WELCOME TO IEC ABROAD

ยินดีต้อนรับ สู่ ศูนย์ แนะแนว ศึกษา ต่อ ต่างประเทศ IEC ABROAD เจ้าหน้าที่ แนะแนว ของ เรา มี ความเชี่ยวชาญ ทาง ด้าน การให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย และ สามารถ หา สถานศึกษา ที่ ตอบ โจทย์ ให้ กับ คุณ ได้

ไออีซี อะบรอด ศูนย์แนะแนว การศึกษา ต่อ ประเทศ อังกฤษ มี สำนักงาน ใหญ่ ใน เมือง Manchester พร้อม ให้ บริการ และ ช่วยเหลือ นักเรียน ใน ขณะ ที่ ศึกษา ที่ สหราชอาณาจักร เราเป็น ตัวแทน อย่าง เป็น ทางการ ของ กว่า 85 สถาบัน การ ศึกษาชั้นนำ ใน สหราชอาณาจักร ด้วยประสบการณ์ ใน วงการ การศึกษา ยาวนานกว่า 30 ปี ไออีซี อะบรอด จึงมีความเชี่ยวชาญ ใน การ ให้คำปรึกษา และ บริการ ด้าน การศึกษา ใน สหราชอาณาจักร อย่างแท้จริง

IEC Abroad บริการ แนะแนว และ ให้ คำ ปรึกษา เกี่ยวกับ การศึกษา ใน สหราชอาณาจักร เพื่อ ตอบ โจทย์ เป้าหมายการศึกษา ใน แบบของคุณ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ทั่วไป หรือ ภาษาอังกฤษ ช่วง ปิดภาคเรียน

แนะแนวการศึกษาฟรี พร้อมบริการครบวงจร ตั้งแต่

  •  แนะแนว ทาง ศึกษาต่อ และ วางแผน การ ศึกษา
  •  ดำเนินการ สมัครเรียน
  •  ให้คำแนะนำ ช่วย ตรวจทาน และ ปรับปรุง เรียงความ สมัครเรียน (SoP)
  •  ตรวจ เอกสาร และ ยื่นสมัครวีซ่า
  •  จัดหา ตั๋วเครื่องบิน ราคา นักเรียน
  •  ประสานงาน จัดหา ที่พัก
  •  อบรม เตรียมตัว ก่อน เดินทาง
  •  จัดหา เจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง ที่ สนามบิน
  •  จัด โปรแกรม เรียน ภาษาอังกฤษ ภาค ฤดูร้อน
  •  ประสานงาน ดูแล นักเรียน ใน ประเทศ ตลอด ระยะเวลา ที่ ศึกษา อยู่

โดยเอกสารหลักๆที่ต้องใช้ และ ควรเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ก็จะมีหลายอย่าง เช่น

– ใบแสดงผลการศึกษา หรือเรียกง่ายๆ ว่าทรานสคริปต์ คือใบที่จะบอกว่าเกรดแต่ละวิชาในแต่ละระดับชั้นที่ผ่านมา เราได้เท่าไหร่บ้าง หรือใบปพ.1 นั่นเองค่ะ

– ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนหรือใบรับรองการจบการศึกษา คือใบที่ทางโรงเรียนจะรับรองว่า เรานี่แหละมีสภาพเป็นนักเรียนของโรงเรียนนี้จริงๆ หรือหากน้องเพิ่งเรียนจบมา มันก็จะกลายเป็นใบที่รับรองว่าเราจบการศึกษาจากโรงเรียนนี้จริงๆ นะ

เอกสารทั้ง 2 ใบนี้สำคัญมากกกกค่ะ น้องสามารถขอได้จากฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน และควรขอเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ(ถ้าโรงเรียนสามารถทำให้ได้)

– ทะเบียนบ้าน ส่วนมากจะใช้หน้าที่มีชื่อเรานั่นเอง

– หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต