พาส่อง! สาขาดีสาขาเด่นใน UK “Finance”

สำหรับวันนี้พี่ๆ IEC Abroad ขอมาแนะนำมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ประเทศอังกฤษ ที่โด่งดังและเชี่ยวชาญอย่างมาก ทางด้านการเงิน พร้อมทั้งขอแถมหลักสูตรในด้านนี้ของแต่ละมหาวิทยาลัย ให้กับน้องๆที่กำลังสนใจ เรียนต่อ Finance ด้วยค่ะ

1. University of Bath

ได้รับการจัดอันดับที่ 8 ในด้าน Finance โดย Complete University Guide

University of Bath ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1966 มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหราชอาณาจักร โดยใกล้กับเมือง Bath ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก และยังถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในอังกฤษ

ปัจจุบันนักศึกษามีนักศึกษามากถึง 15,000 คน จากทั้งสหราชอาณาจักรและมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยยังมีเครือข่ายจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก เช่น Rolls Royce, L’Oréal, The World Bank, Nike, Airbus และ Ford อีกทั้งบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย เป็นที่ต้องการจากบริษัทชั้นนำในสหราชอาณาจักร เนื่องจากโดดเด่นในด้าน real life skill

Bath School of Management

 • University of Bath School of Management ถือเป็น Business School ที่เป็นผู้นำแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร ด้วยประสบการณ์สอนมากว่า 50 ปี
 • ได้รับการรับรองจาก EQUIS ถึง 5 ปีซ้อน
 • Research Excellence Framework กว่า 41% ของมหาวิทยาลัยได้รับ 4* standard ซึ่งถือว่าสูงที่สุด

หลักสูตรด้าน Finance ที่ University of Bath

MSc Finance

หลักสูตรการเงินของ University of Bath มุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน ผ่านการวิเคราะห์, ตัดสินใจ เพื่อที่จะได้ใช้เป็นทักษะในการเข้าสู่การทำงานในอุตสาหกรรมการเงินในอนาคต

ตัวอย่าง modules ที่น้องๆจะได้เรียน มีดังนี้

 • Econometrics for finance
 • Theory of financial decision making
 • Investment management

MSc Finance with Risk Management

หลักสูตรการเงิน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ University of Bath ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้เชิงลึกในด้าน financial system เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้ทักษะทาง quantitative ในการทำงานทางด้านการเงิน หรือการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตัวอย่าง modules ที่น้องๆจะได้เรียน มีดังนี้

 • Econometrics for finance
 • Theory of financial decision making
 • Introduction to quantitative finance

MSc Finance with Banking

หลักสูตรการเงิน และการธนาคาร ของ University of Bath เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์หรือความรู้ในด้านธุรกิจ แต่ต้องการที่จะเข้าทำงานในด้านการเงินหรือการธนาคารในอนาคต

ตัวอย่าง modules ที่น้องๆจะได้เรียน มีดังนี้

 • Econometrics for finance
 • Theory of financial decision making
 • Banking

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2:1 หรือ GPA  3.0 ขึ้นไป
 • IELTS 6.5 overall และแต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 6.0

2. Lancaster University

ได้รับการจัดอันดับที่ 10 ในด้าน Finance โดย Complete University Guide

Lancaster University ตั้งอยู่ในเมืองLancaster ซึ่งเป็นเมือง Top 10 ที่โดดเด่นที่สุดในสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยได้รับคะแนนจาก National Student Survey ไปถึง 91% และติดอยู่ในอันดับ Top 10 ของสหราชอาณาจักร อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการว่าจ้างงานถึง 78% หลังจากสำเร็จการศึกษาด้วย

Lancaster University Management School

 • Lancaster University Management School ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงมีเครือข่ายมากมาย ทั้งจากนายจ้าง รวมไปถึง บริษัทชั้นนำ ทั่วสหราชอาณาจักร
 • ได้รับการรับรองโดย AACSB, EQUIS, the Association of MBAs และ the Small Business Charter

หลักสูตรด้าน Finance ที่ Lancaster University

เรียนต่อ Finance _

MSc Finance

หลักสูตรการเงินของ Lancaster University เน้นการเรียนการสอนในด้าน financial markets and expertise in investments และ financial instruments and risk management ซึ่งถือเป็นความรู้และทักษะที่สำคัญในการทำงานในอุตสาหกรรมด้านการเงิน

ตัวอย่าง modules ที่น้องๆจะได้เรียน มีดังนี้

 • Introduction to Quantitative Methods
 • Introduction to Finance
 • Introduction to Accounting
 • Introduction to Financial Markets
 • Quantitative Methods for Finance
 • Foundations of Finance
 • Principles of Financial Reporting

