ทุนการศึกษาเต็มจำนวน Chevening Scholarships ประเทศอังกฤษ

Chevening Scholarships ทุนการศึกษาเต็มจำนวน 

Chevening คืออะไร

Chevening เป็นโครงการทุนการศึกษาระดับโลกของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่ให้โอกาสในการเรียนในสหราชอาณาจักรทุนการศึกษาเหล่านี้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนโดดเด่นเพื่อที่จะได้เรียนหลักสูตรปริญญาโทเป็นระยะเวลาหนึ่งปีในสาขาวิชาใดๆที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร โดยผู้สมัครจะต้องได้รับการคัดเลือกจากทางรัฐบาลและมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเพื่อนที่จะเข้าเรียนต่อในปีการศึกษา 2019 การคัดเลือกจะคัดผู้สมัครที่มีผลการเรียนและประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่นเด่น ซึ่งจุดประสงค์ของทุนนี้ก็เพื่อที่จะช่วยนักเรียนต่างชาติให้เข้าถึงโอกาสด้านการศึกษาเพื่อที่จะนำความรู้กลับมาใช้ในการพัฒนาประเทศของตน

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

การสมัครทุนการศึกษา Chevening 2019/2020 เปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2018 และหมดเขตวันที่ 6 พฤศจิกายน 2018 เวลา 12:00 น. ตามเวลา GMT

เกณฑ์การรับสมัคร

 • สัญชาติไทย
 • จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 ขึ้นไป (หรือขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่สมัคร) โดยแต่ละพาร์ทไม่ทำต่ำกว่า 5.5
 • จดหมายรับรอง หรือ Recommendation letter
 • มีความตั้งใจจะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อสำเร็จการศึกษา
 • ผ่านเกณฑ์การรับวีซ่าจากสถานทูตอังกฤษในประเทศไทย
 • ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครโดยไม่มีเงื่อนไขอื่นๆ

มูลค่าของทุนการศึกษา

 • ค่าเล่าเรียน 12 เดือน (สำหรับ MBA หากค่าเล่าเรียนเกิน  £18,000 จะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนเกินเอง)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน (ค่าที่พักและค่ากินอยู่)
 • ค่าตั๋วเครื่องเครื่องบินไป-กลับ ประเทศอังกฤษ
 • ค่าวีซ่า
 • ค่าเดินทางสำหรับการไปสัมภาษณ์ทุน

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • หนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาเอกสารแสดงการจบการศึกษาและ transcript เป็นภาษาอังกฤษและมีคำรับรองของสถานศึกษากำกับ (ถ้าเอกสารเป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และลงชื่อผู้สมัครและผู้แปลกำกับ)
 • สามอันดับคอร์สที่ต้องการจะสมัคร
 • หนังสือ recommendation letter 2 ฉบับ (ควรประกอบด้วยจดหมายรับรองจากอาจารย์ผู้สอน และหัวหน้างานปัจจุบัน)

วิธิการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องสมัครและส่งใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://www.chevening.org/thailand/

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

http://www.chevening.org/find-a-course

Timeline

วัน-เวลา รายการ
6 สิงหาคม 2018 – 12.00 BST วันเปิดรับสมัคร
6 พฤศจิกายน 2018 – 12.00 GMT วันปิดรับสมัคร
7 พฤศจิกายน 2018 คัดกรอกผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์
15 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2018 Independent reading committees ได้ประเมินผู้ที่ผ่านเกณฑ์
มกราคม – ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ผู้สมัครจะถูกคัดเลือกสำหรับการสัมภาษณ์โดย The British Embassies/High Commissions in-country
จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้ถูกคัดเลือกสัมภาษณ์
1 มีนาคม 2019 วันสิ้นสุดสำหรับผู้ที่เข้ารอบสัมภาษณ์ให้ส่งใบจบการศึกษาและจดหมายรับรอง
4 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2019 ระยะเวลาในการสัมภาษณ์
ต้นเดือนมิถุนายน 2019 ประกาศผลการสัมภาษณ์
11 กรกฎาคม 2019 วันสุดท้ายของผู้สมัครที่จะได้รับจดหมายตอบรับจากทางมาวิทยาลัย
11 กรกฎาคม 2019 วันสุดท้ายของการวัดระดับภาษาอังกฤษ
กันยายน/ตุลาคม 2019 วันเริ่มการศึกษาในสหราชอาณาจักร

Tel. 02-250-4585  Office  Line: @iecabroadth, iecabroad  (สอบถามฟรีทุกขั้นตอน)

เทคนิคที่ใช้

ขั้นตอนการเขียนตอบคำถาม

 1. คำถามเกี่ยวกับความสามารถในการเป็นผู้นำ (Leadership skills)
  ว่าผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง เพราะแนวคิดแต่ละคนไม่เหมือนกัน ลองดูว่าเรามีคุณสมบัตินั้นในตัวหรือเปล่า มีอย่างไร อธิบายไป
 2. คำถามเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างเครือข่าย (Networking skills)
  การสร้างเครือข่ายสำคัญอย่างไร ทำอย่างไรให้เครือข่ายนั้นมั่นคง เราสามารถทำได้ไหม อย่างไร
 3. คำถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อใน UK
  จะไปเรียน UK ก็ต้องมีเหตุผลที่ดีที่จะไปเรียน สาเหตุที่เลือกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้เพราะอะไร สาขานี้เพราะอะไร
 4. คำถามเกี่ยวกับแผนในอนาคต
  ทุนเหมือนจะให้เปล่า แต่จริง ๆ แล้วมันไม่เปล่าหรอก เขาต้องการให้เรานำความรู้ที่ได้มาสร้างประโยชน์ด้วย ดังนั้นต้องอธิบายไป ว่าจะนำมันมาทำอะไร มีแผนอย่างไร ยิ่งชัดเจนยิ่งดี

การจะตอบคำถามให้ดีนั้นเราต้องรู้จักจุดประสงค์ของทุน ว่าทุนต้องการคนแบบไหน สำหรับทุนนี้ เป้าหมายหลักคือคนที่มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการสร้างเครือข่าย ดังนั้นแสดงออกมาให้มากที่สุด และแต่ละข้อนั้นควรยกตัวอย่างของเราให้ชัดเจน เพื่อให้กรรมการเห็นว่าเราทำจริง ๆ ไม่ใช่สร้างเรื่องขึ้นมา ดังนั้นประสบการณ์สำคัญมาก ทุกคนมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าจะแสดงออกมาได้ดีเท่าไหร่ แต่ถ้าคิดว่าเราไม่มีจริง ๆ แต่ก็อยากได้ทุนนี้ ต้องใช้เวลาในการสั่งสมประสบการณ์ พยายามนำตัวเองไปอยู่ในจุดที่เราสามารถพัฒนาได้ ถ้าปีนี้ยังไม่สำเร็จ ปีหน้าลองใหม่ ผู้นำที่ดีไม่ควรย้อท้อต่อความยากลำบาก

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ: https://iecabroad.co.th/blog/waive-ieltes/

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน