อยากเรียนปริญญาโท Finance ที่อังกฤษลงหลักสูตรไหนดี?

สำหรับน้องๆ หลายๆคน ที่อยาก เรียนปริญญาโท Finance แต่อาจจะยังตัดสินใจไม่ได้ว่า มหาวิทยาลัยไหนดี หรือว่า แต่ละที่มีหลักสูตรอะไรให้เลือกบ้าง วันนี้พี่ๆ IEC Abroad ได้คัดเลือก หลักสูตรสุดปัง จากมหาวิทยาลัยระดับท็อป ของอังกฤษ มาให้เลือกพิจารณากันแล้วค่ะ

University of Bristol

หลักสูตร Finance and Investment MSc – เป็นหลักสูตรวางแผนทางการเงินและการลงทุนที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณมีพื้นฐานอย่างละเอียดในด้านการเงินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

หลักสูตร Accounting and Finance MSc – เป็นหลักสูตรการบัญชีและการเงินที่เน้นพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์การบัญชีและการเงินซึ่งจะมีประโยชน์ในอาชีพการงานในอนาคต

หลักสูตร Economics and Finance MSc – เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่จะเน้นการนำความรู้และเทคนิคจากทั้งสองสาขาไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น ตลาดการเงิน และ การเงินขององค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพในอุตสาหกรรมการธนาคารหรือภาคการเงิน

FYI : ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรีในด้านการเงิน, การบัญชี, เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจ, คณิตศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ฟิสิกส์ หรือ คอมพิวเตอร์

University of Sheffield

หลักสูตร Finance MSc – เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ที่คุณจะได้เปรียบในการเรียนด้านการเงินขององค์กรและสินทรัพย์ ด้านราคาและการใช้หลักเศรษฐศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพในองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมการเงิน

หลักสูตร Money, Banking and Finance MSc – เป็นหลักสูตรด้านการเงิน, การธนาคาร และ เศรษฐศาสตร์การเงินที่ได้เรียนทฤษฎีหลักทางเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการธนาคาร สถาบันการเงิน และการตลาด

หลักสูตร Finance and Accounting MSc – เป็นหลักสูตรการบัญชีและกรเงินที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับอาชีพการงานของคุณ พัฒนาความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสภาพคล่องทางธุรกิจการและผลกำไร

หลักสูตร Financial Economics MSc – เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่ช่วยให้คุณมีความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน และ การจัดการสินทรัพย์ เพิ่มทางเลือกในการเลือกเกณฑ์การเงินหรือเศรษฐกิจอื่น ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพในบริษัทการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น

FYI: ผู้สมัครจะต้องได้เกียรตินิยมไม่ต่ำกว่าอันดับ 2 ในสาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์จุลภาค คณิตศาสตร์และสถิติ และมีคะแนนรวม IELTS 6.5 โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละพาร์ท

University of Reading

หลักสูตร Finance ของ University of Reading จะเรียนผ่าน ICMA Center เป็นโรงเรียนการเงินชั้นนำแห่งหนึ่งของยุโรป ด้วยการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับอาชีพที่มีอนาคต

หลักสูตร Finance MSc – เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติ อีกทั้งมีความพร้อมด้านนวัตกรรมการศึกษาด้านการเงินที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานที่มั่นคงในการประกอบอาชีพ ในการเรียนมีห้องจำลองการซื้อขายที่ทันสมัยกว่า 100 ห้องซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Refinitiv และ Bloomberg

หลักสูตร Financial Risk Management MSc – เป็นหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่ได้รับการรับรองจาก Global Association of Risk Professionals (GARP) และได้รับการปรับปรุงหลักสูตรด้านการปฏิบัติทางวิชาชีพให้ทันสมัยที่สุดในด้านการบริหารความเสี่ยง

หลักสูตร Corporate Finance MSc– เป็นหลักสูตรการเงินระดับองค์กรที่ช่วยให้คุณมีความเข้าใจในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินขององค์กรและธุรกรรมขององค์กรที่หลากหลาย

หลักสูตร Finance and Financial Technology MSc (FinTech) – เป็นหลักสูตรด้านการเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech)ที่จะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับอาชีพในภาค FinTech ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในอนาคต

FYI: ผู้สมัครจะต้องได้เกียรตินิยมไม่ต่ำกว่าอันดับ 2 มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในกรณีที่จบมานานมากกว่า 2 ปี มหาวิทยาลัยอาจจะขอผลสอบ GMAT และมีคะแนนรวม IELTS 6.5 โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละพาร์ท

University of York

หลักสูตร Finance MSc – เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจาก Chartered Financial Analyst Institute การเรียนในหลักสูตรนี้จะทำให้คุณมีคุณสมบัติในการเริ่มต้นการฝึกอบรมเพื่อเป็น Chartered Financial Analyst (CFA)

หลักสูตร Financial Engineering MSc – เป็นหลักสูตรวิศวกรรมการเงินที่ใช้ความรู้ด้านเศรษฐมิติ และ การเงินเชิงปริมาณ ควบคู่ไปกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ เพื่อวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินที่ซับซ้อน

หลักสูตร Accounting and Financial Management MSc – เป็นหลักสูตรการบัญชีและการจัดการทางการเงินที่จะเน้นไปที่บทบาทของการบัญชีและการจัดการทางการเงินขององค์กร และ พื้นฐานอย่างละเอียดในด้านการบัญชี, การเงินการจัดการทางการเงิน, การรายงานการเงิน, ตลาดการเงิน, การลงทุน และ ความเสี่ยงทางการเงิน

FYI: ผู้สมัครจะต้องได้เกียรตินิยมไม่ต่ำกว่าอันดับ 2 ในสาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, วิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ที่มีพื้นฐานด้านสถิติหรือเศรษฐมิติ

University of Exeter

หลักสูตร Finance and Management MSc – เป็นหลักสูตรการบริหารงานด้านการจัดการเงินที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นหรือก้าวหน้าในอาชีพการงานด้านการเงินขององค์กรแล้วย้ายไปบริหารงานทั่วไปในภายหลัง

หลักสูตร Finance and Marketing MSc – เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการตลาดที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ เรียนปริญญาโท Finance อีกทั้งยังต้องการเชี่ยวชาญด้านการตลาดในภาคบริการ, ด้านการธนาคาร และ การเงิน

หลักสูตร Finance and Investment MSc – เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการลงทุนที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจในการวิเคราะห์การลงทุนหรือการจัดการพอร์ตโฟลิโอการลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์บริษัท เพื่อช่วยพัฒนาความเข้าใจในการลงทุน และเพิ่มทักษะการนำเสนออีกทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลในโลกปัจจุบัน

FYI: ผู้สมัครจะต้องได้เกียรตินิยมไม่ต่ำกว่าอันดับ 2 ในสาขาการบัญชี, การเงิน, การลงทุน, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขามีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ และมีคะแนนรวม IELTS 6.5 โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละพาร์ท

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ: https://iecabroad.co.th/blog/study-mba-in-the-uk/

https://www.internationalstudent.com/study_uk/