D’ OVERBROECK’s

ข้อมูลทั่วไป

D’OVERBROECK’S COLLEGE ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Oxford และได้รับการประเมิณผลจาก British Council ให้อยู่ในระดับ เยี่ยมถึง 8 ด้าน และสถาบันนี้คือหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำที่เป็นโรงเรียนทั้งไป-กลับ ทั้งโรงเรียนประจำ สถาบันนี้มีชื่อเสียงทางด้านการสอนเพื่อสนับสนุนกี่เรียนเพื่อความเป็นเลิศในด้านวิชาการและการดูแลเอาใจใส่ ที่นี่จะเป็นห้องเรียนที่มีขนาดเล็ก ดังนั้นนักเรียนทุกคนจะสามารถมีส่วนร่วมในเรียนและถามคำถามเต็มที่ อาจารย์ผู้สอยเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่สอนและมีความมุ่งมั่นที่จะกระตุ้นการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให่กับนักเรียน

หลักสูตรการเรียนการสอน

“Love of Learning, Love of sharing knowledge.”

สถาบันนี้ขึ้นชื่อเรื่องการให้อิสระและความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเต็มที่ และเนื่องจากว่าสถาบันตั้งอยู่ในเมือง Oxford ซึ่งเป็นเมืองแห่งการศึกษา ทำให้นักเรียนสามารถเข้าฟัง Public Lectures ที่มหาวิทยาลัย Oxford หรือ Oxford Brookes ได้ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส และนักเรียนที่นี่จะเรียกครูผู้สอนโดยใช้ชื่อจริง ไม่ใช่นามสกุลแบบที่โรงเรียนทั่วไปเรียก ซึ่งทางโรงเรียนเชื่อว่า จะทำให้นักเรียนรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน และยังสามารถให้นักเรียนนำหัวข้อหรือ งานวิจัยที่นักเรียนสนใจศึกษามาพูดคุยกันนอกเวลาได้ด้วย

สถาบันนี้จะมีหลักสูตรทั้ง A Level สำหรับชั้น Sixth Form หลักสูตร IGCSE และมีหลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนซึ่งจะมีอยู่ 2 ช่วงเปิดเทอม คือ ช่วงเดือน กรกฎาคมและช่วงสิงหาคม

  • IGCSE (1-2 year programs)
    • สำหรับอายุ 14-15 ปีขึ้นไป เพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับ A Level หรือ IB

นักเรียนในระดับนี้จะต้องใส่ยูนิฟอร์ม (ซึ่งก็คือเสื้อยืดคอโปโลนั่นเอง)

วิชาที่จะได้เรียนในระดับ IGCSE คือ IGCSE English, Maths, Single Science (one choice from Physics, Chemistry or Biology), Global Citizenship, PD (Personal Social Health and Economic Education), Pre-IB course ( สอนเรื่องทฤษฎีต่างๆและการคิดวิเคราะห์)

และยังสามารถเลือกเรียนวิชาเลือก เช่น Art, Biology, Business Studies, Chemistry, Geography, French, German History, Physics

** หากนักเรียนยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกเรียนอะไร โรงเรียนจะลองเรียนทุกอย่างก่อน ในสัปดาห์แรกและจะได้พูดคุยกับที่ปรึกษา เพื่อตัดสินใจ ว่าวิชาที่เลือกเรียนนั้นจะสอดคล้องกับสิ่งที่อยากทำ อยากเรียน หรืออยากเป็นในอนาคตได้หรือไม่

  • A Level
    • 63% grade A* or A at A Level ว้าวๆๆ
    • สำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำโดยเฉพาะ โดยที่นี่ นักเรียนจะเลือกเรียน 4 วิชา จาก 35 ตัวเลือก ซึ่งจะใช้คะแนนจากการสอบวิชาเหล่านี้เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการ

ซึ่งถ้าหากนักเรียนยังไม่แน่ใจ หรือยังไม่รู้ตัวเองว่าควรเรียนอะไร สามารถเรียน EPQ (The Extended Project Qualification) ได้ ซึ่งเป็นการทำโปรเจค งานวิจัยจากหัวข้อที่ตัวเองสนใจ และนำเสนอ ตัวอย่างหัวข้อโปรเจค งานวิจัยจากนักเรียน เช่น The Ebola Virus, European Revolutions in 1848, Humanitarian Aid in Conflict Zones เป็นต้น ซึ่งสามารถยื่นสมัครไปกับทางมหาวิทยาลัยได้เลย

**มีหลักสูตร Oxbridge ด้วย แต่ Helen ไม่แนะนำ บอกว่าจะเข้าได้หรือไม่ได้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับเด็กด้วย  แต่ก็มีเด็กหลายคนเหมือนกันที่เข้าได้

ค่าเล่าเรียน

  •  £30,585 / ปี ไม่รวมค่าที่พัก ค่าสมัคร ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์การศึกษา

ทุนการศึกษา

Friendship Ambassador Award

นักเรียนที่ได้รับทุน นอกจากจะมีผลการเรียนดีแล้วจะต้องสามารถทำหน้าที่ represent โรงเรียนได้ด้วย จะต้องเขียน SOP หรืออาจมีการอัดวิดีโอแนะนำตัวเองไปด้วย มูลค่าของทุนไม่ระบุตายตัวค่ะ ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียน
** วันเค้าบอกแค่ทุนนี้ค่ะ แต่ในเว็บบอกว่ามีทุนถึง 40% แถมมีทั้ง Art Scholarships, Drama Scholarships, Sports Scholarships, Academic Scholarships รายละเอียดตามลิ้งนี้เลยจ้า

จุดเด่นของสถาบัน

“If you are strong socially and emotionally, you can be strong academically.”

การเอาใจใส่อย่างเต็มที่ทั้งในด้านวิชาการ และความเป็นอยู่ ทางโรงเรียนจะมีทีมที่เข้ามาดูแลเด็กๆนักเรียนจากต่างประเทศโดยเฉพาะ เพราะเด็กบางคนอาจจะเกิด culture shock ได้ เช่น เด็กๆที่มาจากประเทศจีนบางคน ไม่เคยใช้มีดกับส้อมเลย เคยใช้แต่ตะเกียบ เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาว่างกับนักเรียนนั่งสอนและอธิบาย หรือนักเรียนบางคนไม่เคยรู้จัก รักบี้แต่อยากรู้และอยากลอง เจ้าหน้าที่ก็จะสอนและอธิบายจนเข้าใจ ซึ่งตอนนี้เด็กๆก็กลายเป็นผู้เล่นรักบี้ประจำโรงเรียนไปแล้ว