Nottingham Trent University

ข้อมูลทั่วไป

Nottingham Trent University ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 หนี่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำสมัยใหม่ที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ที่เมือง Nottingham ตอนกลางของประเทศอังกฤษที่เรียกว่าเขตมิดแลนด์ (Midland) มหาวิทยาลัย Nottingham มีชื่อเสียงมากที่สุดในด้านนวัตกรรมและความทันสมัยที่สุดในสหราชอาณาจักร ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัย Nottingham Trent มีนักศึกษากว่า 25,000 คน และใช้หลักสูตรในการเรียนการสอนถึง 500 หลักสูตร มหาวิทยาลัย Nottingham Trent ได้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งการศึกษาอย่างแท้จริง เนื่องด้วยจำนวนของประชากรในเมืองกว่าร้อยละ 10 เป็นนักศึกษา ทั้งยังมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่าทำไมมหาวิทยาลัย Nottingham จึงได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั่วโลก ทางมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญในแง่ทรัพยากรบุคคลและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา จึงได้มีการลงทุนกว่า 350 ล้านปอนด์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ยังพบว่านักศึกษาที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัย Nottingham กว่าร้อยละ 94 ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ ในปี 2015 นี้ มหาวิทยาลัย Nottingham Trent ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 52 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร โดยการจัดอันดับของ The Complete University Guide

มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 4 วิทยาเขตคือ City campus ซึ่งเป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาสาขา Business, Law, Architecture, Design และ Media เรียนที่วิทยาเขตนี้ Clifton campus วิทยาเขตนี้มีขนาดใหญ่ ห่างจากเมือง Nottingham ประมาณ 6 กิโลเมตร ประกอบด้วยศูนย์กีฬา ห้องสมุด หอพักนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นสถานศึกษาของสาขา Arts and Humanities, Science and Technology และ Education และวิทยาเขตBrackenhurst campus วิทยาเขตนี้ค่อนข้างอยู่ห่างจากใจกลางเมือง เป็นที่เรียนของนักศึกษาคอร์สสัตว์แพทย์ เกษตร และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แคมปัสสุดท้ายคือ Confetti campus จะเน้นไปในทางด้านคอร์ส Games Art, Music, Performance, และ Technology

เมือง Nottinghamนี้ถือได้ว่าอยู่ใจกลางสหราชอาณาจักรเลยก็ว่าได้ มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ เครื่องบิน หรือว่าบัส การเดินทางจาก London ไปยัง Nottingham ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยรถไฟ และเดินทางจาก Birmingham 1 ชั่วโมงครึ่งโดยรถไฟ มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 3 วิทยาเขตคือ The City campus ซึ่งเป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาสาขา Business, Law, Architecture, Design และ Media เรียนที่วิทยาเขตนี้ The Clifton campus วิทยาเขตนี้มีขนาดใหญ่ ห่างจากเมือง Nottingham ประมาณ 6 กิโลเมตร  ประกอบด้วยศูนย์กีฬา ห้องสมุด หอพักนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นสถานศึกษาของสาขา Arts and Humanities, Science and Technology และ Education และวิทยาเขตสุดท้าย the Brackenhurst campus วิทยาเขตนี้ค่อนข้างอยู่ห่างจากใจกลางเมือง เป็นที่เรียนของนักศึกษาคอร์สสัตว์แพทย์ เกษตร และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เมือง Nottingham มีขนาดใหญ่ จึงเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เกต และอื่นๆ มีการคมนาคมที่สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็น รถราง รถเมล์ มีสถานีรถไฟ และสถานีรถบัสใหญ่อยู่ใจกลางเมือง

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย

 • ในระหว่างช่วงปี 2015-2020 มหาวิทยาลัยได้ทำแนวคิดที่จะทำให้ตัวมหาวิทยาลัยเองเป็น “Connecting Globally” มีนักเรียนต่างชาติมาเรียนกว่าเกือบ 3,000คน
 • Top 10 สาขา Land and Property Management (The Complete University Guide, 2015)
 • Rank 10 สาขา Fashion and Textile (The guardian, 2015)
 • Rank 11 สาขา General Engineering (The Complete University Guide, 2015)
 • Rank 15 สาขา Sport Sciences (The Guardian, 2015)
 • Rank 16 สาขา Building and town and country planning (The Guardian, 2015)
 • Rank 17 สาขา Pharmacology & Pharmacy (The Guardian, 2015)
 • Rank 18 สาขา Agriculture & Forestry (The Complete University Guide, 2015)
 • Rank 21 สาขา Communication and Media Studies (The Complete University Guide, 2015)
 • Rank 24 สาขา Art and Design (The Complete University Guide, 2015)
 • Rank 35 สาขา Architecture (The Complete University Guide, 2015)

สาขายอดนิยม

 • Art and Design
 • Business Management
 • Marketing
 • Journalism, Media and Communication
 • Law
 • Social Sciences
 • Computing
 • Architecture
 • Agriculture
 • Engineer

ทุนการศึกษา

 • ทุนการศึกษามูลค่า £2,000 สำหรับผู้สนใจจะสมัครเรียนปริญญาตรีและโท
 • ส่วนลด 50% ค่าเล่าเรียน สำหรับผู้สนใจจะสมัครเรียนปริญญาโท ในสาขา MA Journalism (Magazine, Newspaper, Broadcast), MA Media and Globalisation, MA ELT and MA International Development international applicants
 • Oil, Gas, and Mining LLM (กฎหมาย ป.โท) £3,000
 • LLM Scholarship สาขากฎหมาย ป.โท £2,000

ที่ตั้งมหาวิทยาลัย Nottingham, England

Entry Requirement

1. ระดับปริญญาตรี (Undergraduate)
 • คะเเนนวัดรับดับภาษาอังกฤา IELTS 6.5-7.0 (ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5-6.0ทุกพาร์ท)
*ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละคอร์สด้วย
2. ระดับปริญญาโท (Postgraduate)

เกรดเฉลี่ยจบของป.ตรีระหว่าง 2.40-3.00 IELTS 6.5-7.0 (ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5-6.0ทุกพาร์ท)

*ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละคอร์สด้วย