เรียนต่อ TOP BOARDING SCHOOL ในอเมริกา

วันนี้ IEC Abroad จะขอมาแนะนำ TOP BOARDING SCHOOL ในอเมริกา ให้กับน้องๆที่สนใจอยากไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกากันค่ะ มาดูกันว่าจะมีโรงเรียนอะไรบ้าง

ระดับการศึกษาในสหรัฐอเมริกา

นักเรียนในสหราชอาณาจักร จะเริ่มเรียนตั้งเเต่อายุ 3 ปี ถึง 18 ปี โดยนักเรียนจะเริ่มเรียนในโรงเรียนเตรียมอนุบาล หรือโรงเรียนอนุบาล ในช่วงอายุตั้งเเต่ 3 ปี เเละจะเริ่มเข้าเรียนอย่างจริงจังตั้งเเต่อายุ 6 ปี สำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนที่มาศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษานั้น ส่วนใหญ่นักเรียนจะเรียนในโรงเรียนเอกชน เเละมีในบางโรงเรียนรัฐบาลเท่านั้นที่สามารถรับนักเรียนต่างชาติได้
การเรียนในโรงเรียนที่อเมริกานักเรียนจะได้รับการสอนในหลักสูตรอเมริกันทางด้านวิชาการที่ค่อนข้างเเข็ง กิจกรรมนอกเวลาเรียนที่เสริมสร้างบุคลิกภาพ เเละพัฒนาการ เเละฝึกภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันตลอดเวลา

ระดับการศึกษาในสหรัฐอเมริกา

1. ระดับก่อนปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

1.1 ระดับมัธยมศึกษา – สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี

1.2 ระดับอาชีวะศึกษา

1.3 ระดับอุดมศึกษา – สำหรับนักเรียนศึกษาต่อปริญญาตรี

ระดับมัธยมศึกษา

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนต่างชาติ เพราะศูนย์รวมของมหาวิทยาลัย เเละสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกายังเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรม เเต่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว เเละมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เเละน่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมาย
การจัดเเบ่งของระดับมัธยมในสหรัฐอเมริกา เเบ่งออกเป็น 2 ช่วงดังนี้

a) Middle High School หรือเรียกว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจะเริ่มเรียนที่ Grade 6 – 8

b) High School หรือเรียก่า มัธยมศึกาาตอนปลาย โดยจะเริ่มเรียนที่ grade 9 – 12 ซึ่ง นักเรียนจะเรียนต่อเนื่องไปจนถึงจบการศึกษาในช่วงอายุ 18 หรือเท่ากับวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6

เเละเมื่อนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับจากมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนสามารถเลือก หรือไม่ศึกษาต่อได้ในระดับการศึกษาท่สูงขึ้น นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยได้ ที่เรียกว่า Higher education

ระดับอุดมศึกษา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในอเมริกามีจำนวนมากกว่า 4,000 สถาบัน คุณภาพหลายระดับให้เลือกตามความต้องการ มหาวิทยาลัยในอเมริกาส่วนใหญ่ติดอันดับใรการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก การเรียนต่อในระดับอุดมศึกษานั้นเเบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

1. ระดับปริญญาตรี

โดยทั่วไปเเล้วในระดับปริญญาตรีที่อเมริกานั้นใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี โดยนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับนี้นักเรียนจะต้องมีคะเเนนสอบ SAT หรือ ACT ในการยื่นสมัครเพื่อพิจารณา

2. ระดับปริญญาโท

การเรียนต่อในระดับปริญญาโทนั้น โดยทั่วไปเเล้วใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี ซึ่งในปีเเรกจะเรียนเพื่อปูพื้นฐาน เเละเรียนในสาขาที่นักเรียนได้เลือกในปีที่ 2

CHOOSING & APPLY TO USA SCHOOL การเลือกโรงเรียน เเละการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

การสมัครเข้าเรียน

โดยทั่วไปแล้วส่วนมากนั้นนักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตั้งเเต่ Grade 7- 11 เเต่ไม่สามารถเข้าเรียนใน Grade 12 เนื่องจากในปีนี้นักเรียนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญา หรือมหาวิทยาลัย

เอกสารในการสมัครเข้าเรียนโรงเรียน หรือวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

1. เตรียมเอกสาร พาสปอร์ต เเละทรานสคริปต์/ใบเกรด ย้อนหลัง 3 ปี รวมผลการเรียนปัจจุบันด้วย เป็นภาษาอังกฤษ

2. ผลคะเเนนภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, TOEFL Junior เเล้วเเต่ละโรงเรียนกำหนดคะเเนนขั้นต่ำ

3. หนังสือรับรอง 3 ฉบับ จากครูวิชาเลข 1 ฉบับ ครูวิชาภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ เเละครูวิชาอื่นๆ
1 ฉบับ

4. นัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์ (Skype Interview)

หลักสูตรวิชาที่เปิดสอน

วิชาบังคับที่ต้องเรียน

English, Math, Science, Social Studies, Physical Education เเละภาษาต่างชาติ

วิชาเลือก

Music, Fine Arts, Technology & Engineering Education, Family & Consumer Science เเละอื่นๆ

SPECIAL COURSE

สำหรับ Special Course เป็น หลักสูตร ที่ นักเรียน ต้อง ใช้ เมื่อ อยู่ ใน มหาวิทยาลัย หรือ ต้อง ใช้ ใน การยื่นสมัคร เข้าเรียน มหาวิทยาลัย

ADVANCE PLACEMENT PROGRAMS (AP)

เป็น หลักสูตร เตรียมความพร้อม ให้ กับ นักเรียน มัธยมปลาย ใช้ใน การ ยื่น เข้าเรียนต่อ ใน ระดับมหาวิทยาลัย

STANDARDIZED TEST (SAT)

เป็น หลักสูตร ที่ ให้ นักเรียน ได้ เตรียมตัวสำหรับเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย โดยใช้คะเเนนสอบ SAT เพื่อเป็นคะเเนนวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนในการใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ การสอบ SAT ใช้การสอบในหลายประเทศโดยจะใช้ข้อสอบชุดเดีียวกัน เเละสอบในเวลาเดียวกันทั่วโลก ข้อสิบ SAT เป็นวิชาที่จัดทำขึ้นโดย College Board Standardized Test ซึ่งเป็นคะเเนนที่ไว้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่อเมริกา

Tel. 02-250-4585  Office  Line: @iecabroadth, iecabroad  (สอบถามฟรีทุกขั้นตอน)