Law school ใน UK ที่ ก.ต. รับรอง

หลายคนอาจจะสงสัยว่า เรียน Law school ใน UK แล้วจะกลับมาทำงานที่ไทยได้ไหม?

ได้แน่นอน! หลักสูตรและมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่คุณสนใจเรียนจะต้องได้รับการรับรองจาก กต. พร้อม ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัครและทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ.2545 (สนามเล็ก) และระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัครและการคัดเลือกพิเศษเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ.2545 (สนามพิเศษ)

เช็คกันเลย! รายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรไหนใน UK ที่ ก.ต. รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมาย

University of Kent

Kent Law School ที่ University of Kent เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นนำของสหราชอาณาจักรโดยอยู่ในอันดับที่ 8 และอันดับที่ 16 ใน The Guardian University Guide 2020 ในสาขากฎหมายนี้มีด้วยกันทั้งหมด 4 หลักสูตร ได้แก่

LLM Law
LLM International Commercial Law
LLM International Environmental Law
LLM Criminal Justice

FYI: ผู้สมัครจะต้องได้เกียรตินิยมอันดับ 1 ในสาขากฏหมายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเกียรตินิยมอันดับ 2 อาจได้รับการพิจารณาตามดุลยพินิจของ Kent Law School (KLS) โดยอาจจะดูประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

University of East Anglia

UEA Law School เป็นโรงเรียนกฎหมายที่มีหลากหลายหลักสูตรตั้งแต่วิชาที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการพาณิชย์ระหว่างประเทศไปจนถึงกฎหมายการธนาคารและการเงิน จากกฎหมายการแข่งขันระหว่างประเทศไปจนถึงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ และประเด็นทางกฎหมายและสังคมอื่นๆอีกด้วย ในสาขากฎหมายนี้มีด้วยกันทั้งหมด 4 หลักสูตร ได้แก่

LLM International Commercial and Business Law
LLM Master of Laws
LLM International Trade Law
LLM Information Technology and Intellectual Property Law

FYI: ผู้สมัครจะต้องได้เกียรตินิยมไม่ต่ำกว่าอันดับ 2 ในสาขากฏหมายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนรวม IELTS 6.0 (ขั้นต่ำ 5.5 ในสองพาร์ทเท่านั้นและ 6.0 ในส่วนอื่น ๆ )

University of Essex

Essex Law School เป็นโรงเรียนกฎหมายที่มากกว่าโรงเรียนกฎหมายแบบเดิม ๆ การศึกษาด้านกฎหมายของคุณจะต้องมีความเกี่ยวข้องและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ดังนั้นแนวทางของโรงเรียนจึงมีหลายมุมมองทั่วโลกโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและมีส่วนร่วมกับปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง ในสาขากฎหมายนี้มีด้วยกันทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่

LLM International Commercial and Business Law
LLM International Trade Law
Master of Laws in Internet Law

FYI: ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนรวม IELTS 6.5 ขั้นต่ำในแต่ละพาร์ท 5.5 ยกเว้น 6.0 ในพาร์ทเขียน และ ได้เกียรตินิยมไม่ต่ำกว่าอันดับ 2 ในสาขากฏหมายหรือผู้สมัครที่ไม่ได้จบาทางกฎหมายโดยตรง แต่มีประสบการณ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

University of Sussex

School of Law ที่ University of Sussex จะเป็นที่ที่คุณได้รับการสอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพ พร้อมได้ประสบกาณ์เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่สาธารณชนผ่านทางคลินิกกฎหมายของซัสเซ็กซ์ คุณจะได้รับประสบการณ์การทำงานจริงเกี่ยวกับกฎหมายก่อนที่คุณจะสำเร็จการศึกษาอีกด้วย ในสาขากฎหมายนี้มีด้วยกันทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่

LLM International Financial Law
LLM Information Technology and Intellectual Property Law
LLM International Commercial Law

FYI: ผู้สมัครจะต้องได้เกียรตินิยมไม่ต่ำกว่าอันดับ 2 ในสาขากฏหมายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, รัฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์, อาชญวิทยา, ความยุติธรรมทางอาญา หรือ สังคมวิทยา ในกรณีสาขาที่เกี่ยวข้องอาจได้รับการพิจารณา โดยการดูประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Law school ใน UK สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ พี่ๆ IEC Abroad ฟรี!!!

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ: https://iecabroad.co.th/blog/study-finance-in-the-uk/

https://www.internationalstudent.com/study_uk/