การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามวิชาเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ 2018

Top 20 UK University Ranking – subject based

วันนี้พี่ ๆ IEC Abroad ได้รวบรวมอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชาเฉพาะทางด้านต่าง ๆ มาให้ผู้ปกครองและน้อง ๆ ที่กำลังหาข้อมูลศึกษาต่อได้ดูเป็นแนวทางกันนะคะ หลังจากที่ได้อธิบายไปคร่าว ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของ Ranking และองค์ประกอบที่สำคัญในบทความที่ผ่านมา (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 2018) โดยวิชาที่พี่เลือกมา จะเน้นไปที่สาขาวิชาที่เด็กไทยนิยมไปศึกษาต่อมากที่สุด ถ้าพร้อมแล้ว เรามาดูกันเลยค่า..

Accounting & Finance : เรียนต่อหลักสูตรบัญชี เเละการเงินในสหราชอาณาจักร

“หลักสูตรบัญชีเเละการเงินในสหราชอาณาจักรใช้ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 3 ปี เเละในส่วนใหญ่ นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรจะมีโอกาสในการทำงานหลังเรียนจบทันที สำหรับนักศึกษาที่ได้เรียนในสาขาการเรียนสายนี้ จะได้เรียนรู้ถึงความหมายทางบัญชี ทฤษฎี เเละภาคปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจในเรื่องของการเงินเเละบัญชีมากขึ้น “

● University of Leeds ● University of Strathclyde ● University of Glasgow
● London School of Economics and Political Science ● The University of Warwick ● University of Exeter
● Lancaster University ● Loughborough University ● Queen’s University, Belfast
● University of Bath ● University of Bristol ● Durham University
● The University of Nottingham ● Newcastle University ● University of Reading
● University of Aberdeen ● University of Stirling ● City, University of London
● University of Birmingham ● Ulster University

Architecture : เรียนต่อหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

“สำหรับสาขานี้ นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับการออกเเบบอาคารโดยต้องคำนึกถึงเรื่องของการออกเเบบให้เหมาะสมกับสภาพเเวดล้อม เเละความสวยงาม นอกจากนี้จะคำนึกถึงเรื่องของความปลอดภัย เเละความยั่งยืนอีกด้วย หลังจากที่นักศึกษาจบสาขานี้เเล้วนั้น นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพ ในการทำงานที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม การออกเเบบ หรือสายงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง เเละรวมไปถึงการวางผังเมืองอีกด้วย “

● University of Cambridge ● University of Bath ● University College London
● University of Southampton ● Newcastle University ● The University of Sheffield
● The University of Edinburgh ● University of Strathclyde ● The University of Nottingham
● Cardiff University ● University of Reading ● University of Liverpool
● University of Kent ● University of the West of England ● Manchester School of Architecture
● Queen’s University, Belfast ● Oxford Brookes University ● University of Dundee
● Northumbria University ● Robert Gordon University

Art & Design : เรียนต่อหลักสูตรศิลปะและการออกแบบในสหราชอาณาจักร

“สำหรับสาขานี้นักศึกษาที่เรียนจบเเล้วจะได้รับการจ้างงานในหลากหลายสาขาอาชีพ อย่างเช่น ช่างภาพการฟฟิคดีไซน์ เวบไซต์ดีไซน์เนอร์ เเละมัณฑนากร “

● Newcastle Universit ● University of Oxford ● University College London
● Loughborough University ● Brunel University London ● Kingston University
● University of Reading ● University of Leeds ● University of Dundee
● Goldsmiths, University of London ● Heriot-Watt University ● University of Kent
● Manchester Metropolitan University ● Lancaster University ● Nottingham Trent University
● Falmouth University ● Writtle University College ● Northumbria University
● The University of Edinburgh ● Coventry University

Business & Management Studies : เรียนต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการในสหราชอาณาจักร

“นักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในสาขานี้ระดับปริญญาตรี จะใช้ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด 3 ปี เเละปริญญาโท เพียง 1 ปี การเรียนต่อในสาขานี้นักศึกษาจะได้มีโอกาสเข้าทำงานกับบริษัชั้นนำของโลก สามารถทำได้ในหลากหลายตำเเหน่งตั้งเเต่ ด้านทรัพยากรบุคคลไปจนถึงด้านการจัดการอื่นๆ “

● University of St Andrews ● University of Bath ● University College London
● London School of Economics and Political Science ● The University of Warwick ● University of Exeter
● Durham University ● Loughborough University ● University of Strathclyde
● King’s College London ● Lancaster University ● University of Bristol
● University of Leeds ● The University of Nottingham ● University of Sussex
● City, University of London ● University of Birmingham ● University of Surrey
● University of Reading ● University of Kent

Communication & Media Studies : เรียนต่อหลักสูตรสื่อและการสื่อสารในสหราชอาณาจักร

“การศึกษาในหลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้ฝึกฝน เเเละพัฒนาทักษะในด้าน key critical, analytical, IT, communication และ creative โดนเเผนการศึกษาประกอบไปด้วย linguistics, photo editing, TV and radio production, audio manipulation และ cultural studies เมื่อนักศึกษาที่จบหลักสูตรสื่อเเละการสื่อสารในสหราชอาณาจักรเเล้ว สามารถไปทำงานได้ในหลายหลากสาขาอาชีพ อย่างเช่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ การเขียนบท การตลาด นักข่าว การทำวิจัยและงานที่เกี่ยวข้องกับ SEO “

