เรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกากับ IVY LEAGUE

เมื่อเราพูดถึง Ivy league คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่ามหาวิทายาลัยระดับ top ทำการรวมตัวกันเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องจากกลุ่ม Ivy league นั้นมีแต่มหาวิทยาลัยระดับ world class ที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ แต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการรวมตัวของมหาวิทยาลัยในกลุ่มนี้กลับไม่ได้มีจุดกำเนิดมาจากความร่วมมือทางด้านวิชาการ หากแต่เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อแข่งกีฬาต่างหาก Ivy League นั้นเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายภายหลังการเกิดขึ้นของ NCAA Division I ในช่วงทศวรรษที่ 50  ซึ่ง NCAA เป็นองค์กรจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และถึงแม้ว่าจุดประสงค์เริ่มแรกนั้นจะเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อแข่งกีฬา แต่มหาวิทยาลัยเหล่านี้ก็ยังมีเป้าหมายหลักเดียวกัน นั่นก็คือทุกมหาวิทยาลัยต้องการที่จะรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ติดอันกับโลกอยู่ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตามที่มาของชื่อ Ivy League นั้นยังเป็นที่โต้เถียงกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นมาสำหรับกลุ่มที่ได้แสดงถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน หรือเป็นการอ้างถึงตัวเลขโรมันเลข IV กันแน่ แต่ดูจากสัญลักษณ์ที่ถูกนำมาใช้เป็น logo แล้วคาดว่ามากจาก Ivy ที่เป็นชื่อของกลุ่มไม้เลื้อยที่ขึ้นปกคลุมตามอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ จนถูกนำมาใช้เป็นชื่อกลุ่มนั่นเองและแน่นอนว่าด้วยชื่อเสียงและคุณภาพของการศึกษาที่เป็นเลิศทำให้มหาวิทยาลัยนี้กลายเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับนักศึกษาหัวกะทิทั่วโลก และด้วยเหตุนี้ทำให้กลุ่มมหาวิทยาลัยใน Ivy League มีเกณฑ์การรับสมัครที่เรียกได้ว่ายากเกิดความสามารถของนักเรียนธรรมดาทั่วไป เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องกาคนเก่งๆที่มีความสามารถที่โดดเด่น และสารมมารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเหล่านี้ โดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยจะรับนักเรียนเพียงแค่ 10% จากยอดสมัครทั้งหมดแต่ละมหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นและน่าสนใจแตกต่างกันออกไป

สมาชิกของกลุ่ม  IVY ประกอบไปด้วย

Harvard university เป็นสมาชิกของกลุ่มมหาวิทยาลัย Ivy League ที่มีชื่อเสียง เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1636 ในยุคอาณานิคมอังกฤษ ตั้งอยู่ในเมือง Cambridge รัฐ Massachusetts ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา Harvard University มีประวัติที่ยาวนาน มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก ประกอบด้วยผู้ชนะรางวัลโนเบล 45 คน ผู้นำรัฐกว่า 30 คน และ ผู้ชนะรางวัล Pulitzer อีก 48 คน รวมทั้งผู้นำประเทศและองค์กรต่างๆ

