Plymouth University

ข้อมูลทั่วไป

Plymouth University  ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.  1825   จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็น มหาวิทยาลัยในปี1992  ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า  30,000 คน  มีนักเรียนต่างชาติมาจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ตั้งอยู่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Plymouth เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ ใกล้กับชายฝั่งในเมืองเดวอนริมชายฝั่งทะเลที่สวยงามแถบทางทิศตะวันตก เฉียงใต้ มีภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม อันเป็นแหล่งที่ตั้งที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้และ การพักผ่อนเป็นเมืองที่เงียบสงบและปลอดภัยเมืองหนึ่ง สถาบันตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทิวทัศน์สวยงาม เหมาะกับการทำด้านกิจกรรม สันทนาการ มากมาย

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นในเรื่องธรรมชาติ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น UK’s #1  Green University 2010  ด้วยการลงทุนกว่า 120 ล้านปอนด์ ทำให้มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม  ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง คอมพิวเตอร์ทั่วมหาวิทยาลัย หรือห้องแลบที่ทันสมัย The University of Plymouth ตั้งอยู่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Plymouth เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ ใกล้กับชายฝั่งในเมืองเดวอนริมชายฝั่งทะเลที่สวยงามแถบทางทิศตะวันตก เฉียงใต้ มีภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม อันเป็นแหล่งที่ตั้งที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้และ การพักผ่อนเป็นเมืองที่เงียบสงบและปลอดภัยเมืองหนึ่ง สถาบันตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทิวทัศน์สวยงาม เหมาะกับการทำด้านกิจกรรม สันทนาการ มากมาย และอยู่ห่างจากลอนดอนเพียง 4 ชั่วโมง เมื่อเดินทางโดยรถไฟ มีอยู่ 2 แคมปัส แต่ตั้งอยู่ในเมืองเดียวกัน แบ่งเป็น City centre campus และ North Plymouth campus

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย

  • ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดวิเคราะห์ (the critical and creative learner) ให้มีความประสบความสำเร็วและช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ (the resilient and thriving individual) ให้เป็นผู้ประกอบอาชีพที่มีความสามารถและมีความมั่นใจน่าเชื่อถือ (the competent and confident professional) และให้ออกไปเป็นประชากรของโลกที่มีประโยชน์ สร้างประโยชน์และคุณค่าแก่สังคม (the sustainable and global citizen)
  • Rank 10 ในวิชา Destiny
  • Rank 14 ในวิชา Food Science
  • Rank 16 ในวิชา Land & Property Management
  • Rank 24 ในวิชา Geology
  • Rank 24 ในวิชา Marketing
  • Rank 25 ในวิชา Anatomy & Physiology

ทุนการศึกษา

  • ทุน £1,500 สำหรับนักศึกษาป.โทต่างชาติ

สถานที่ตั้ง Plymouth , England

Entry Requirements

1. ระดับปริญญาตรี (Undergraduate)
  • IELTS 6.0 (ทุกพาร์ทต้องไม่ต่ำกว่า 5.5)
2. ระดับปริญญาโท (Postgraduate)
  • IELTS 6.5 (ทุกพาร์ทต้องไม่ต่ำกว่า 5.5)