University of Portsmouth

ข้อมูลทั่วไป

University of Portsmouth ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1992 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติการก่อตั้งที่เก่าแก่ประมาณ 140 ปี โดยเน้นการสอนที่เป็นทั้งวิชาการและการปฎิบัติ เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพในทุกสาขาอาชีพ  ปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 23,000 คน ประมาณ 4,000 คน เป็นนักเรียนต่างชาติที่มาจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับภาคอุตสาหกรรม และองค์กรต่างๆ  มีความเป็นเลิศทางด้านผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยผลงานวิจัยของ School of Biomedical and  Bimolecular Science ได้ถูกจัดอันดับไว้ระดับ 3 และ 4 (RAE2008) ในสาขา Applied Mathematics ผลงานวิจัยกว่า 75% ได้  RAE4  ซึ่งถือว่าเป็นนระดับคะแนนที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษทางด้านสาขานี้

University of Portsmouth ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ อยู่ระหว่างเมือง Bournemouth และ Brighton เป็นเมืองท่าเรือสำหรับเดินทางไปยุโรป เป็นเมืองที่แวดล้อมไปด้วยทะเลที่สวยงาม เพลิดเพลินไปกับชายหาด pebbled มีสวนสาธารณะและสามารถเล่นกีฬาได้ตลอดทั้งปี เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาบนชายฝั่งทางตอนใต้ของอังกฤษ  ห่างจากลอนดอนประมาณ 1ชั่วโมงครึ่งโดยรถไฟ และห่างจากเมือง Southampton เพียง 30 นาทีโดยรถยนต์ Portsmouth มีมรดกทางทะเลด้วยการเป็นเมืองของกองทัพเรือ อู่ต่อเรือประวัติศาสตร์ 3 แห่ง  รวมถึงอณุสรณ์แห่งชัยชนะ Lord Nelson’s flagship HMS Portsmouth

เกณฑ์การรับสมัคร

 • ปริญญาตรี (Undergraduate)

จบหลักสูตร International Foundation Programme หรือ A-Level และคะแนน IELTS 6.0 ขึ้นไป (ไม่ต่ำกว่า 5.5 ในแต่ละพาร์ท)

 • ปริญญาโท (Postgraduate)

จบปริญญาตรีโดย GPA 2.4 ขึ้นไป และคะเเนน IELTS 6.0 (ไม่ต่ำกว่า 5.5 ในแต่ละพาร์ท)

Ref : http://www.port.ac.uk/international-students/your-country/thailand/

ทุนการศึกษา

The Passport Bursary ส่วนลดค่าเรียนมูลค่า 10% สำหรับผู้สมัครเรียนทุกระดับชั้น ที่ค่าเรียนสูงกว่า £13,200

Ref : http://www.port.ac.uk/international-students/fees-and-funding/bursaries/#d.en.23343

สาขายอดนิยม

 • Business & Management Studies
 • Technology
 • Sciences

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย

 • มีการเรียนการสอนที่ให้ประสบการณ์เสมือนการทำงานจริงผ่านสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ห้องพิจารณาคดี สตูดิโอ เป็นต้น
 • ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อมหาวิทยาลัยสูงถึง 88% (National Student Survey)
 • นักเรียนที่จบการศึกษา 97.5% มีงานทำหรือเรียนต่อภายใน 6 เดือนหลังจบการศึกษา
 • ได้รับระดับ Gold ในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนที่โดดเด่นจาก TEF (Teacher Excellence Framework)
 • Top 100 มหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ที่ดีที่สุดของโลก (QS Top Universities, 2018)
 • อันดับ 2 สาขา Sports science (The Guardian University League Table, 2018)
 • อันดับ 6 สาขา Design & Crafts (The Guardian University League Table, 2018)
 • อันดับ 7 สาขา Criminology (The Guardian University League Table, 2018)
 • อันดับ 8 สาขา Fashion & Textiles (The Guardian University League Table, 2018)
 • อันดับ 15 สาขา  Chemical Engineering (The Guardian University League Table, 2018)
 • อันดับ 15 สาขา Economics (The Guardian University League Table, 2018)
 • อันดับ 7 สาขา Librarianship & Information Management (The Complete University Guide, 2019)

ที่พักของมหาวิทยาลัย

ที่พักของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต ประเภทห้อง ราคาต่อสัปดาห์
Chaucer House Guildhall Halls En-suite room 148ปอนด์
Catherine House Guildhall Halls En-suite room 137ปอนด์
Greetham Street Hall Guildhall Halls En-suite room 148ปอนด์
Margaret Rule Hall Guildhall Halls En-suite room 138ปอนด์
Harry Law Hall Guildhall Halls En-suite room 128ปอนด์
James Watson Hall Guildhall Halls En-suite room 133ปอนด์
Trafalgar Hall Guildhall Halls En-suite room 123ปอนด์
Bateson Hall Guildhall Halls Standard room 92ปอนด์

Ref : http://www.port.ac.uk/why-portsmouth/accommodation/#halls

 

Tel. 02-250-4585  Office  Line: @iecabroadth, iecabroad  (สอบถามฟรีทุกขั้นตอน)