ทั่วโลกหลากหลายแห่ง Harvard University ติดอันดับ top 3 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกในทุกการจัดอันดับมาตลอดหลายปี ทำให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการแข่งขันในการสมัครเข้าเรียนสูงที่สุดในประเทศ  Harvard university มีจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประมาณ 6700 คน และในระดับสูงอีกกว่า 15000 คน Harvard มีเงินทุนสนับสนุนการศึกษาสูงที่สุดในประเทศ โดยมีมูลค่ากว่า 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมา ทำให้มหาวิทยาลัย Harvard University เป็นมหาวิทยาลัยที่มี facility ดีที่สุดมหาวิทยาลัยหนึ่งของประเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย Harvard ยังเป็นระบบห้องสมุดในสถาบันการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสื่อหลากหลายชนิดทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิตอลรวมกว่า 500 ล้านชิ้น เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญทั้งทางการศึกษาและประวัติศาสตร์ของประเทศ Harvard university ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกจาก US news best global universities ranking โดยมีสาขาวิชาที่ติดอันดับ top 10 ของโลกในแต่ละสาขากว่า 20 สาขา จากทั้ง 11 สถาบันย่อยภายในซึ่งคลอบครุมทุกสาขาวิชาตั้งแต่ ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม ศิลปและมนุษยศาสตร์ จิตวิทยา ไปจนถึงสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์อย่าง วิศวกรรมศาสตร์ และ ชีววิทยา โดยภาพรวม Harvard ถือเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลกทางด้านการศึกษาอย่างแท้จริง นอกจากด้านการศึกษา นักศึกษาในมหาวิทยาลัย Harvard University จะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่พิเศษ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย Harvard University มาจากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก มีอัตราส่วนนักศึกษาจากต่างชาติกว่า 12% โดยนักศึกษาเกือบทั้งหมดของมหาวิทยาลัยอาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อความสะดวกในการศึกษาและเสริมสร้างมิตรภาพผ่านบ้านพักต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษาเข้าร่วมมากมาย ผ่านชมรมกว่า400 ชมรม และ Harvard ยังมีทีมกีฬาที่โดดเด่นอีกด้วย ทีมกีฬา Harvard Crimson มีทั้งหมด 42 ชนิดกีฬา เข้าร่วมแข่งขันใน Ivy League กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีก 7 แห่ง โดยคู่แข่งที่สำคัญคือ Yale University โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยยังเป็นกลุ่มแรกๆที่ริเริ่มการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลอย่างเป็นทางการ นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันกรีฑากับ Oxford university และ Cambridge university อีกด้วย

INTERESTING RANKING

 • #1 best global university
 • #1 biology and biochemistry
 • #2 arts and humanities
 • #1 Economics and business
 • #1 clinical medicine
 • #3 physics
 • #2 space science
 • #1 psychology

Yale University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในกลุ่มมหาวิทยาลัย Ivy League ก่อตั้งขึ้นในปี 1701 โดย Yale University เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่สามของประเทศ และยังเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งในยุคอาณานิคมอังกฤษ ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง New Haven รัฐ Connecticut มหาวิทยาลัย Yale University มีชื่อเสียงและประวัติที่ยาวนาน มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมาย ได้แก่ผู้ชนะรางวัลโนเบล 60 คน ผู้ชนะรางวัล Turing award 3คน และ ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาอีก 5 คนและผู้นำที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆอีก

มากมาย ได้แก่ผู้ชนะรางวัลโนเบล 60 คน ผู้ชนะรางวัล Turing award 3คน และ ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาอีก 5 คนและผู้นำที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆอีกมากมาย โดยปัจจุบัน มหาวิทยาลัย Yale University มีนักศึกษาประมาณ 5000 คนในระดับปริญญาตรี และอีกกว่า 6000 คนในระดับปริญญาโทและเอก โดยเป็นนักศึกษาต่างประเทศกว่า 20 % จาก 120 ประเทศ ทำให้สังคมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ

Yale University ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด โดยได้รับการจัดอันดับอยู๋ในกลุ่ม top 3 ของประเทศ และ top 10 ของโลก โดยมีสาขาที่โดดเด่นได้แก่สาขาศิลปะ การแสดง มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชีววิทยาและจิตวิทยา ซึ่ง Yale university มีสาขาให้เลือกเรียนครอบคลุมทุกสาขาวิชา และมีวิทยาลัยย่อย 14 สถาบันโดยแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และอีก 13 วิทยาลัยในแต่ละสาขาสำหรับการศึกษาในระดับสูง Yale University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินการ สูงที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ รองจาก Harvard university ในปีที่ผ่านมา Yale University มีเงินทุนกว่า 2.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยจำนวนนักศึกษาที่น้อยแต่มีเงินทุนมากและอาจารย์ที่มีความสามารถจำนวนมาก ทำให้การศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ Yale University มีกิจกรรมนอกห้องเรียนให้ทำมากมายผ่านชมรมต่างๆของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น Yale Whiffenpoofs ซึ่งเป็นชมรมประสานเสียงประจำมหาวิทยาลัย และชมรมการแสดง รวมทั้งทีมกีฬาประจำมหาวิทยาลัยทั้งหมด 35 ชนิดกีฬา ในชื่อ Yale Bulldogs ซึ่งร่วมแข่งขันใน Ivy League กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในบริเวณใกล้เคียง โดยทีมที่เป็นคู่แข่งสำคัญคือมหาวิทยาลัย Harvard University ซึ่งเป็นคู่แข่งกันในทุกๆด้านรวมทั้งด้านการศึกษาด้วย

