9 สาขามาแรง จากมหา’ลัยชั้นนำใน UK

สำหรับวันนี้ พี่ๆ IEC Abroad ขอมาแนะนำ 9 สาขามาแรง ในปีนี้ ที่น้องๆนิยมไปเรียนต่อที่สหราชอาณาจักรกันค่ะ นอกจากนั้นยังขอแถมมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญสุดๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆให้กับน้องๆด้วยค่ะ หากพร้อมแล้ว มาดูกันเลย

1. Business

Business ยังถือเป็นสาขายอดนิยมตลอดการ ของน้องๆที่ตัดสินใจไปเรียนต่อปริญญาโทที่สหราชอาณาจักรค่ะ โดยข้อแตกต่างของการเรียนที่อังกฤษจะแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร พี่ๆ ได้รวบรวมไว้ให้แล้วค่ะ

 • การเตรียมความพร้อมในระบบบริหารการจัดการ การสื่อสารเชิงธุรกิจ การเป็นผู้นำในด้านธุรกิจ กลยุทธ์ต่างๆ ในเชิงธุรกิจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ ในแง่ของการทำธุรกิจ
 • การเรียนด้าน Business Management ที่ประเทศอังกฤษ นอกจากจะได้เรียนรู้จากทฤษฎีแล้ว ยังได้เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงจากประสบการณ์จริงซึ่งสอนโดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงอีกด้วย
 • ในบางมหาวิทยาลัย ก็จะมีหลักสูตรฝึกงานเพิ่มเข้ามาให้นักเรียนได้มีโอกาสในการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

Top Business School:

 • University of Sheffield
 • University of York
 • University of Bristol
 • University of Bath
 • University of Liverpool
 • University of Exeter

2. Marketing

และที่หนีอย่างไร คงไม่พ้น ก็คงจะเป็นหลักสูตร Marketing นี่เองค่ะ โดยการเรียนการสอนด้านการตลาดของหลายมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษนั้น ได้รับการจัดอันดับโลก และระดับประเทศในเรื่องของความเข้มข้นของเนื้อหาการเรียน รวมถึง คุณภาพของระบบการศึกษา ดังนั้น น้องๆ ที่สนใจอยากเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ จึงสามารถอุ่นใจได้ว่า ความรู้ที่จะได้รับนั้นจะต้องเป็นประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอดกับสายอาชีพในอนาคตได้แน่นอน

มหาวิทยาลัยที่แนะนำ:

 • University of Bath
 • University of Liverpool
 • University of Reading
 • University of Exeter
 • Nottingham Trent University
 • University of Bristol

3. Business Analytics

ฟังชื่อแล้วต้องมาสายธุรกิจเป็นหลักแน่ๆ ช้าก่อน จริงๆแล้ว มันคือ สาขาวิชาที่เน้น  ไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ผ่านสถิติ เพื่อทำนาย สิ่งที่มีแนวโน้ม ที่จะเกิดขึ้นของธุรกิจนั้นๆ

มหาวิทยาลัยที่แนะนำ:

 • University of Bath
 • University of Liverpool
 • University if Essex
 • University of Exeter
 • Aston University
 • Loughborough University

4. Accounting & Finance

ถือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ยอดนิยมตลอดกาล หลักสูตรบัญชีและการเงินในสหราชอาณาจักรจะช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา และสังคมศาสตร์ น้องๆจะได้เรียนรู้การแปลความหมายทางบัญชี รวมไปถึงได้รับความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแก่นแท้ของการเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยที่แนะนำ:

 • Aston University
 • Lancaster University
 • University of Sheffield
 • Loughborough University
 • Queen’s University Belfast
 • University of Kent

5. Computer Science

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่เหมือน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นะคะ คือมีเรียนในรายวิชาที่ทับซ้อนกัน แต่ วิศวะคอมฯ จะลงไปทางฮาร์ดแวร์มากกว่า เช่น ออกแบบ CPU หรือ การหาอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความแรงของการส่งสัญญาณ Wifi ส่วน วิทย์คอมฯ เน้นไปที่ซอฟต์แวร์ค่ะ

 มหาวิทยาลัยที่แนะนำ:

 • University of Bristol
 • University of Sussex
 • University of Sheffield
 • University of Exeter
 • University of Bath
 • Lancaster University
 • University of York
 • University of Liverpool

6. LLM ก.ต.รับรอง

น้องๆสายกฎหมาย ที่ต้องการกลับมาสอบสนามจิ๋ว ก็จะต้องเลือกเรียนหลักสูตรนี้เลยค่ะ ทำให้ในหลายๆปีที่ผ่านมา หลักสูตรนี้ ความนิยมมีแต่จะขึ้นกับขึ้นน้า

มหาวิทยาลัยที่แนะนำ:

 • University of East Anglia
 • University of Bristol
 • University of Liverpool
 • University of Essex
 • University of Kent
 • University of Sussex
 • University of Reading
 • Oxford Brookes University

7. Art & Design

น้องๆจะได้เรียนรู้พัฒนาทักษะทั้งทางด้านศิลปะเข้ากับความรู้ทางวิชาการเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถเข้าใจถึงแก่นของศิลปะทั้งทางทฤษฎี และลงมือทำจริง

มหาวิทยาลัยแนะนำ:

 • Nottingham Trent University
 • Loughborough University
 • Bournemouth University
 • Manchester Metropolitan University
 • University of Salford
 • De Montfort University
 • University of the Creative Arts

8. Linguistic / TESOL

น้องๆจะได้เรียนรู้ภาษาเชิงลึก เช่น การศึกษาในระดับเสียง ระดับคำ ระดับความหมาย ระดับโครงสร้างไวยากรณ์ การเปลี่ยนแปลงของภาษา เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่แนะนำ:

 • Nottingham Trent University
 • University of Sheffield
 • University of Exeter
 • Lancaster University
 • University of York
 • University of Kent

9. Engineering

น้องๆสายวิศวะก็คงจะหนีไม่พ้น หลักสูตรนี้ค่ะ โดยสหราชอาณาจักรก็มีให้เลือกเรียนหลากหลายสาขา เจาะลึกตามความสนใจของแต่ละคนเลยแหละค่ะ

มหาวิทยาลัยที่แนะนำ:

 • Queen’s UniversityBelfast
 • University of Bristol
 • University of Exeter
 • Lancaster University
 • University of Bath
 • University of Sheffield