เรียนต่อ VET Course กับ Greystone College

วันนี้ พี่ๆ IEC Abroad ขอมาแนะนำสถาบันชั้นนำในออสเตรเลีย ที่เปิดสอนทางด้าน VET Course และเชี่ยวชาญสุดๆ นั่นก็คือ Greystone College ค่ะ สำหรับน้องๆ ที่อาจจะยังสงสัยว่า VET Course คืออะไรกันนะ พี่ๆ ก็มีคำตอบมาให้แล้วค่ะ

 • VET Course (Vocational Education and Training Course) คือ การศึกษาในระดับวิชาชีพหรืออนุปริญญาของประเทศออสเตรเลีย
 • เป็นการเรียนเพื่อเพิ่มทักษะในสาขาเฉพาะต่างๆที่เน้นการปฏิบัติมากกว่าการนั่งเรียนในห้องเรียน ที่สอนโดยเหล่าคณาจารย์ที่รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสายอาชีพ รวมถึงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพเหล่านั้นมาอย่างยาวนาน เพื่อให้ได้ประสบการณ์ก่อนการทำงาน และมีความรู้ในการทำงานสายอาชีพเพื่อสามารถวางแผน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

Greystone College

สถาบันก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991 ด้วยประสบการณ์ทางด้านการศึกษากว่า 30 ปี ทำให้โรงเรียนได้พัฒนาตนเองจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในด้านคุณภาพทางการเรียนการสอน สถาบันมีสาขาในหลากหลายประเทศ ทั้งในออสเตรเลีย, แคนาดา และอินเดีย โดยมีการเปิดสอนภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง ฝรั่งเศส อีกทั้งหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับ higher education ในแคนาดา, ออสเตรเลีย หรือ สหรัฐอเมริกา ผ่าน University Pathway Program

สถาบันมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีเครือข่ายกับบริษัทและนายจ้างชั้นนำ เพื่อที่จะได้ประสบการณ์และทักษะสูงสุด โดยนักเรียนสามารถยื่นคะแนนภาษา จาก ILSC Language Schools เพื่อ transfer เข้าเรียนที่สถาบันได้เลยโดยไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังสามารถใช้เครดิต เพื่อ transfer ไปยังมหาวิทยาลัยเครือข่ายของสถาบันได้อีกด้วย

จุดเด่นของสถาบัน

 • หลักสูตรให้เลือกหลากหลาย และ มีความยืดหยุ่น ซึ่งหลักสูตรของสถาบันมีทั้ง คอร์สภาษาที่เหมาะสำหรับทุกเป้าหมายของนักเรียน สถาบันยังมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยมากกว่า 150 แห่ง พร้อมทั้งมีวันเริ่มต้นคอร์สให้เลือกมากมายตลอดทั้งปี
 • สถาบันมีการซับพอร์ตนักเรียนอย่างดี ผ่าน Student Advising Team และ แอพลิเคชั่น MyILSC & Greystone College ที่จะช่วย แทรค progress ของน้องๆในการเรียน พร้อมทั้งเข้าถึง learning material ต่างๆของสถาบัน

วิทยาเขตที่เปิดสอน

 • Adelaide
 • Brisbane
 • Melbourne
 • Sydney

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Certificate II in Workplace Skills 

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อเตรียมตัวทำงานในสายอาชีพทางด้าน Business และ Service

 • Certificate III in Business

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มทักษะความรู้พื้นฐานในด้านธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมด้านธุรกิจและการบริการ

 • Certificate III in Entrepreneurship & New Business

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการเริ่มต้นและการบริการสำหรับธุรกิจใหม่ๆ เช่น sole trader, contractor หรือการทำงานในบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่

 • Certificate IV in Business

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะและความรู้เชิงลึกในการที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ในด้าน Business และ Service ที่จำเป็นต้องมีเพื่อรับผิดชอบในสายงานในอนาคต

 • Certificate IV in Business (Leadership)

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่จำเป็นในการเป็นผู้นำ ในสายอาชีพทางด้าน Business

 • Certificate IV in Business (Sustainability)

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านธุรกิจ และ มุ่งเน้นในการให้ความสำคัญทางด้าน Sustainable Business

 • Certificate IV in Marketing and Communication

เหมะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการมีทักษะความสามารถเพียบพร้อม สำหรับสายอาชีพในด้านการตลาด

 • Certificate IV in Marketing and Communication Skill Set

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนปรับพื้นฐาน fast track ในการเข้าเรียนต่อหลักสูตร Diploma of Marketing and Communication

 • Diploma of Business

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จทางด้านอาชีพสาย Business Operations

 • Diploma of Business (Digital Transformation)

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะเชิงลึกในด้าน Business skill และให้ความสำคัญทางด้าน digital transformation

 • Diploma of Business (Organisational Development)

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะเชิงลึก และให้ความสำคัญทางด้าน organisational development

 • Diploma of Leadership Management

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเตรียมพร้อมความสามารถและความรู้ในการบริหารผู้คน สำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม

 • Diploma of Marketing and Communication

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ และการตลาด

 • Diploma of Project Management

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทักษะในด้านการบริการโปรเจคต่างๆ ที่เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมหลากหลาย

 • Advanced Diploma of Leadership Management

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะจากประสบการณ์ที่มีทางด้านความเป็นผู้นำ ที่จะช่วยพัฒนาในสายอาชีพของตน

 • Advanced Diploma of Marketing and Communication

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และ strategic ในการดำเนินการตลาดและการสื่อสาร