ไออีซี อะบรอด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ บริการฟรีทุกขั้นตอน

UK Student Visa

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า

  1. รูปถ่าย 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและมีลักษณะดังนี้
  1. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน ที่มีอายุการใช้งานเพียงพอกับคอร์สเรียน และมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่าพร้อมสำเนาหน้าแรกของพาสปอร์ต รวมทั้งพาสปอร์ตเล่มเก่าทุกเล่มที่มี
  2. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันในประเทศไทย ได้แก่ Transcript, Degree certificate ตัวจริง พร้อมสำเนา
  3. ผลคะแนน IELTS ตัวจริงพร้อมสำเนา
  4. Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) จากทางสถาบันที่สมัครเรียน
  5. เอกสารตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย (Offer Letter) และใบเสร็จที่ใช้ในการสมัครเรียน (Deposit receipt)
  6. หลักฐานที่พัก ระหว่างทำการศึกษาที่อังกฤษ
  7. ใบเปลี่ยนชื่อ (หากเคยเปลี่ยนชื่อ) แปลเป็นภาษาอังกฤษ
  8. หลักฐานทางการเงิน ได้แก่ หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มีเงินสนับสนุนที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตที่ UK ในขณะที่ทำการศึกษาอยู่ที่นั่น และมีจำนวนเงินตามเงื่อนไขที่สถานทูตกำหนดมาไม่น้อยกว่า 28 วัน หรือหลักฐานการเงินที่ยืนยันว่าคุณมีทุนทรัพย์เพียงพอจะใช้ในการศึกษา โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในปีแรกและค่าครองชีพสำหรับ 9 เดือนแรกของหลักสูตร หลักฐานการเงินที่พักอาศัยอยู่ในกรุงลอนดอนจะอยู่ที่เดือนละ 820 ปอนด์ (หรือ 7,380 ปอนด์ สำหรับ 9 เดือน) หากพักอาศัยนอกกรุงลอนดอน และเดือนละ 1,020 ปอนด์ (หรือ 9,180 ปอนด์ สำหรับ 9 เดือน) ต้องให้ทางธนาคารเป็นผู้ออกจดหมายรับรองให้ซึ่งต้องแสดงจำนวนเงินค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรและต้องมีอยู่ในบัญชีอย่างน้อย 28 วัน ก่อนยื่นขอวีซ่า การยื่นขอวีซ่าของคุณอาจถูกปฏิเสธหากไม่มีการแสดงหลักฐานดังกล่าวและควรจะออกจดหมายเพียงไม่กี่วันก่อนการยื่นวีซ่า) หลักฐานที่ต้องเตรียม มีดังนี้

หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน (กรณีที่เป็นผู้รับรองตัวเอง)

หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน ของผู้สนับสนุนทางการเงิน เช่น พ่อ แม่ ดังนี้

** กรณีที่ผู้ปกครองเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินให้น้อง ต้องใช้เอกสารสูติบัตรตัวจริงของน้องนักเรียน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะ

  1. ใบรับรองการปราศจากเชื้อวัณโรค (TB) จากองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือศูนย์ IOM (International Organization for Migration) โดยการตรวจนี้สามารถทำได้โดยการโทรนัดวันตรวจได้ที่เบอร์ 02–234 7950 และเตรียมเอกสารดังนี้

เมื่อถึงวันนัดน้อง ๆ นำเอกสารทั้งหมดนี้ไปยื่นที่ อาคารเกษมกิจ (ชั้น 8) ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งอยู่ตรงข้ามอาคารซีพี ถนนสีลม เดินทางสะดวกโดยรถไฟฟ้าไปลงที่สถานีศาลาแดง จากนั้นก็ทำเรื่องชำระเงิน และเลือกโรงพยาบาลที่จะตรวจเอ็กซเรย์ได้สองแห่งคือ รพ.พญาไท 2 หรือ รพ.กรุงเทพคริสเตียน จากนั้นเมื่อได้ฟิล์มเอ็กซเรย์แล้ว ให้นำกลับมาให้แพทย์ประจำศูนย์ IOM เป็นผู้ตรวจสอบ ขั้นตอนนี้น้องๆ ห้ามแกะฟิล์มออกดูก่อนด้วยตัวเองนะคะ มิเช่นนั้นจะถือว่าฟิล์มนั้นเป็นโมฆะ ใช้ไม่ได้และต้องเสียเงินจ่ายค่าเอ็กซเรย์ใหม่ค่ะ และเมื่อกลับมาที่ศูนย์แล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าไม่มีเชื้อหรือมีอะไรผิดปกติน่าสงสัย น้องๆ จะได้ใบรับรองจากศูนย์ภายในวันเดียวกันเลยค่ะ แต่ถ้าในกรณีที่พบปัญหา น้องๆ ต้องมาตรวจติดต่อกันอีกสามวันนะคะ เป็นการตรวจเสมหะ ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติก็จะได้รับใบรับรอง แต่ถ้ายังไม่ผ่านอีกก็ต้องรอไปอีกหลายเดือนทีเดียวค่ะ และใบรับรองนี้เป็นใบที่ต้องไปยื่นในการขอวีซ่าชนิด Tier 4 Student Visa นั่นเองค่ะ ใบรับรองนี้มีอายุ 6 เดือน และสำหรับนักเรียนที่กลับมาต่อวีซ่า กลับมาอยู่ประเทศไทยไม่เกิน 6 เดือน ใบรับรองนี้ก็ยังสามารถใช้ยื่นวีซ่าในครั้งต่อไปได้อีกด้วย โดยไม่ต้องไปตรวจใหม่นะคะ

** เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม ที่ผู้ยื่นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า