เรียนต่อ TOP BOARDING SCHOOL ในอเมริกา

ระดับการศึกษาในสหรัฐอเมริกา

นักเรียนในสหราชอาณาจักร จะเริ่มเรียนตั้งเเต่อายุ 3 ปี ถึง 18 ปี โดยนักเรียนจะเริ่มเรียนในโรงเรียนเตรียมอนุบาล หรือโรงเรียนอนุบาล ในช่วงอายุตั้งเเต่ 3 ปี เเละจะเริ่มเข้าเรียนอย่างจริงจังตั้งเเต่อายุ 6 ปี สำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนที่มาศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษานั้น ส่วนใหญ่นักเรียนจะเรียนในโรงเรียนเอกชน เเละมีในบางโรงเรียนรัฐบาลเท่านั้นที่สามารถรับนักเรียนต่างชาติได้
การเรียนในโรงเรียนที่อเมริกานักเรียนจะได้รับการสอนในหลักสูตรอเมริกันทางด้านวิชาการที่ค่อนข้างเเข็ง กิจกรรมนอกเวลาเรียนที่เสริมสร้างบุคลิกภาพ เเละพัฒนาการ เเละฝึกภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันตลอดเวลา

ระดับการศึกษาในสหรัฐอเมริกา

1. ระดับก่อนปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

1.1 ระดับมัธยมศึกษา – สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี

1.2 ระดับอาชีวะศึกษา

1.3 ระดับอุดมศึกษา – สำหรับนักเรียนศึกษาต่อปริญญาตรี

ระดับมัธยมศึกษา

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนต่างชาติ เพราะศูนย์รวมของมหาวิทยาลัย เเละสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกายังเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรม เเต่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว เเละมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เเละน่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมาย
การจัดเเบ่งของระดับมัธยมในสหรัฐอเมริกา เเบ่งออกเป็น 2 ช่วงดังนี้

a) Middle High School หรือเรียกว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจะเริ่มเรียนที่ Grade 6 – 8

b) High School หรือเรียก่า มัธยมศึกาาตอนปลาย โดยจะเริ่มเรียนที่ grade 9 – 12 ซึ่ง นักเรียนจะเรียนต่อเนื่องไปจนถึงจบการศึกษาในช่วงอายุ 18 หรือเท่ากับวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6

เเละเมื่อนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับจากมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนสามารถเลือก หรือไม่ศึกษาต่อได้ในระดับการศึกษาท่สูงขึ้น นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยได้ ที่เรียกว่า Higher education

ระดับอุดมศึกษา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในอเมริกามีจำนวนมากกว่า 4,000 สถาบัน คุณภาพหลายระดับให้เลือกตามความต้องการ มหาวิทยาลัยในอเมริกาส่วนใหญ่ติดอันดับใรการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก การเรียนต่อในระดับอุดมศึกษานั้นเเบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

1. ระดับปริญญาตรี

โดยทั่วไปเเล้วในระดับปริญญาตรีที่อเมริกานั้นใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี โดยนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับนี้นักเรียนจะต้องมีคะเเนนสอบ SAT หรือ ACT ในการยื่นสมัครเพื่อพิจารณา

2. ระดับปริญญาโท

การเรียนต่อในระดับปริญญาโทนั้น โดยทั่วไปเเล้วใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี ซึ่งในปีเเรกจะเรียนเพื่อปูพื้นฐาน เเละเรียนในสาขาที่นักเรียนได้เลือกในปีที่ 2

CHOOSING & APPLY TO USA SCHOOL การเลือกโรงเรียน เเละการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

การสมัครเข้าเรียน

โดยทั่วไปแล้วส่วนมากนั้นนักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตั้งเเต่ Grade 7- 11 เเต่ไม่สามารถเข้าเรียนใน Grade 12 เนื่องจากในปีนี้นักเรียนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญา หรือมหาวิทยาลัย

เอกสารในการสมัครเข้าเรียนโรงเรียน หรือวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

1. เตรียมเอกสาร พาสปอร์ต เเละทรานสคริปต์/ใบเกรด ย้อนหลัง 3 ปี รวมผลการเรียนปัจจุบันด้วย เป็นภาษาอังกฤษ

2. ผลคะเเนนภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, TOEFL Junior เเล้วเเต่ละโรงเรียนกำหนดคะเเนนขั้นต่ำ

3. หนังสือรับรอง 3 ฉบับ จากครูวิชาเลข 1 ฉบับ ครูวิชาภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ เเละครูวิชาอื่นๆ
1 ฉบับ

4. นัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์ (Skype Interview)

หลักสูตรวิชาที่เปิดสอน

วิชาบังคับที่ต้องเรียน

English, Math, Science, Social Studies, Physical Education เเละภาษาต่างชาติ

วิชาเลือก

Music, Fine Arts, Technology & Engineering Education, Family & Consumer Science เเละอื่นๆ

SPECIAL COURSE

สำหรับ Special Course เป็นหลักสูตรที่นักเรียนต้องใช้เมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัย หรือต้องใช้ในการยื่นสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

ADVANCE PLACEMENT PROGRAMS (AP)

เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนมัธยมปลายใช้ในการยื่นเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

STANDARDIZED TEST (SAT)

เป็นหลักสูตรที่ให้นักเรียนได้เตรียมตัวสำหรับเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย โดยใช้คะเเนนสอบ SAT เพื่อเป็นคะเเนนวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนในการใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ การสอบ SAT ใช้การสอบในหลายประเทศโดยจะใช้ข้อสอบชุดเดีียวกัน เเละสอบในเวลาเดียวกันทั่วโลก ข้อสิบ SAT เป็นวิชาที่จัดทำขึ้นโดย College Board Standardized Test ซึ่งเป็นคะเเนนที่ไว้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่อเมริกา

Tel. 02-250-4585  Office  Line: @iecabroadth, iecabroad  (สอบถามฟรีทุกขั้นตอน)