ENGINEERING MANAGEMENT

ENGINEERING MANAGEMENT เป็นสาขาวิชาที่เชื่อมช่องว่างระหว่างวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการ ซึ่งการจัดการวิศวกรรมคือ การศึกษาการจัดการทั้งหมดขององค์กร โดยเน้นที่กระบวนการผลิต วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี หรือผลิตผล โดยใช้ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชาเข้ามาช่วยทั้งสถิติ แคลคูลัส คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารธุรกิจ การจัดการ และเศรษฐศาสตร์

CAREER PATH

  • SAP Consultant
  • Project Manager
  • Process Engineer

แนะนำมหาวิทยาลัยที่ดังในสาขา INTERNATIONAL BUSINESS

  • Coventry University

ENGINEERING MANAGEMENT MSC

MODULE
– Financial Decision making and Risk Analysis
– Entrepreneurship and Innovation for Engineers
– Project Management
– Research Methods and Project Introduction
– Professional Development – Consultancy
– Master’s Dissertation

AWARDS
– Teaching Excellence Framework (TEF) – Gold
– 61% of Research was judged to be of ‘4* world-leading’ or
‘3* international’ quality.

RANKINGS
– Ranked 18th in General Engineering
(The Complete University Guide, 2019)
– Ranked 47th Best University in UK
(The Complete University Guide, 2019)

  • Cranfield University

ENGINEERING AND MANAGEMENT OF
MANUFACTURING SYSTEM MSC

MODULE
– Operations Management
– Enterprise Systems
– Operations Analysis
– General Management
– International Finance
– Manufacturing Systems Engineering
– Supply Chain Management
– Manufacturing Strategy
– Management of Technology and Innovation

AWARDS
– Accredited by Institution of Engineering &
Technology, Royal Aeronautical Society,
Institution of Mechanical Engineering

RANKINGS
– (World) Ranked 45 in Engineering
(QS Top Universities Ranking, 2018)

  • Brunel University

ENGINEERING MANAGEMENT MSC

MODULE
– Logistics and Global Supply Chain Management
– Manufacturing Systems Design and Economics
– Quality Management and Reliability
– Managing People and Organisations
– Systems Modelling and Simulation
– Project Management
– Dissertation

AWARDS
– Teaching Excellence Framework (TEF) – Gold
– Accredited by Institution of Engineering & Technology,
Institution of Mechanical Engineering, Chartered Engineer

RANKINGS
– Top 50 Best University in UK
(The Complete University Guide, 2019)
– (World) Top 250 in Engineering
(QS Top Universities Ranking, 2018)

  • University of York

ENGINEERING MANAGEMENT MSC

MODULE
– Law for Engineering Management
– Enterprise
– Strategic Management for EM
– International Business
– Accounting and Finance
– Financial Risk Management
– Ideation
– Research Methods Theory
– MSc Project
– Research Methods: Data Analysis
– Management and Marketing of Technology
– MSc Personal Effectiveness and Masterclasses

AWARDS
– Teaching Excellence Framework (TEF) – Gold
– Accredited by Institution of Engineering & Technology

RANKINGS
– (World) Top 75 Best Universities in the World
(QS Top Universities Ranking, 2018)
– (World) Top 300 in Engineering
(QS Top Universities Ranking, 2018)

  • Loughborough University

ENGINEERING MANAGEMENT MSC

MODULE
– Decision Analysis for Managers
– Engineering Research Project
– Machines in Power Generation
– Sustainable Energy Systems
– Research Methods for Banking, Finance and Economics

AWARDS
– Teaching Excellence Framework (TEF) – Gold
– 53% of Research was judged to be of ‘4* world-leading’
or ‘3* international’ quality.

RANKINGS
– Ranked 43rd Best University in UK
(The Complete University Guide, 2019)

Tel. 02-250-4585 – IEC Abroad Office
Line: @iecabroadth (พิม@ด้วยนะ)