MSc Advanced Financial Analysis

หลักสูตรการวิเคราะห์การเงินชั้นสูง ของ Lancaster University จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเตรียมตัวสอบ Chartered Financial Analyst (CFA) Level II

ตัวอย่าง modules ที่น้องๆจะได้เรียน มีดังนี้

 • Fund Management
 • Financial Modelling and Analysis
 • Programming and Databases for Financial Applications
 • Quantitative Methods for Finance
 • Topics in Professional Financial Analysis
 • Personal Development for Careers in Finance

MSc Quantitative Finance

หลักสูตรด้านการเงินเชิงปริมาณ ของ Lancaster University เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานในด้าน finance หรือ economic แต่ต้องการทำงานต่อในด้านการธนาคารหรือการเงิน

ตัวอย่าง modules ที่น้องๆจะได้เรียน มีดังนี้

 • Quantitative Finance in Practice
 • Foundations of Financial Markets
 • Financial Stochastic Processes
 • Statistical Methods for Financial and Economic Applications
 • Spreadsheet Modelling for Quantitative Finance

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2:1 หรือ เทียบเท่า
 • IELTS 7.0 overall และแต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 6.0

3. Loughborough University

เรียนต่อ Finance

ได้รับการจัดอันดับที่ 11 ในด้าน Finance โดย Complete University Guide

Loughborough University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1909 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับต้นๆ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด จาก Times Higher Education Student Experience Survey หลายปีติดต่อกัน อีกทั้งสัดส่วนของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยถึง 37% ที่จัดว่าเป็นงานวิจัยชั้นนำระดับโลก โดยมีเพียงงานวิจัยของ Loughborough Universityy และ University of Oxford เท่านั้นที่ได้รับรางวัล Queen’s Anniversary Prize อันทรงคุณค่า ด้านงานวิจัยประยุกต์ถึง 7 ครั้ง

ในปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 16,000 คน โดยมีนักศึกษาต่างชาติ จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดย Loughborough University ให้ความสำคัญกับนักศึกษาต่างชาติทุกคน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีบริการต้อนรับนักศึกษาต่างชาติจากสนามบินมายังมหาวิทยาลัยฟรี และมีการแนะนำ การใช้ชีวิต และข้อมูลต่างๆที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา

School of Business and Economics

 • School of Business and Economics ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Top 10 ด้าน Business, Management and Marketing โดย The Guardian University Guide
 • Triple accredited จาก AACSB, EQUIS, AMBA

หลักสูตรด้าน Finance ที่ Loughborough University

MSc Finance

หลักสูตรการเงินของ Loughborough University ได้รับการรับรองโดย CIMA และ CFA-affiliated โดยเน้นพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาให้เหมาะกับการทำงานในอุตสาหกรรมด้านการเงินในหลากหลายตำแหน่ง

ตัวอย่าง modules ที่น้องๆจะได้เรียน มีดังนี้

 • Business Communication for Finance
 • Principles of Finance
 • Financial Markets and Institutions
 • Financial Reporting and Company Performance
 • Economic Data Analysis

MSc Finance and Management

หลักสูตรการเงินและการบริหาร ของ Loughborough University ได้รับการรับรองโดย CIMA และมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็ว สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านการเงินแต่ต้องการ เรียนต่อ Finance เพื่อทำงานต่อทางด้านการบริหารการเงิน

ตัวอย่าง modules ที่น้องๆจะได้เรียน มีดังนี้

 • Human Resource Management
 • Marketing in the Organization
 • Corporate Finance Fundamentals
 • Accounting and Performance Measurement

MSc Mathematical Finance

หลักสูตรคณิตศาสตร์การเงิน ของ Loughborough University เน้นการเรียนการสอนเชิงลึกทางด้านคณิตศาสตร์ที่จะช่วยพัฒนะทักษะของนักศึกษาให้เหมาะสมกับการทำงานในด้านการเงิน รวมถึงด้าน stochastic analysis และ financial mathematics

ตัวอย่าง modules ที่น้องๆจะได้เรียน มีดังนี้

 • Measure Theory
 • Stochastic Models in Finance

MSc Corporate Finance

หลักสูตรการเงินองค์กร ของ Loughborough University พัฒนาให้เหมาะสมกับนักศึกษาที่ต้องการทำงานในทีมการเงิน หรือการลงทุนในธนาคาร อีกทั้งยังเหมาะสมกับการทำงานในด้านที่ปรึกษาการบริหารให้กับบริษัททางด้านการเงิน

ตัวอย่าง modules ที่น้องๆจะได้เรียน มีดังนี้

 • Business Communication for Finance
 • Principles of Finance
 • Financial Markets and Institutions
 • Financial Reporting and Company Performance
 • Economic Data Analysis