● Newcastle University ● University of Strathclyde ● The University of Sheffield
● Lancaster University ● University of Leeds ● The University of Warwick
● The University of Nottingham ● University of Sussex ● University of East Anglia (UEA)
● University of Leicester ● Cardiff University ● University of Stirling
● University of Kent ● City, University of London ● University of Surrey
● Goldsmiths, University of London ● Robert Gordon University ● Royal Holloway, University of London
● Queen Mary University of London ● Loughborough University

Computer Science : เรียนต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในสหราชอาณาจักร

“สำหรับสาขานี้นักศึกษาที่เรียนจบจะได้ไปในสายงาน ดังนี้ System Analyst, Independent Consultant, Software Developer, Programmer, Data Analyst และ Manager ส่วนรายละเอียดในการศึกษาสำหรับหลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรณ์เเละธุรกิจต่างๆ รวมถึงคลอบคลุมการออกเเบบธานข้อมูล ระบบเครือข่าย ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต พร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัย อย่างเช่น virtual reality, artificial intelligence และ app design “

● University of Oxford ● University of Cambridge ● Imperial College London
● Durham University ● University of St Andrews ● University College London
● The University of Warwick ● University of Bristol ● The University of Manchester
● University of Bath ● University of Southampton ● University of Surrey
● University of Birmingham ● University of Glasgow ● University of Leeds
● The University of Sheffield ● University of York ● Lancaster University
● King’s College London ● Loughborough University

Education : เรียนต่อหลักสูตรศึกษาศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

“สำหรับนักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้ไม่ใช่เพียงเเค่ว่าจะได้ไปในสายสาขาวิชาชีพครูเท่านั้น เเต่ยังสามารถทำในสาขางานเหล่านี้ได้ อย่างเช่น การทำวิจัย สำนักพิมพ์ และการจัดการ เป็นต้น เเละสิ่งที่ย่าสนใจสำหรับหลักสูตรนี้คือ จะได้มีโอกาสในการฝึกงาน เเละได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับการสอนจริงในห้องเรียน และสามารถสมัครเข้าเป็นอาจารย์ได้ทันทีหลังจากเรียนจบ “

● Durham University ● University of Glasgow ● University of Cambridge
● University of the West of Scotland ● University of Birmingham ● University of Dundee
● University of Stirling ● The University of Edinburgh ● University of Southampton
● University of Reading ● University of Strathclyde ● University of East Anglia (UEA)
● University of the West of England ● Liverpool Hope University ● The University of Sheffield
● University of Huddersfield ● Bangor University ● University of Leeds
● University of York ● Keele University

General Engineering : เรียนต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในสหราขอาณาจักร

● University of Cambridge ● University of Oxford ● University of Bristol
● Imperial College London ● Durham University ● The University of Nottingham
● Lancaster University ● The University of Warwick ● University of Southampton
● University of Surrey ● Cardiff University ● University of Exeter
● Northumbria University ● Nottingham Trent University ● Brunel University London
● University of Dundee ● University of Strathclyde ● University of Liverpool
● Ulster University ● City, University of London

Hospitality, Leisure, Recreation & Tourism : เรียนต่อหลักสูตรการบริการและการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร

● University of Surrey ● University of Strathclyde ● University of Birmingham
● Loughborough University ● Glasgow Caledonian University ● Coventry University
● University of Stirling ● Liverpool John Moores University ● University of Lincoln
● Oxford Brookes University ● Arts University Bournemouth ● Manchester Metropolitan University
● Cardiff Metropolitan University ● Ulster University ● University of Gloucestershire
● University of Greenwich ● Leeds Beckett University ● Robert Gordon University
● Aberystwyth University ● Bournemouth University

Mechanical Engineering : เรียนต่อหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลในสหราชอาณาจักร

● University of Cambridge ● University of Oxford ● Imperial College London
● University of Leeds ● University of Bath ● Lancaster University
● University of Bristol ● University of Surrey ● University College London
● Loughborough University ● University of Glasgow ● University of Strathclyde
● University of Southampton ● The University of Edinburgh ● The University of Sheffield
● The University of Nottingham ● The University of Manchester ● University of Birmingham
● University of Exeter ● Coventry University

Marketing : เรียนต่อหลักสูตรการตลาดในสหราชอาณาจักร

“นักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้การเริ่มงานครั้งเเรกหลังเรียนจบนั้นจะได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ช่วย ในด้านการวิจัยโฆษณาเเละตลาด อย่างเช่น Account executive, Planner, Copywriter, Researcher, Buyer และ Planner “

● University of Bath ● Durham University ● University of Leeds
● University of Strathclyde ● Lancaster University ● Newcastle University
● University of Sussex ● The University of Manchester ● University of Kent
● University of East Anglia (UEA) ● University of Reading ● Aston University
● University of Liverpool ● University of Leicester ● Royal Holloway, University of London
● Cardiff University ● Keele University ● Aberystwyth University
● Swansea University ● University of Southampton

ฝากคำถาม

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามพี่ๆ IEC Abroad ได้เลยค่ะ หรือสามารถกรอกข้อมูลได้ที่นี่ Click

Tel. 02-250-4585 – IEC Abroad Office

Tel. 099-245-3926 – P’Oh

Tel. 099-962-2069 – P’Dome

Tel. 095-752-4612 – P’End

Tel. 095-751-6462 – P’ Ar Miew

Line: iecabroad, iecabroad1, iecabroad2, iecabroad3, iecabroad4

Email: thailand@iecabroad.com