Moreton Hall

ข้อมูลทั่วไป

Moreton Hall คือหนึ่งในโรงเรียนประจำเอกชนที่ประสบความสำเร็๗สูงสุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร โรงเรียนแห่งนี้เปิดรับนักเรียนหญิงอายุ 3 – 18 ปี และนักเรียนชาย 3 – 11 ปี โรงเรียนแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับโดย Durham University ให้เป็นที่ 1 ด้าน นอกจากนี้ที่โรงเรียนยังมีศูนย์การศึกษา International Study Centre ซึ่งก่อตั้งในปี 2005 และในปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติราวประมาณ 50 คน Moreton Hall รับนักเรียนประจำอายุ 8 ปีขึ้นไป ทั้งแบบเต็มเวลาและครั้งคราว นักเรียนหญิงในระดับ Sixth Form ประมาณ 90% เป็นนักเรียนประจำเต็มเวลา ในระหว่างภาคการศึกษา และโรงเรียนแห่งนี้มีโปรแกรม 7 วันต่อสัปดาห์สำหรับชั้นเรียนวิชาการ การเข้าสังคม กีฬา และกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ในช่วงเย็นและวันหยุด 98% ของนักเรียนของเราสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรได้ 10 %  นักเรียนสามารถสอบเข้า Oxford และ Cambridge ได้ในแต่ละปีโดยเฉลี่ย 90% ของนักเรียนเป็น British

หลักสูตรการเรียนการสอน

การเรียนการสอนของที่นี่สำหรับนักเรียนชายและหญิง ที่มีอายุ 13 – 18 ปี นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษา และเตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียนประจำชั้นนำ

1. Senior School

  • Years 7 – 9
  • GCSE Years 10 – 11
วิชาสำหรับหลักสูตรนี้ ดังนี้
Mathematics           ▸ English (Language and Literature, including Spoken English)
Science (either dual award or three separate subjects)           ▸ A modern language (French, German, Spanish, Mandarin)
History or Geography
วิชาเลือกสำหรับหลักสูตร GCSE
 Art    ▸ Business    ▸ Computing
 Drama    ▸ Food Technology    ▸ Greek
 Latin    ▸ Mandarin    ▸ Music
 P.E.    ▸ Religious Studies
  • Sixth Form

2. International

  • Summer Course

ส่วนในช่วงฤดูร้อน ISC (International Study Cantre ซึ่งได้รับการรับรองจาก British Council) มี Holiday Programme ที่มีหลักสูตรเพื่อเด็ก (สำหรับอายุ 3 – 13 ปี) และผู้ปกครอง หลักสูตรภาษาอังกฤษ + กีฬา/ วัฒนธรรม (สำหรับนักเรียนอายุ 13 -17 ปี)

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร ระดับสูง STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) และชีววิทยาสำหรับนักเรียนอายุ 17 ปีที่วางแผนเข้าสู่สายอาชีพแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้พวกเขาก้าวเหนือหลักสูตร A Level

รายชื่อหลักสูตรของ Summer Course ดังนี้

  • Intensive Academic

หลักสูตรการเรียนการสอน Intensive Academic นี้จะทำให้นักเรียนนานาชาติได้รับประสบการณ์ท่กีวา้งขวาง และยังเป็นการเตรียมตัวในระดับ GCSE และ A สำหรับผู้ที่วางแผนจะเข้าศึกษาในโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักรอีกด้วย

เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ: 13-17 ปี       ระยะเวลาเรียน: 2-8 Weeks (Minimum 2 weeks)
 ค่าเล่าเรียน: £1,000 ต่อสัปดาห์
การเรียนการสอนของหลักสูตรของ Intensive Academic มีดังนี้
 บทเรียนจำนวน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทำการสอนเป็นกลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 12 คน) โดยคณาจารย์ที่ได้รับการอบรมด้าน EAL ซึ่งมีประสบการณ์  เน้นภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาชีววิทยา เคมีฟิสิกส์คณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
 การทดสอบเบื้องต้นและการวัดระดับและรายงานผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดคอร์ส  แนะนำการพูดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและมีการสอบระหว่างคอร์ส
 โปรแกรมรวมถึงโอกาสในการอภิปราย ดนตรีศิลปะและการแสดง  การเดินทางทัศนศึกษาและช็อปปิ้งสุดสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ
 โปรแกรมกิจกรรมและกีฬาที่หลากหลายและครบครัน
  • Parent and Child

