แอปติวสอบ IELTS-TOEFL ฟรี

ติวสอบ IELTS-TOEFL ฟรี !

ถ้าน้องๆกำลังวางแผน ที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ การสอบ IELTS และ TOEFL เป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องมหาวิทยาลัยต้องการคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS จากผู้สมัคร เกือบทุกมหาวิทยาลัย

วันนี้พี่ๆเลยจะขอแนะนำ 10 แอปติว TOEFL และ IELTS ฟรีจาก Google Play มาให้โหลดไปใช้กันค้าาา

IELTS

IELTS ย่อมาจาก International English Language Testing System การสอบ IELTS เป็นการสอบที่ได้มาตรฐานสากลและนิยมใช้และเป็นที่ยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลกกว่า 10,000 แห่ง ในมากกว่า 140 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สถานศึกษา มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา แม้กระทั่งประเทศไทยเอง

ทำไมต้องสอบ IELTS?

IELTS คือ สิ่งที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตต่างแดนเนื่องจากคะแนนที่ได้จากการสอบ IELTS สะท้อนถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน การเรียน และการทำงานในต่างประเทศที่ที่แวดล้อมไปด้วยภาษาอังกฤษ ดังนั้นการสอบ IELTS ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ​ และเป็นใบเบิกทางในการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในไทย การสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ นอกจากนี้ใบคะแนน IELTS ยังแสดงถึงทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีโอกาสในการทำงานที่ดี หรือ ได้เลื่อนขั้นอีกด้วย

IELTS สอบอะไรบ้าง?​

การสอบ IELTS คือ การสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง (Listening), การพูด (Speaking), การอ่าน (Reading), และการเขียน (Writing) ข้อสอบ IELTS นั้นมีความท้าทาย และถือว่ายากพอสมควร และในแต่ละพาร์ท รูปแบบข้อสอบ IELTS (format) ก็จะมีหลากหลาย แตกต่างกันด้วย การสอบ IELTS นั้น สามารถสมัครสอบ IELTS ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พูดง่ายๆ IELTS สอบได้เรื่อยๆ จนกว่าจะได้คะแนนที่พอใจนั่นเอง

สอบ IELTS แบบไหนดี?

หลักๆ แล้ว การสอบ IELTS นั้นจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ IELTS Academic และ IELTS General Training โดยตัวข้อสอบจะมีความแตกต่างในเรื่องของระดับความยาก-ง่ายของเนื้อหาในพาร์ท Reading และ Writing ส่วนพาร์ท Listening และ Speaking นั้นจะสอบเหมือนกันทั้งสองแบบ

แต่นอกจากคำว่า IELTS Academic และ IELTS General Training หลายๆ คนอาจจะเคยได้ยินคำอื่นๆ อีก เช่น “IETLTS Regular” “IELTS UKVI” “IELTS Paper” “IELTS Computer”

TOEFL

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL Learners) ซึ่งปัจจุบันประเทศต่างๆ กว่า 130 ประเทศ และสถาบันการศึกษากว่า 7,500 แห่งทั่วโลก ใช้ผลคะแนน TOEFL ในการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เข้าสมัครต่างๆ ซึ่งรวมถึงเกือบทุกมหาวิทยาลัยในอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และแคนาดา ที่ใช้คะแนน TOEFL สำหรับการรับเข้าเรียน และการให้ทุนการศึกษา

ข้อสอบ TOEFL มีอยู่สองแบบด้วยกัน คือ TOEFL iBT (Internet-based Format หรือ การสอบผ่านอินเตอร์เน็ต) และ TOEFL PBT (Paper-based หรือ การใช้กระดาษในการทำข้อสอบ) ในปัจจุบัน ประเทศไทยใช้การสอบแบบ TOEFL iBT ทั้งหมด ยกเว้นศูนย์สอบ TOEFL ที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จะใช้การสอบในรูปแบบของ TOEFL PBT แทน โดยผลคะแนน TOEFL สามารถใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี

การสอบ TOEFL IBT เป็นการสอบทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการสอบที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียนในการสอบ โดยการสอบในแต่ละส่วนจะเชื่อมโยงกันทั้งหมด ซึ่งการสอบแบบใหม่นี้จะช่วยลบจุดด้อยของนักศึกษาต่างชาติบางคนที่ได้คะแนนสอบดีแต่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีอย่างที่ควรเป็น การสอบครั้งใหม่นี้จึงเหมือนการจำลองการเข้าไปศึกษาจริงในสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่อาจารย์ผู้สอนได้พูดถึงบทเรียนต่างๆ และการให้การบ้านเพื่อให้ทำรายงานและนำเสนอต่อหน้าอาจารย์ เรียกว่าการสอนในระบบใหม่นี้ไม่ได้ใช้เพียงทักษะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นในการสอบแต่ละส่วนแต่การสอบในแต่ละส่วนในส่วนต้องใช้ทักษะอื่นด้วย เช่น การสอบเขียน ต้องฟังสิ่งสิ่งที่เขาพูด หรือสิ่งที่เขาให้มาตั้งแต่เริ่มสอบจนเข้าใจเสียก่อนที่จะเขียนตอบได้ไม่ใช่ให้เขียนตามโจทย์ที่ให้มาแบบ Essay ในแบบเดิมอีก ซึ่งระบบใหม่ทำให้รับรู้ถึงทักษะทางภาษาอังกฤษของแต่ละคนอย่างแท้จริง

ข้อดีของการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการสอบ คือ ความสะดวกในการสอบเพราะมีศูนย์สอบเพิ่มขึ้น และส่วนการสอบ Speaking นั้นสามารถส่งถึงศูนย์ใหญ่ที่อเมริกาได้ทันที ซึ่งก็หมายถึงการประเมินผลคะแนนจะสะดวกรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกันหมด รวมถึง การสมัครสอบ และการรับผลคะแนนแบบออนไลน์นั้นก็ง่ายดายมากขึ้นอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.scholarship.in.th/15-best-apps-for-toefl-and-ielts-test/

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ: https://iecabroad.co.th/blog/waive-ieltes/

https://www.ieltsadvantage.com/ielts-preparation/

ติวสอบ IELTS-TOEFL ฟรี