The University of Liverpool

ข้อมูลทั่วไป

Liverpool เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลของประเทศอังกฤษ โดยเป็นสมาชิกอยู่กลุ่ม Russel ซึ่งเป็นกลุ่ม 24 สถาบันที่ต้องมีเกณฑ์การเรียนการสอนและมีผลงานการวิจัยผ่านเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม มหาวิทยาลัย Liverpool ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1881 แต่ทั้งนี้ได้รับนักศึกษาเข้าเรียนกลุ่มแรกในปี 1881 ในเมืองลิเวอร์พูล ในปี 1994 ได้เข้าร่วมกับ Russell Group ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำมหาวิทยาลัยด้านการค้นคว้าวิจัย University of Liverpool เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมที่ดีที่สุด และผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ ทำให้มีศิษย์เก่าและบุคลากรจากลิเวอร์พูล ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาต่างๆถึง 9 คน
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยลิเวอร์มีแคมปัส ในอังกฤษมีที่ London และ Liverpool และในเอเชีย มีใน จีน และสิงคโปร์

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่เมือง Liverpool ประเทศอังกฤษ ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมี Campus หรือวิทยาลัยเขตหลักอยู่ 2 เขตด้วยกัน คือที่เมือง Liverpool เอง และที่เมืองลอนดอน เป็นเมืองมีสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก โดยมีระยะทางไม่ไกลจากเมือง Manchester ในตัวเมืองมีประชากรประมาณ 445,000 คน และนับว่าเป็นเมืองรอบนอกลอนดอนที่มีการเจริญเติบโตเร็วที่สุด มีทีมฟุตบอลดังประจำเมืองคือทีม Liverpool อีกทั้งวงดนตรี The Beatles ก็มีที่มาจากเมืองนี้

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีห้องสมุดที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 2แห่ง
 • Sport Center
 • หอพักแบบ en-suite self-catered มีทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัย
 • Airport Meet and Greet Service

สนามบินที่ใกล้ที่สุด

Liverpool John Lennon Airport

Why University of Liverpool?

 • ในปี 2017 ได้ถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษอันดับที่ 38 จาก The Complete University Guide 2017
 • ในปี 2018 ได้ถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษอันดับที่ 41 จาก The Complete University Guide 2017
 • คณะหลักที่น่าใจและเปิดสอน คือคณะวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและเพื่อสุขภาพ (Health and Life Sciences)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (Science and Engineering) ซึ่งจาก 3 คณะหลักจะมีการแบ่งเฉพาะด้านตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนออกไปอีก

หลักสูตรที่ได้รับความนิยม ในระดับปริญญาตรี

Management School

 • Accounting and Finance BA
 • Marketing BA
 • Business Management BA
 • International Business BA

Science & Engineering

 • Aerospace/ Mechanical/ Civil Engineering BEng
 • Artificial Intelligence BSc
 • Biological Sciences BSc
 • Chemistry BSc
 • Computer Information Systems BSc

หลักสูตรอื่นๆ

 • Achitecture BA
 • Law LLB
 • Philosophy, Politics and Economics

หลักสูตรที่ได้รับความนิยมในระดับปริญญาโท

 • Master in Management
 • MSc Accounting & Finance
 • MSc Business Analytics and Big Data/ MSc Digital Business & Enterprise Management
 • MSc International Business
 • MSc Marketing
 • MSc Sports’ Business
 • MSc Human Resource Management
 • MSc Finance / MSc Financial Risk Management
 • MSc Operations and Supply Chain Management
 • MBAs (incl. The Liverpool MBA. Football Industries)

หลักสูตร อื่นๆ

 • MA Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • MA Architecture
 • MA Music Industry Studies / MMUS Music / The Business of Classical
 • Music MA
 • Master of Law / LLM
 • MA Media 7 Communication

ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องคะแนน IELTS ระหว่าง 6.0 -7.0 ขึ้นอยู่กับสาขา หลักสูตรที่ศึกษา หากผู้สมัครมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ ขจะต้องเข้าเรียน  Pre-sessional EAP ซึ่งมีตั้งแต่ 6-40 สัปดาห์

สำหรับผู้ที่จะสมัครเรียน foundation หากไม่มีระดับ A-Level จะต้องเข้าเรียนกับ Liverpool International College (Kaplan) ก่อน

นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาให้ทั้งระดับ  undergraduate และ postgraduate ให้สำหรับผู้มีผลการเรียนดีอีกด้วย

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา ป.ตรี

 • ทุนการศึกษาลดค่าเรียน Vice Chancellor มูลค่า £2,000 สำหรับในปีเเรกของการศึกษา
 • ทุนเงินรางวัล £3,000 สำหรับ ผู้ที่จบคอร์ส LLB Law ของมหาวิทยาลัยด้วยคะแนน 60% ขึ้นไปอย่างสม่ำเสมอทุกปี

ทุนการศึกษา ป.โท

 • ทุน HRH Princess Sirindhorn University of Liverpool สนับสนุนค่าเรียนเต็มจำนวน และค่ากินอยู่มูลค่า £9,000 (ป.โท 1-Year Taught Masters เท่านั้น)
 • ทุน Finsbury สนับสนุนค่าเล่าเรียน 50% เมื่อสมัครเรียนผ่านทาง IEC Abroad ในสาขา MSc Accounting และ MSc Finance & Investment Management (London Campus)
 • ทุน 20% ค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนไทยที่มี GPA ป.ตรี ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป
 • ทุนการศึกษาลดค่าเรียน Vice Chancellor มูลค่า £2,000 สำหรับในปีเเรกของการศึกษา

Entry requirements

 • ระดับปริญญาตรี
  •  Faculty of Science and Engineering IELTS 6.0 และต้องได้อย่างต่ำ 5.5 ในทุกพาร์ท
   **กรณีสาขาวิชา Geography ต้องได้ IELTS 6.5 และ 5.5 ในทุกพาร์ท
  • Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Health and Life Sciences (ไม่รวมสาขาวิชา Medicine, Dentistry และ Veterinary Science) และ Geography, Planning, and Carmel College IELTS 6.5 และต้องได้อย่างต่ำ 5.5 ในทุกพาร์ท
   **กรณีสาขาวิชา Biological Sciences IELTS 6.0 และ อย่างต่ำ 5.5 ในทุกพาร์ท
  • Clinical programmes in Medicine, Dentistry and Veterinary Science IELTS 7.0 และต้องได้อย่างต่ำ 7.0 ในทุกพาร์ท
 • ระดับปริญญาโท
  • Faculty of Science and Engineering IELTS 6.5 และทุกพาร์ทต้องไม่ต่ำกว่า 6.0
   **กรณี Engineering programmes พาร์ทListening และ Writing ต้องได้ 6.0 ส่วนพาร์ท SpeakingและReading ต้องได้ 5.5 
   **มีอยู่ 2 สาชาวิชาที่ ต้องได้ IELTS 7.0 และต้องได้อย่างต่ำ 5.5 ในทุกพาร์ทคือ Medical Physics and Clinical Engineering และ Nuclear Science and Technology
  • Faculty of Humanities and Social Sciences และ Faculty of Health and Life Sciences IELTS 6.5 และทุกพาร์ทต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 (และอาจมีบางสาขาวิชาที่ จะต้องได้อย่างต่ำ 6.0 ในแต่ละพาร์ท)