พาส่อง! สาขาดีสาขาเด่นใน UK “Marketing”

สำหรับวันนี้พี่ๆ IEC Abroad ขอมาแนะนำมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ประเทศอังกฤษ ที่โด่งดังและเชี่ยวชาญอย่างมาก ทางด้านการตลาด พร้อมทั้งขอแถมหลักสูตรในด้านการตลาดของแต่ละมหาวิทยาลัย ให้กับน้องๆที่กำลังสนใจ เรียนต่อ Marketing ด้วยค่ะ

1. University of Bath

เรียนต่อ Marketing 1

ได้รับการจัดอันดับที่ 1 ในด้าน Marketing โดย Complete University Guide

University of Bath ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1966 มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหราชอาณาจักร โดยใกล้กับเมือง Bath ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก และยังถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในอังกฤษ

ปัจจุบันนักศึกษามีนักศึกษามากถึง 15,000 คน จากทั้งสหราชอาณาจักรและมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยยังมีเครือข่ายจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก เช่น Rolls Royce, L’Oréal, The World Bank, Nike, Airbus และ Ford อีกทั้งบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย เป็นที่ต้องการจากบริษัทชั้นนำในสหราชอาณาจักร เนื่องจากโดดเด่นในด้าน real life skill

Bath School of Management

 • University of Bath School of Management ถือเป็น Business School ที่เป็นผู้นำแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร ด้วยประสบการณ์สอนมากว่า 50 ปี
 • ได้รับการรับรองจาก EQUIS ถึง 5 ปีซ้อน
 • Research Excellence Framework กว่า 41% ของมหาวิทยาลัยได้รับ 4* standard ซึ่งถือว่าสูงที่สุด

หลักสูตรด้าน Marketing ที่ University of Bath

MSc Marketing

หลักสูตรการตลาดของ University of Bath เน้น core elements ของ การตลาดยุคใหม่ 3 สิ่งด้วยกัน ซึ่งก็คือ marketing to consumers, marketing to businesses and organisations และ marketing and society

ตัวอย่าง modules ที่น้องๆจะได้เรียน มีดังนี้

 • Consumer psychology
 • Strategic marketing
 • Advertising theory and practice
 • Strategic brand management
 • E-marketing
 • International marketing across cultures
 • Research methods for marketing

อีกทั้งยังมีวิชาเลือกให้น้องๆ ได้เลือกศึกษาตามความสนใจ ดังนี้

 • Financial management for international business
 • Principles of corporate social responsibility
 • Project management
 • Business analytics
 • New product development
 • Understanding employment law
 • Defining your career goals

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2:1 หรือ GPA  3.0 ขึ้นไป
 • IELTS 7.0 overall และแต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 6.5

2. University of Liverpool

ได้รับการจัดอันดับที่ 9 ในด้าน Marketing โดย Complete University Guide

University of Liverpool ถือเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของกลุ่ม Russell ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยผู้นำในด้านการวิจัย แรกเริ่มในปี ค.ศ. 1881 ก่อตั้งขึ้นในชื่อ University College Liverpool

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีนักศึกษามากกว่า 30,000 คน โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติมากถึง 7,000 คนจาก 127 ประเทศทั่วโลก รวมถึงยังมี alumni ถึง 195,000 คน และสตาฟมากถึง 6,000 คน

University of Liverpool Management School

 • The University of Liverpool Management School ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำในเรื่องการเรียนการสอน รวมถึงงานวิจัย ด้าน Management และ Leadership ระดับโลก
 • Triple-Crown Accreditation ได้รับการรับรองโดย AACSB, AMBA และ EQUIS

หลักสูตรด้าน Marketing ที่ University of Liverpool

MSc Marketing

หลักสูตรการตลาดของ University of Liverpool ให้ความสำคัญในด้านการมีส่วนร่วม และพัฒนาทักษะจากประสบการณ์ โดยจะเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านการทดลองลงมือทำจริง

ตัวอย่าง modules ที่น้องๆจะได้เรียน มีดังนี้

 • Business to Consumer (b2c) and Business to Business (b2b) Relationship Marketing
 • Marketing Management
 • Digital Marketing
 • Services Marketing
 • Marketing Communications
 • Strategic Organization
 • Critiquing Marketing
 • Consumer Behavior
 • Strategy, Planning and Implementation

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ด้วย GPA  2.8 ขึ้นไป
 • IELTS 6.5 overall , พาร์ท Speaking and Writing ไม่ต่ำกว่า 6.5 และพาร์ท Listening and Reading ไม่ต่ำกว่า 6.0

3. University of Bristol

ได้รับการจัดอันดับที่ 10 ในด้าน Marketing โดย Complete University Guide

University of Bristol มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1876 ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม Red Brick  และ Russell Group ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในด้านงานวิจัย โดยตั้งอยู่ที่เมือง Bristol ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของสหราชอาณาจักร โดยมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกมากมาย บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลโนเบลถึง 13 รางวัล

มหาวิทยาลัยยังได้รับการรับรองจาก Fairtrade เนื่องจากเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และถือเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ได้รับ the Green Impact Awards