INTERESTING RANKING

 • #3 best national university
 • #10 best global university
 • #4 art and humanities
 • #9 molecular biology
 • #4 psychology
 • #11 economics and business

University of Pennsylvania หรือ UPenn เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Ivy League ตั้งอยู่ในเมือง west Philadelphia รัฐ Pennsylvania, University of Pennsylvania ก่อตั้งขึ้นในปี 1740 โดย Benjamin Franklin นักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ผู้มีชื่อเสียงชาวอเมริกัน เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ได้รับการเรียกว่า University ซึ่ง

เป็นการรวม วิทยาลัย สถาบัน และคณะต่างๆเข้าด้วยกัน และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ร่วมก่อตั้ง สภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย University of Pennsylvania เป็นผู้นำด้านการศึกษามาตั้งแต่เริ่มต้น เป็นต้นกำเนิดวิทยาลัย และแนวทางการศึกษาที่ทันสมัย University of Pennsylvania ก่อตั้งโรงเรียนแพทย์ Perelman School of Medicine ในปี1765ซึ่งถือเป็นโรเรียนแพทย์แห่งแรก และ Wharton school of business ในปี 1881 ถือเป็นวิทยาลัยธุรกิจแห่งแรกที่ตั้งอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง Houston hall ตึกสภานักเรียนและองค์กรนักศึกษาแห่งแรกของโลก โดยทุกโรงเรียนและสถาบันของ University of Pennsylvania มีชื่อเสียงและประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน และยังคงรักษาคุณภาพเป็นอันดับต้นๆของประเทศมาได้จนถึงปัจจุบัน

UPenn มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงในระดับโลกมากมาย ทั้งผู้ชนะรางวัลโนเบล 35 คน ผู้นำรัฐ 14 คน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2 คน สมาชิกสภาและรัฐบาลสหรัฐอเมริกากว่า 200 คน และผู้บริหารบริษัทชั้นนำระดับโลกอีกมากมาย University of Pennsylvania มีเงินทุนกว่า 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมา ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเงินทุนสูงมาก มีงบในการทำวิจัย กว่า 920 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งอาจารย์ และนักวิจัยรวมกว่า 10000 คน ทำให้ University of Pennsylvania เป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก และยังมีโอกาสสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะได้เข้าร่วมในงานวิจัยที่น่าสนใจมากมาย สาขาที่มีชื่อเสียงของ University of Pennsylvania ได้แก่สาขาด้านการแพทย์ กฏหมาย วิศวกรรม และ ธุรกิจ โดยสาขาธุรกิจของ Wharton School ได้รับการจัดอันดับเป็นสาขาวิชาธุรกิจที่ดีที่สุดของประเทศ

INTERESTING RANKING

 • #8 national universities
 • #1 business program
 • #8 global clinical medicine
 • #4 global economics and business
 • #11 psychology
 • #12 neuroscience

Princeton University เป็มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Ivy league ก่อตั้งขึ้นในปี 1746 ปัจจุบันตั้งอยู่ในเมือง Princeton รัฐ New jersey Princeton University เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่ก่อตั้งในยุคก่อนการปฏิวัติอเมริกา และเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกโดยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศอันดับที่ 1 หรือ 2 ตลอด18 ปีที่ผ่านมา โดยมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

มากมาย เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2 คน ผู้พิพาษาศาลฎีกาของประเทศ 12 คน นักคณิตศาสตร์รางวัล field medalist  15 คน รวมถึง ผู้ชนะรางวัลโนเบลอีก 63 คน Princeton University มีสาขาให้เลือกเรียนมากมายทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับที่สูงขึ้นไป โดยสาขาที่มีชื่อเสียงได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบ และการบริหารธุรกิจ ผ่านวิทยาลัยและสถาบันต่างๆภายในมหาวิทยาลัย Princeton University มีเงินทุนสูงเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศในปี 2017 ที่ผ่านมาเป็นจำนวน กว่า 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังติด top 5 มหาวิทยาลัยที่มีเงินทุนสูงที่สุดมาตลอดหลายปี Princeton University ถือเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก นักศึกษาน้อย แต่มีคุณภาพและเงินทุนสูง

ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษารวมในทุกระดับการศึกษาเพียงประมาณ 7000 คน มีอัตราส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์เป็น 5:1 ซึ่งถือว่าน้อยที่สุดในประเทศ เมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์กว่า 1200 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ชนะรางวัลโนเบลถึง 26 คน ทำให้การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาต่างชาติใน Princeton University มีจำนวนมากถึง 12% หรือกว่า 600 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกือบทั้งหมดอาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัยตลอดสี่ปี ภายในมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมมากมายให้ร่วม มีชมรมต่างๆกว่า 200 ชมรม และทีมกีฬา Princeton Tigers ซึ่งมีประวัติยาวนาน มีทีมกีฬา 38 ชนิดรวมทั้งทีมชายและทีมหญิง ซึ่งทีมอเมริกาฟุตบอลของ Princeton University เป็นทีมแรกที่ริเริ่มการแข่งฟุตบอลระหว่างมหาวิทยาลัย โดยแข่งกับมหาวิทยาลัย Rutgers university ในปี 1869

INTERESTING RANKING

 • #1 national universities
 • #1 best value schools
 • #11 undergrad engineering program
 • #9 best global universities
  • #15 Economics and business
  • #3 mathematics
  • #8 geosciences
  • #6 space science
  • #10 physics

Columbia University เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Ivy League ตั้งอยู่ในเขต Upper Manhattan ใจกลางเมือง New York เมืองที่มีประชากรมากที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา Columbia เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐ New York ก่อตั้งในปี 1754 ในยุคอาณานิคมก่อนการประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา Columbia และเป็นหนึ่งใน 14 มหาวิทยาลัยที่ร่วมก่อตั้งสภามหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมหาวิทยาลัย Columbia มีนักศึกษา

ประมาณ 6000 คนในระดับปริญญาตรี และมีอัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์เพียง 6:1 มีอัตราการรับนักศึกษาที่เข้ายากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ ซึ่งมีนักศึกษาเพียง 5.5 % จากคนที่สมัครได้รับเลือกเข้าเรียน ในระดับชั้นปริญญาตรี และยังมีเงินทุนในปี 2018 กว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ Columbia ,ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมาย เป็นประธานธิบดีสหรัฐอเมริกา 3 คน ผู้นำรัฐต่างๆทั่วโลก 29 คน ผู้พิพากษาศาลฎีกาสหรัฐ 10 คน ผู้ชนะรางวัลโนเบลและรางวัลระดับโลกในสาขาต่างๆอีกกว่า 200 คน นอกจากนี้ Columbia University มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากมายผ่านสถาบันในความดูแล 15 สถาบัน ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยสาขาที่โดดเด่นได้แก่ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ชีววิทยา จิตวิทยา และสาธารณสุข โดยเฉพาะสาขาทางด้านการแพทย์

ซึ่ง Columbia University เป็นมหาวิทยาลัยแรกในสหรัฐอเมริกาที่ให้วุฒิ M.D.  หรือแพทยศาสตร์บัณฑิต และยังเป็นสาขาการแพทย์อันดับที่ 10 ของโลก Columbia University ตั้งอยู่ในเมือง New York ซึ่งมีโอกาสทางการงาน ฝึกงาน และธุรกิจมากมายมหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง Columbia Technology Ventures ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อนำผลงานของนักศึกษาทุกระดับชั้นไปต่อยอดทางธุรกิจ โดยในแต่ละปีมีผลงานนักศึกษากว่า 400 ชิ้นเข้าร่วมในโครงการและมีกว่า 150 ชิ้นที่ได้รับการพัฒนาจนเป็นบริษัท start-up

INTERESTING RANKING

 • #5 national universities
 • #6 best value schools
 • #18 best undergraduate engineering program
 • #8 global universities
  • #10 clinical medicine
  • #8 economics and business
  • #4 Geosciences
  • #12 Mathematics
  • #6 neurosciences
  • #5 psychology
  • #9 public health