ไออีซี อะบรอด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ บริการฟรีทุกขั้นตอน

Scholarships & Funding

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อปีการศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ประมาณ $11,000 หรือประมาณ 300,000 กว่าบาท และ $42,000 หรือประมาณ 1,400,000 กว่าบาท ต่อปีการศึกษา ซึ่งรวมถึงการสอน , การเดินทางและที่พักและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้ นักศึกษาชาวอเมริกันประมาณ 60 % ที่ใช้ทุนการศึกษา ส่วนตัวเลือกของทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติเราได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้แล้วที่นี่ค่ะ

Government Funding

ทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งเป็นทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติก็คือ Fulbright ทุนรัฐบาล Fulbright เป็นของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีหลายประเภทให้กับนักศึกษาที่มีสัญชาตไทย ตั้งแต่ในระดับปริญญาตรี-โท-เอก, หัวหน้ากลุ่มสาระ, อาจารย์ระดับ มหาวิทยาลัย, นักวิจัยและนักวิชาการ

สำหรับผู้ที่ได้รับทุนนี้จะไม่มีข้อผูกมัดในการชดใช้ทุนอีกทั้งยังได้โอกาสสร้างสัมพันธ์กับเครือข่าย Fulbright network กว่า 300,000 คนทั่วโลกโดยที่ 43 คนได้รับรางวัล Noble Prize และ 78 คน ไดร้ับ Pulitzer Award ผู้รับทุนส่วนใหญ่ ที่ผ่านมาจะมาจากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศ ด้วยประสบการณ์ที่โดดเด่นจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อไปรับทุนที่สหรัฐอเมรกิา ทุน Fulbright เป็นทุนที่ทางรัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกา ร่วมมือกันเพื่อแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม

Non-governmental Scholarships

ในแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างในด้านของทุนการศึกษาต่างๆกันไป อย่างเช่น The Aga Khan Foundation Scholarship programme โครงการทุนการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาในประเทศแอฟริกันในสาขาการจัดการด้านการเงินซึ่งอยู่ในความต้องการของในทวีปแอฟริกันและ the East-West Center Scholarships สำหรับนักศึกษาที่อาศัยอยู่ใน Asia-Pacific

นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหญิงต่างชาติ นั่นก็คือ The AAUW International Fellowships ซึ่งมีไว้ให้กับนักศึกษาหญิงที่ต้องการไปเรียนต่อหรือศึกษาด้านการทำวิจัยต่างๆในสหรัฐอเมริกา ซึ่งในระดับปริญญาโทมอบทุนสูงสุดถึง $18,000, PHD หรือ ระดับปริญญาเอกมูลค่า $20,000 และ $30,000 สำหรับในระดับบัณฑิต

University Scholarships

ในหลายๆมหาวิทยาลัยก้ได้มีการเเจกทุนให้กับนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้ได้มีโอกาสในการเรียนในสหรัฐอเมริกาซึ่งนักศึกษาสามารถสมัครได้เลยโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย การที่จะได้ทุนจากมหาวิทยาลัยได้นั้นทางมหาลัยจะพิจารณาจากสถานะการเงินตามความเหมาะสม แต่บางมหาลัยนั้นจะใช้เงื่อนไขอื่นๆในการพิจารณาตัดสินค่ะ

The University of Pennsylvania ให้ทุนการศึกษามูลค่า $6,000,000 สำหรับ 1 ปีการศึกษาให้กับ นักศึกษาต่างชาติ New York University’s Wagner ให้ทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด $70,000 และส่วน The prestigious Harvard and Yale Universities ปีที่แล้วมีให้ทุนการศึกษามูลค่า $50,000 ให้ในระดับปริญญาตรี

ส่วนข้อมูลทุนต่างๆของแต่ละมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถติดตามทาง Website ของมหาวิทยาลัยนั้นๆได้เลยค่ะ