โปรแกรมเฉพาะนี้ให้โอกาสผู้ปกครองและบุตรในการหาประสบการณ์ในโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร =ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษและช่วยให้พวกเขามีวันหยุด
ที่สนุกสนานเพลิดเพลินโปรแกรมนี้ประกอบด้วยคอร์สและกิจกรรมที่กว้างขวางและหลากหลายให้เด็กและผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมด้วยกันหรือแยกกัน

เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ: 3-13 ปี       ระยะเวลาเรียน: 1-7 Weeks
 ค่าเล่าเรียน:  £1,700 ต่อสัปดาห์สำหรับสองคน (เพิ่ม £500 สำหรับเด็กคนต่อไป)       
การเรียนการสอนของหลักสูตรของ Parent and Child มีดังนี้

คอร์สภาษาอังกฤษ – ภาษาอังกฤษ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับผู้ปกครองและ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับเด็ก โดยทำการสอนเป็นกลุ่มเล็ก (ไม่เกิน12 คน) คอร์สภาษาอังกฤษรวมถึงการทดสอบเบื้องต้นและการวัดระดับและการรายงานผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดคอร์สพร้อมประกาศนียบัตร

ทัศนศึกษาทุกวันอาทิตย์เต็มวัน

กิจกรรม – ผู้ปกครองจะได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำวันอันหลากหลายด้านวัฒนธรรม กีฬา และการริเริ่มสร้างสรรค์และเด็กจะได้เข้าร่วมในฮอลิเดย์คลับกับเด็กชาติอื่นในช่วงบ่ายของทุกวัน

  • Intensive English with Sport and Culture

คอร์สนี้ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษทุกด้านที่สำคัญ และยังช่วยพัฒนาทักษะด้านกีฬาเช่นกันนักเรียนจะเพลิดเพลินกับกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมร่วมกับนักเรียนจากประเทศอื่นอีกด้วย

เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ: 13-17 ปี       ▸ ระยะเวลาเรียน: 2-8 Weeks
 ค่าเล่าเรียน: £750 ต่อสัปดาห์
การเรียนการสอนของหลักสูตรของ Intensive English with Sport and Culture มีดังนี้

คอร์สภาษาอังกฤษ – บทเรียนภาษาอังกฤษจำนวน 15ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยทำการสอนเป็นกลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 12คน) คอร์สภาษาอังกฤษรวมถึงการทดสอบเบื้องต้นและวัดระดับภาษาและรายงานผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดพร้อมพร้อมมอบประกาศนียบัตร

การฝึกสอนกีฬา – การฝึกสอนเทนนิสและกอล์ฟโดย ผู้ฝึกสอนมืออาชีพจำนวน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และการอบรมกีฬาด้านอื่นซึ่งรวมถึงฟุตบอลและคลิกเก็ตโปรแกรมกิจกรรมที่ครบครันและหลากหลาย

ทัศนศึกษาวันปกติครึ่งวัน

ทัศนศึกษาวันเสาร์เต็มวัน

โปรแกรมรวมถึงโอกาสในอภิปราย กีฬา ศิลปะ เต้นรำและการแสดง

  • Specialist Programmes
1. Science & Mathematics Summer Schools
เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ: 13-17 ปี       ▸ ระยะเวลาเรียน: 2-8 Weeks (Minimum 2 weeks)
▸ ค่าเล่าเรียน: £1,000 ต่อสัปดาห์
2. Piano Masterclass
เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ: 13-17 ปี       ▸ ระยะเวลาเรียน: 2-8 Weeks (Minimum 2 weeks)
ค่าเล่าเรียน: £1,000 ต่อสัปดาห์
  • Summer Science
เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ: 16-18 ปี       ▸ ค่าเล่าเรียน: £1,100 ต่อสัปดาห์

 

ประเภทของโรงเรียน: สหศึกษา

ช่วงอายุของนักเรียน: ผู้หญิง 3 – 18ปี ผู้ชาย 3 – 11ปี

ค่าเล่าเรียน: £20,000