ไออีซี อะบรอด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ บริการฟรีทุกขั้นตอน

Scholarships & Funding

ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศแคนาดาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขอบเขตของแต่ละเมืองและหลักสูตร ในระดับปริญญาตรีหลักสูตรของ Architecture มูลค่าจะอยู่ที่ประมาณ CAD 17,000 ในขณะที่สัตวแพทย์ มีมูลค่าสูงสุด CAD 50,000  สำหรับค่าใช้จ่ายของนักเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ CAD 15,000 – CAD 30,000 ซึ่งรวมค่าเล่าเรียนม ค่ากินอยู่ และกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประเภทของทุนต่างๆมีดังนี้

GOVERNMENT FUNDING FOR INTERNATIONAL STUDENTS IN CANADA

ทุนการศึกษาของรัฐบาลที่กำลังจะกล่าวนี้เป็นทุนที่มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อที่ประเทศแคนาดา ทุนแรกคือทุนการศึกษา The NSERC ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการของทุนการศึกษาที่ดีที่สุดของประเทศแคนาดาเลยก็ว่าได้ โครงการนี้มีทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทที่น่าสนใจให้เลือกสมัคร และสามารถนำไปใช้กับมหาวิทยาลัยแห่งใดก็ได้ในแคนาดา ทุนที่สองก็เป็นหนึ่งในทุนที่ดีที่สุดของประเทศแคนาดาเช่นกันซึ่งก็คือ the Vanier Canada Graduate Scholarships Program ซึ่งจะเหมาะสมกับนักศึกษาที่สนใจจะเรียนต่อในระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะน้องๆ ที่เรียนในสาขาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสุขภาพ เพื่อดึงดูดให้บุคลากรชั้นนำมาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่แคนาดา แต่จะมีอยู่หนึ่งทุนที่นักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีให้ความสนใจกันนั่นก็คือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นั่นเอง

NON-GOVERNMENTAL SCHOLARSHIPS

ทุนเอกชนของประเทศแคนนาดามีอยู่ในหลายองค์กรมากที่คอยสนันสนุนให้กับนักศึกษาต่างชาติองค์กร UNESCO และ องค์กรอนามัยโลกก็ได้จัดโครงการในเรื่องของทุนการศึกษา อย่างเช่น International Federation of University Women หรือเรียกชื่อย่อว่า IFUW  ส่วนโครงการของ Trudeau Scholarships และ Fellowships ก็ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติเช่นกันและโครงการเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมอบไว้ให้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและมีอีก 1 ทุนที่เป็นของเอกชนเช่นกันและแค่สำหรับสาขาการวิจัยด้านเกี่ยวกับสัตว์ที่ Quebec หรือ British Columbia โดยเฉพาะ ซึ่งก็คือ  The Anne Vallee Ecological Fund

UNIVERSITY SCHOLARSHIPS

ทุนการศึกษาในแคนาดาไม่ได้มันแค่ทุนการศึกษาของรัฐบาลและเอกชนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมหาวิทยาลัยจำนวนมากก็มีโครงการเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติเช่นกันเพื่อที่จะชักจูงนักศึกษาหลายๆประเทศมาศึกษาที่นี่ ในตอนนี้มีทุนการศึกษาชื่อ HEC Montréal BBA Entrance Scholarships  ของประเทศแคนาดาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ได้มอบทุนนี้ให้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) ที่ HEC Montréal สถาบันการจัดการที่เก่าแก่อันดับสองของแคนาดาและมหาวิทยาลัย York University ที่ Toronto ได้มอบทุนการศึกษาไว้หลายทุนในต่างสาขาสำหรับระดับปริญญาตรีเช่นกัน จำนวนของทุนที่นักศึกษาจะได้รับนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับทั้งเงินทุนของผู้เรียนเองและทางตัวของสถาบันเอง รางวัลทุนการศึกษาของ University of Calgary มีมูลค่าตั้งแต่ CAD 500 ไปจนถึง CAD 60,000 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีทุนการศึกษาพร้อมสำหรับนักศึกษานานาชาติในทุกระดับปริญญาการศึกษา