ไออีซี อะบรอด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ บริการฟรีทุกขั้นตอน

มหาวิทยาลัยที่ ก.ต. รับรอง ในประเทศออสเตรเลีย

1.  LL.M., University of Sydney
2.  LL.M., Macquarie University
3.  LL.M., Monash University
4.  Master of Business Law, University of Western Sydney
5.  LL.M., University of Melbourne
6.  LL.M., University of Western Sydney
7.  LL.M., University of Adelaide
8.  LL.M., University of New South Wales
9.  LL.M., Deakin University
10. LL.M., University of Canberra
11. Master of Laws in International and Comparative Law, Monash University
12. Master of Laws in Environmental Planning Law, University of Sydney
13. Master of Laws in Criminal Justice and Criminology, University of New South Wales
14. Master of Laws in International Law, University of New South Wales
15. Master of Laws in Commercial Law, Queensland University of Technology
16. Master of Laws in Commercial Law, University of Melbourne
17. Master of Laws in Commercial Law, Monash University
18. Master of Laws in International Economics and Finance Law, University of Queensland
19. Master of Laws in International Business and Economic Law, University of New South Wales
20. Master of Laws in Commercial Law, Macquarie University

** LL.M. La Trobe University (ก.ต. มีมติไม่รับรองหลักสูตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555)