เรียนต่อ ปริญญาตรี ที่ UK 3 ปี จบ!!

วันนี้พี่ๆ IEC Abroad ขอเอาใจน้องๆสายปริญญาตรีกันบ้างค่ะ โดยจะขอมาแนะนำมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรที่เรียนจบตรี ภายใน 3 ปี ให้กับน้องๆที่กำลังสนใจไปเรียนต่อกัน ว่าแต่จะมีมหาวิทยาลัยอะไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

University of Westminster

 • ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1838 ด้วยอายุกว่า 170 ปี จึงจัดได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร
 • ตั้งอยู่ใจกลาง London ทำให้การเรียนการศึกษาที่เมืองนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา
 • มหาวิทยาลัยยังได้รับการยอมรับในด้านความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน บุคคลากรที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ รวมไปถึงผลงานวิจัยระดับโลก
 • ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 20,000 คน นักศึกษาต่างชาติมากกว่า 5,000 คน ทำให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะได้รับประสบการณ์ที่มีความหลากหลายภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติอย่างแท้จริง
 • ปรัชญาของทางสถาบันคือการให้คุณภาพทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติเพื่อการพัฒนาปัญญาทางสังคมและความเป็นมืออาชีพของแต่ละบุคคลจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

สาขาที่น่าสนใจ

 • Media Studies
 • Business
 • Art & Design

University of Birmingham

 • หาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเป็นอย่างมาก จึงทำให้มหาวิทยาลัยท้าทายความเป็นอยู่ปัจจุบัน และสนับสนุนให้นักศึกษาหาวิธิสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม
 • ปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญอย่างเดิมกับนวัตกรรม และหวังว่าจะเป็นแรงผลักดันให้สร้างอนาคตที่ดีกว่าโลกปัจจุบัน
 • วิทยาเขตหลักของ University of Birmingham ตั้งอยู่ที่ Edgbaston เป็นวิทยาเขตแรกของอังกฤษที่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัย Red Brick

สาขาที่น่าสนใจ

 • Media
 • Communication
 • Engineering

Queen’s University Belfast

 • ก่อตั้งขึ้นในปี ค.. 1845 ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดอันดับที่ 9 ในสหราชอาณาจักร
 • เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Russell Group ที่มีความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพการเรียนการสอน และ งานวิจัย
 • การันตีคุณภาพโดยได้รับการจัดอันดับที่ 8 ของผลงานวิจัยในสหราชอาณาจักร จาก Times Higher Education ซึ่งมากกว่า 75% ของงานได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
 • ได้รับ Queen’s Anniversary Prize ถึง 7 ปีซ้อน

สาขาที่น่าสนใจ

 • Accounting and Finance
 • Advanced Aerospace Engineering
 • Advanced Food Safety
 • Architecture
 • Sociology
 • Business Administration
 • Economics
 • International Business
 • LLM

Newcastle University

 • ก่อตั้งครั้งแรกในปีค.ศ. 1834 เป็นทั้งสมาชิกของกลุ่ม Red Brick และยังเป็นสมาชิกกลุ่ม Russell ที่มีผลงานการวิจัยเป็นเลิศและเข้มข้น
 • ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 24,000 คน จากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก
 • มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมือง Newcastle Upon Tyne ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ การเดินทางโดยรถไฟไปยังกรุงลอนดอนใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงและโดยเครื่องบินใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

สาขาที่น่าสนใจ

 • Business & Management Studies
 • Engineering
 • Education
 • Medicine
 • Computer Science
 • Accounting & Finance

University of Brighton

 • มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองตากอากาศชายทะเลบรรยากาศดี มีประวัติเปิดสอนมายาวนานถึง 155 ปี
 • ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนถึง 21,600 คน ด้วยคุณภาพการสอนและอัตราการจ้างงานของนักศึกษาจบใหม่ที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ
 • โฟกัสในเรื่องการเรียนควบคู่ไปกับการทำงาน จึงได้มีการ offer มากกว่า 500 หลักสูตรที่สามารถควบคู่ไปกับการได้ลงมือปฎิบัติจริง เช่น Work placements ถึง 12 เดือน ซึ่งทำให้นักศึกษาสามารถเห็นภาพของการทำงานจริง ก่อนที่จะเรียนจบ
 • นักศึกษาที่เรียนจบจาก University of Brighton มากกว่า 95% ของมหาวิทยาลัย ได้รับการตอบรับเข้าทำงาน หรือการฝึกงาน ภายใน 6 เดือนหลัง จบการศึกษา และในระหว่างที่ศึกษาอยู่  นักศึกษาจะได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผ่านการทำ project หรืออาสาสมัคร กับบริษัทชั้นนำที่เป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

สาขาที่น่าสนใจ

 • Hospitality
 • Fashion & Textiles
 • Anatomy & Physiology
 • Health Professions
 • Education
 • Architecture
 • Business & Management Studies
 • Art
 • Physiotherapy

University of Exeter

 • เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล สมาชิกของ Russell Group ที่โดดเด่นในด้านงานวิจัย
 • งานวิจัยกว่า 98% ของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จาก Research Excellence Framework (REF)
 • ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษามากกว่า 27,300 คน ซึ่งแบ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติมากถึง 6,100 คนจาก 154 ประเทศทั่วโลก

สาขาที่น่าสนใจ

 • Finance
 • Marketing
 • Business Analytics
 • Economics

University of the West of England

 • ตั้งอยู่ในเมือง Bristol
 • ถือเป็น modern university
 • มหาวิทยาลัยมีนักศึกษามากกว่า 27,000 คน โดยถือเป็นนักศึกษาต่างชาติถึง 4,000 คน ที่มาจาก 140 ประเทศทั่วโลก
 • มหาวิทยาลัยยังมีคณะถึง 14 คณะ และยังมีการลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนักศึกษามากมาย รวมถึง Students’ Union และ state-of-the-art learning spaces ที่เพิ่งมีการปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัย
 • UWE ยังถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหมายมากที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย โดยมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในด้านการเรียนรู้ฝึกฝนจากประสบการณ์จริง จากเครือข่ายบริษัทชั้นนำต่างๆทั่วโลก มากกว่า 1,000 แห่ง เช่น CERN, Rolls Royce, the NHS และ BBC

สาขาที่น่าสนใจ

 • Marketing
 • Engineering
 • Business
 • Finance

Nottingham Trent University

 • ก่อตั้งขึ้นในปีค.. 1992 เป็นหนี่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำสมัยใหม่ที่มีชื่อเสียง
 • ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษามากกว่า 33,000 คน, staff มากกว่า 4,000 คน
 • งมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับที่ 5 ทางด้านความพึงพอใจของนายจ้าง จาก FE Choices Employer Satisfaction Survey ดวยคะแนนถึง 92% อีกทั้งยังได้รับรางวัล University of the Year ถึง 3 ปีซ้อน
 • มหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับที่ 1 ทางด้าน Outstanding Sustainability Leadership Team of the Year จาก Green Gown awards, อันดับที่ 3 ทางด้าน sustainability จาก People & Planet University และ อันดับที่ 5 ทางด้าน UI Green Metric

สาขาที่น่าสนใจ

 • Digital Marketing
 • Branding and Advertising
 • Management
 • Luxury Fashion Brand Management
 • International Fashion Management