เรียนต่อ TOP U หลักสูตร Psychology ที่อังกฤษ อเมริกา

หลักสูตร Psychology  ปริญญาโท กับ Top U ที่อังกฤษ และ อเมริกา

สำหรับน้องๆที่มีความสนใจศึกษาในด้านของจิตใจหรือเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์เพื่อทำความเข้าใจในการที่จะอธิบายถึงความคิดและความรู้สึก แล้วกำลังมองหาที่เรียนต่อ หลักสูตร Psychology  ที่อังกฤษ และอเมริกา พี่ๆ IEC Abroad มีมหาวิทยาลัยที่แนะนำ พร้อมกับหลากหลายสาขาให้น้องๆได้มีทางเลือกกันอีกด้วยค่ะ เพราะหลักสูตรจิตวิทยานั้นไม่ได้มีเพียงแค่สาขาเดียวเท่านั้น แต่มีให้เลือกหลากหลายสาขา เช่น จิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาศึกษา จิตวิทยาสังคม และอื่นๆอีกมากมายเลย นอกจากนี้พี่ๆ IEC Abroad เส้นทางอาชีพให้น้องๆได้เลือกดูหลังจากจบการศึกษาอีกด้วยค่ะ

จิตวิทยาคืออะไร ?

จิตวิทยา หรือ Psychology มีรากศัพท์มาจากคำว่า Psyche (จิตใจ) + logos (วิชา) ดังนั้นจิตวิทยาจึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ (กระบวนการของจิต) กระบวนความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักจิตวิทยาอธิบายว่า พฤติกรรม (Behavior) หมายถึงการกระทำ ส่วนคำว่า กระบวนการทางจิตหมายถึงการทำงานของจิตใจของมนุษย์ เช่น การคิด จินตนาการ การฝัน เป็นต้น

การศึกษาจิตวิทยาเปรียบเสมือนการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ จึงสามารถนำความรู้ประยุกต์กับกิจกรรมในด้านต่างๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ เช่น กิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัว ระบบการศึกษา การจ้างงาน เป็นต้น รวมไปถึงช่วยรักษาและปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้อีกด้วย

MAJORS (COURSE OPTIONS)

 1. General Psychology จิตวิทยาทั่วไป
 2. Education Psychology จิตวิทยาศึกษา
 3. Clinical Psychology จิตวิทยาคลีนิก
 4. Industrial/Organizational Psychology จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
 5. Developmental Psychology จิตวิทยาพัฒนาการ
 6. Social Psychology จิตวิทยาสังคม
 7. Experimental Psychology จิตวิทยาการทดลอง
 8. Counselling Psychology จิตวิทยาการปรึกษา

หลักสูตรจิตวิทยา ในมหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

Psychology conversion

 1. University of Kent
 2. Brunel University
 3. Manchester Metropolitan University
 4. Leeds Beckett University

Psychology/Clinical Psychology

 1. University of Sussex
 2. University of Southampton
 3. Nottingham Trent University
 4. Royal Holloway University

หลักสูตรจิตวิทยา ในมหาวิทยาลัยที่อเมริกา

Psychology, Psychology Conversion

 1. Northeastern University
 2. Colorado State University
 3. Long Island University
 4. Illinois Institute of Technology
 5. DePaul University

JOB OPTIONS เส้นทางสู่สายอาชีพ

จบแล้วทำงานอะไร ?

 • การประกอบอาชีพในสายงานที่จบมาโดยตรง เช่น นักจิตวิทยา ตาม โรงพยาบาล ต่างๆ ผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจสอบอาการทางจิต อาจารย์ประจำในโรงเรียนต่างๆ นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมในบริษัททั้งรัฐบาลและเอกชน งานบริการมนุษย์และสังคม เช่น แนะแนวในสถานศึกษา นักจิตวิทยาการปรึกษา นักจิตวิทยาบำบัด นักกระตุ้นพัฒนาการ
 • การประกอบอาชีพในสายงานที่นำความรู้หลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่นๆ เช่น นักสื่อสาร นักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ เป้นต้น

Jobs directly related to your degree include:

 • Clinical psychologist
 • Counselling psychologist
 • Educational psychologist
 • Forensic psychologist
 • Further education teacher
 • Health psychologist
 • High intensity therapist
 • Occupational psychologist
 • Psychological wellbeing practitioner
 • Sport and exercise psychologist