8 เว็บไซต์มีประโยชน์ ช่วยตรวจทาน แก้แกรมม่า

Grammarcheck
8 เว็บไซต์มีประโยชน์ ช่ว

Ginger
8 เว็บไซต์มีประโยชน์ ช่ว

Online Correction
8 เว็บไซต์มีประโยชน์ ช่ว

Spell Check Plus
8 เว็บไซต์มีประโยชน์ ช่ว

After the Deadline
8 เว็บไซต์มีประโยชน์ ช่ว

Grammarly
8 เว็บไซต์มีประโยชน์ ช่ว

PaperRater
8 เว็บไซต์มีประโยชน์ ช่ว

Reverso
8 เว็บไซต์มีประโยชน์ ช่ว

และนี่ก็คือทั้ง 8 เว็บไซต์ที่สามารถทำให้งานเขียนของน้องๆมีความถูกต้องในเรื่อง Grammar ช่วยตรวจทาน แก้ไข และให้คะแนนกันได้เลยนะคะ หวังว่าจะมีประโยชน์ในด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษของเพื่อนๆ

ที่มา: https://blog.eduzones.com/moobo/155090