guide, 2015)
 • Rank 35 สาขา Mechanical Engineering (The Complete University Guide, 2015)
 • Rank 37 สาขา English (The Complete University Guide, 2015)
 • Rank 39 สาขา Music (The Complete University Guide, 2015)
 • Rank 42 สาขา Law (The Complete University Guide, 2015)

สาขายอดนิยม

 • Environmental Science
 • Human-Centred Design
 • Contemporary Music
 • Sport Medicine
 • Engineering
 • Education
 • Cancer Genetics
 • Music and Digital Performance
 • Business and Marketing
 • Journalism and Public Relation
 • Health Sciences and Social Care

Entry Requirement

1. ปริญญาตรี (Undergraduate)
 • ขึ้นอยู่กับคอร์สที่เข้าเรียน
 • เช็ครายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ click
2. ปริญญาโท (Postgraduate)
 • เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี 2.6-3.0 ขึ้นไป)
 • คะเเนนวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS คะแนนรวม 6.0-7.0