University of Dundee

ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัย Dundee เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ก่อตั้งขึ้นในปี 1881 ในเมือง Dundee บนชายฝั่งตะวันออกทางตอนกลางของสก๊อตแลนด์ ตัวมหาวิทยาลัยได้ถือเป็นศูนณ์กลางในการวิฉัยแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงระดับโลก เนื่องจากเป็นมหาลัยที่พัฒนาด้านการวิจัยมาโดยตลอด อีกทั้งได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในด้านการวิจัยมาจำนวนหลายปี นอกจากการศึกษาที่โดดเด่นแล้ว เนื่องจาก Dundee อยู่ในประเทศสก๊อตแลนด์ จึงเมืองที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีแม่น้ำ ภูเขา มีการคงไว้ซึ่งธรรมชาติสูงมาก และมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นกว่าเมืองอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีแดดมากที่สุดในแถบสก๊อตแลนด์ ทำให้ไม่หนาวเย็นจนเกินไปในหน้าหนาว โดยเฉพาะค่าครองชีพถูกกว่าในประเทศอังกฤษมากๆ การเดินทางไปไหนมาไหนมีความสะดวกสบาย สามารถเดินทางด้วยเท้าได้ อีกทั้งเป็นเมืองที่ถูดจัดอันดับว่ามีความปลอดภัยสูง ในเมืองมีอาหารให้เลือกกินหลากหลาย

จุดเด่นของมหาลัย

 • 1 ใน 200 อันดับของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก
 • เป็นเพียง 1 ใน 12 มหาลัยที่ได้รับรางวัล Gold Award in the Teaching Excellence Framework
 • 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาและนวัตกรรมล้ำเลิศ
 • ถูกจัดเป็นอันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสก็อตแลนด์

หลักสูตรที่มีชื่อเสียงและน่าสนใจ

 • Art and Crafts
 • Fashion and Textiles
 • Business, Management, Marketing
 • Law
 • Civil Engineering

เกณฑ์การรับสมัคร

 • GPA ไม่ต่ำกว่า 2.6
 • IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0