MSc Finance and Investment

หลักสูตรการเงินและการลงทุน ของ Loughborough University ได้รับการรับรองโดย CIMA และ CFA-affiliated เน้นพัฒนาทักษะอย่างเร่งด่วนสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านการเงิน ที่ต้องการทำงานในด้านการบริหารการลงทุน, การลงทุนในธนาคาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง modules ที่น้องๆจะได้เรียน มีดังนี้

 • Business Communication for Finance
 • Principles of Finance
 • Financial Markets and Institutions
 • Financial Reporting and Company Performance
 • Economic Data Analysis

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.8
 • IELTS 6.5 overall และแต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 6.0

4. Queen’s University Belfast

ได้รับการจัดอันดับที่ 12 ในด้าน Finance โดย Complete University Guide

Queen’s University Belfast ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1845 ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดอันดับที่ 9 ในสหราชอาณาจักร อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Russell Group ที่มีความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพการเรียนการสอน และ งานวิจัย การันตีคุณภาพโดยได้รับการจัดอันดับที่ 8 ของผลงานวิจัยในสหราชอาณาจักร จาก Times Higher Education ซึ่งมากกว่า 75% ของงานได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และยังได้รับ Queen’s Anniversary Prize ถึง 7 ปีซ้อน

Queen’s Management School

 • Queen’s Management School ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติในด้านคุณภาพการเรียนการสอน
 • ได้รับการรับรอง โดย EQUIS และ AMBA

หลักสูตรด้าน Finance ที่ Queen’s University Belfast

เรียนต่อ Finance 1

MSc Finance

หลักสูตรการเงินของ Queen’s University Belfast ได้รับการรับรองโดย  CFA affiliated มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะทางด้าน financial markets, institutions และ financial decision making

ตัวอย่าง modules ที่น้องๆจะได้เรียน มีดังนี้

 • Asset Pricing
 • Corporate Finance
 • Market Microstructure
 • Research Methods in Finance

MSc Quantitative Finance

หลักสูตรการเงินเชิงปริมาณ ของ Queen’s University Belfast เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการ เรียนต่อ Finance เพื่อประกอบอาชีพทางด้าน trading, quantitative portfolio management, data analytics ไปจนถึง risk management and academia

ตัวอย่าง modules ที่น้องๆจะได้เรียน มีดังนี้

 • Asset Pricing
 • Corporate Finance or Market Microstructure
 • Data Management
 • Research Methods in Finance

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2:1 หรือ 2:2 ถ้ามีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในด้านการเงิน
 • IELTS 6.5 overall และแต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 5.5

5. University of Bristol

ได้รับการจัดอันดับที่ 15 ในด้าน Finance โดย Complete University Guide

University of Bristol มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1876 ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม Red Brick  และ Russell Group ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในด้านงานวิจัย โดยตั้งอยู่ที่เมือง Bristol ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของสหราชอาณาจักร โดยมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกมากมาย บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลโนเบลถึง 13 รางวัล

มหาวิทยาลัยยังได้รับการรับรองจาก Fairtrade เนื่องจากเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และถือเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ได้รับ the Green Impact Awards

University of Bristol School of Management

 • University of Bristol School of Management ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม Top 10% ที่เป็นที่ต้องการสำหรับนายจ้างจากบริษัทชั้นนำ ทางด้าน Business and Management studies จาก QS World rankings
 • บัณฑิตกว่า 91% ได้รับการจ้างงานภายใน 15 เดือนหลังจบการศึกษา จาก Graduate Outcomes Survey และ Times and Sunday Times Positive Outcomes measure

หลักสูตรด้าน Finance ที่ University of Bristol

MSc Finance and Investment

หลักสูตรการเงินและการลงทุน ของ University of Bristol ให้ความสำคัญในการเรียนการสอนทั้งทางด้านทฤษฎี และ ทางปฏิบัติ โดยหลักสูตรจะคลอบคลุมเนื้อหาทางด้าน asset pricing, corporate finance, financial reporting and analysis, quantitative methods ไปจนถึง empirical finance

ตัวอย่าง modules ที่น้องๆจะได้เรียน มีดังนี้

 • Asset Pricing
 • Financial Reporting and Analysis
 • Fundamentals of Corporate Finance
 • Quantitative Methods for Finance and Investment

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  ด้วย upper second-class honours degree หรือเทียบเท่า ในด้าน finance, accounting, economics, business, mathematics หรือ หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น engineering, physics หรือ computing
 • IELTS 6.5 overall , 7.0 ในพาร์ท reading และ listening อีกทั้งแต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 6.0