Trinity College Dublin

ข้อมูลทั่วไป

Trinity College Dublin ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1592 เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นมหาลัยที่ได้รับการรับรองว่าดีที่สุดในประเทศ ไอร์แลนด์ และติดอยู่ใน Top 1% ของโลก  เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ Trinity College Dublin  เป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงยาวนาน ก่อตั้งมาเป็นเวลานานกว่า 400 ปี ซึ่งการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ว่ามีการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม และ ดีที่สุดใน Ireland อีกทั้งบรรยากาศในมหาวิทยามีนักเรียนมาจากทั้วมุมโลกสื่อถึงความรู้สึกเป็นสากด และได้กลิ่นอายแบบ International Community ปัจจุบัน Trinity College Dublin   มีจำนวนนักศึกษากว่า 17,000 คน และบุคคลากรในมหาวิทยาลัยอีกกว่า 2,860 คน นอกจากนั้นมหาวทิยาลัยยังมีตึกเก่าแก่สวยงามที่ถูกสร้างขึ้นมาในยุคก่อน ประกอบไปด้วยทางเดินปูหินอ่อน และ อิฐสีสวยต่างๆมากมาย อีกทั้ง Trinity College Dublin  ยังเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย

เมือง Dublin ถือว่าเป็นเมืองสำคัญที่สุดของ Ireland เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามท่ามกลางธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาไม่เงียบเหงาจนเกินไป และเนื่องจากตัวของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในกลางเมือง ทำใหนักศึกษาสามารถออกไปพักผ่อนหย่อนใจ เรียนรู้ประสบการณ์นอกรั้วมหิทยาลัยได้อยากเต็มที่ ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคน Ireland ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตามถิ่นที่อยู่ รวมไปถึงนักศึกษาสามารถเข้าถึง พิพิธภัณน์ ร้านค้า ร้านกาแฟ แหล่งช้อปปิ้ง สถานบันเทิงใจ สวนสาธารณะ และสถานที่สำคัญต่างๆมากมาย

คณะที่เปิดสอน มีดังนี้

 • Arts, Humanities and Social Sciences
 • Engineering, Mathematics and Science
 • Health Sciences
 • Entrepreneurs
 • Business and Management

*หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท เปิดสอนหลายคณะและหลายภาควิชา หลักสูตรเด่นๆได้แก่ ทางด้าน ศิลปะ, มนุษยศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย

 • เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในไอร์แลนด์ (QS World University Rankings 2018) และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 88 ของโลก
 •   อันดับที่ 1 ในการผลิตผู้ประกอบการ (entrepreneurs) และเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในยุโรปที่อยู่ใน Top 5 ของโลก (Pitchbook Universities Report 2016-2017)
 • Trinity’s Career Service หรือบริการแนะแนวอาชีพของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกย่องเป็นอันดับที่ 2 ของยุโรป (International Student Barometer)
 • Trinity’s Career Service ได่รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 2 ในยุโรป (ISB 2015) โดย 95% ของบัณฑิต Trinity มีอัตราได้งานหรือเรียนต่อภายใน 6 เดือนหลังเรียนจบ
 • Trinity Business School ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน Top 30 Business Schools ของโลก (Eduniversal 2015/16) เป็นผู้บุกเบิกด้านงานวิจัยใหม่ๆ และการเรียนการสอนด้านการจัดการ/ การเป็นผู้ประกอบการ มาเกือบศตวรรษ

ข้อมูลสำหรับนักศึกษาไทย 

Trinity College Dublin เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติในทุกๆสาขาวิชา ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท มีภาคการศึกษาสองภาคต่อปี ภาคการศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤษภาคมโดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่าน บริษัท เอ็ดเน็ท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย รวมถึงบริการนักศึกษาในเรื่องของการสมัครแบบครบวงจรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

Entry Requirements

 • ระดับปริญญาตรี
  • IELTS 6.5 และ ทุกพาร์ทไม่ต่ำกว่า 6.0
  • Dental courses IELTS 7.0 และ ทุกพาร์ทไม่ต่ำกว่า 7.0
  •  Clinical Speech and Language Studies IELTS 7.0 และ ทุกพาร์ทไม่ต่ำกว่า 7.0
 • ระดับปริญญาโท
  • IELTS 6.5