มหาวิทยาลัยใน UK ที่เด็กอินเตอร์ชอบไปเรียนต่อมากที่สุด

De Montfort University 
ทุน £2,000
University of Kent
ทุน up to  5,000 ปอนด์ สำหรับ Business School 

University of Essex

GPA 2.75 or above GBP2,500
GPA 3.00 or above GBP 4,000
GPA 3.5 or above GBP 5,000

Coventry University 

1. Asian development up to GBP5,000 GPA 3.0+
2. ทุน GBP 1,500 สำหรับนักเรียนไทยทุกคน

University of East Anglia

ทุน 3,000 – 5,000 ปอนด์ ขึ้นอยู่กับผลการเรียน

Manchester Metropolitan University 

ทุน £2500- £5000

University of York

ทุน up to £5, 000

University of the West of England

ทุน £1,000