University of Bristol School of Management

 • University of Bristol School of Management ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม Top 10% ที่เป็นที่ต้องการสำหรับนายจ้างจากบริษัทชั้นนำ ทางด้าน Business and Management studies จาก QS World rankings
 • บัณฑิตกว่า 91% ได้รับการจ้างงานภายใน 15 เดือนหลังจบการศึกษา จาก Graduate Outcomes Survey และ Times and Sunday Times Positive Outcomes measure

หลักสูตรด้าน Marketing ที่ University of Bristol

MSc Marketing

หลักสูตรการตลาดของ University of Bristol เน้นการพัฒนาทักษะและการเตรียมนักศึกษาให้พร้อมกับการตอบรับในอุตสาหกรรมการด้านในปัจจุบัน ที่พร้อมจะเปลี่ยนผันตลอดเวลา ตาม business environment ทั่วโลก

ตัวอย่าง modules ที่น้องๆจะได้เรียน มีดังนี้

 • Contemporary Issues in Marketing
 • Effective Marketing Communications
 • Understanding Customer, Consumers and Markets
 • Research Methods and Marketing Metrics

MSc Management (Marketing)

หลักสูตรบริหารการตลาดของ University of Bristol จะช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะและความเข้าใจในด้านการตลาด สำหรับองค์กร โดยจะเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภค, digital marketing รวมไปถึงการก่อตั้งแบรนด์

ตัวอย่าง modules ที่น้องๆจะได้เรียน มีดังนี้

 • Management and Organization
 • Strategy and Finance and Accounting for Management
 • Academic, Personal and Professional Development
 • Operations and Marketing Management
 • Management Research Methods
 • Contemporary and Emerging Issues in Marketing Management

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  ด้วย upper second-class honours degree หรือเทียบเท่า ในด้าน Business, Management หรือ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ Marketing
 • IELTS 7.0 overall และแต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 6.5

4. University of Exeter

ได้รับการจัดอันดับที่ 11 ในด้าน Marketing โดย Complete University Guide

University of Exeter  เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล สมาชิกของ Russell Group ที่โดดเด่นในด้านงานวิจัย ตั้งอยู่ในเมือง Exeter ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหราชอาณาจักร โดยงานวิจัยกว่า 98% ของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จาก Research Excellence Framework (REF) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษามากกว่า 27,300 คน ซึ่งแบ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติมากถึง 6,100 คนจาก 154 ประเทศทั่วโลก

University of Exeter Business School

 • University of Exeter Business School ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Best European Business School จาก Financial Times
 • Triple-Crown Accreditation ได้รับการรับรองโดย AACSB, AMBA และ EQUIS

หลักสูตรด้าน Marketing ที่ University of Exeter

MSc Marketing

หลักสูตรการตลาดของ University of Exeter เน้นพัฒนาทักษะและความเข้าใจในด้านการตลาด และ พฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งในระดับรายบุคคล ไปจนถึงองค์กร

ตัวอย่าง modules ที่น้องๆจะได้เรียน มีดังนี้

 • Marketing Analysis and Research
 • Marketing Strategy
 • Integrated Marketing Communications
 • Understanding Consumer Behavior

MSc Digital Marketing

หลักสูตรการตลาดออนไลน์ของ University of Exeter เน้นพัฒนาทักษะและการลงมือทำจริงในด้าน marketing analytics, analysis and application, campaign planning and management ไปจนถึง digital innovation

ตัวอย่าง modules ที่น้องๆจะได้เรียน มีดังนี้

 • Marketing Analysis for Marketeers
 • Content Creation and Communication
 • Digital Value Proposition Design
 • Contemporary Digital Marketing Themes
 • Digital Business Models
 • Marketing in Practice

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2:2 degree หรือเทียบเท่า
 • IELTS 7.0 overall และแต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 6.0

5. Lancaster University

ได้รับการจัดอันดับที่ 14 ในด้าน Marketing โดย Complete University Guide

Lancaster University ตั้งอยู่ในเมืองLancaster ซึ่งเป็นเมือง Top 10 ที่โดดเด่นที่สุดในสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยได้รับคะแนนจาก National Student Survey ไปถึง 91% และติดอยู่ในอันดับ Top 10 ของสหราชอาณาจักร อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการว่าจ้างงานถึง 78% หลังจากสำเร็จการศึกษาด้วย

Lancaster University Management School

 • Lancaster University Management School ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงมีเครือข่ายมากมาย ทั้งจากนายจ้าง รวมไปถึง บริษัทชั้นนำ ทั่วสหราชอาณาจักร
 • ได้รับการรับรองโดย AACSB, EQUIS, the Association of MBAs และ the Small Business Charter

หลักสูตรด้าน Marketing ที่ Lancaster University

MSc Marketing

หลักสูตรการตลาดของ Lancaster University ให้ความสำคัญในด้านทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน ที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานจริง สำหรับอุตสาหกรรมทางด้านการตลาด รวมถึง ผู้บริโภค

ตัวอย่าง modules ที่น้องๆจะได้เรียน มีดังนี้

 • Consumers
 • Deep Dive Dissertation
 • Marketing
 • Marketing Communications
 • Markets
 • Strategic Marketing

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2:1 degree หรือเทียบเท่า
 • IELTS 7.0 overall และแต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 6.0