ไออีซี อะบรอด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ บริการฟรีทุกขั้นตอน

Birmingham City University expense

birmingham city uni

Birmingham City University ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1843 หรือกว่า 170 ปีมาแล้ว เปิดสอน 6 คณะ มีสาขามากกว่า 300 สาขา ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 25,000 คน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกว่า 80% หางานทำได้ภายในหกเดือนหลังเรียนจบ หลักสูตรส่วนมากของมหาวิทยาลัยจะเน้นความรู้ที่สามารถใช้ได้ในการทำงานจริงของนักศึกษา นอกจากนี้หลักสูตร Art & Design ของ Birmingham City University ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักสูตร Art & Design ในระดับ Top 10 ของประเทศอังกฤษ โดยผลงานกว่า 30% ได้รับการประเมิณว่าเป็นงานที่มีคุณภาพโดย Research Assessment Exercise

มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่เมือง Birmingham ซี่งเป็นเมืองที่อยู่ตรงกลางของประเทศ ทำให้การเดินทางไปเมืองต่างๆมีความสะดวกมาก ใช้เวลาเดินทางไป London ไม่เกิน 2 ชั่วโมงโดยรถไฟ หรือรถยนตร์ และยังมีสนามบินนานาชาติทำให้การเดินทางภายในประเทศและไปยังยุโรปสะดวกสบายมาก เมือง Birmingham รายล้อมไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ชนบทอังกฤษ เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปะ กีฬา และ แหล่งช็อปปิ้งต่างๆมากมาย  หอพักของมหาวิทยาลัยการันตีสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกคนให้เข้าพัก และยังมี แฟลต บ้านพัก และที่พักสำหรับคนพิการ และยังมีหอพักเอกชน ทั้งในตัวเมืองและนอกเมืองไว้บริการอีกด้วย

หลักสูตรที่น่าสนใจ

• MA Design ManagementBirminghamm

• MA Fashion Promotion

• MSc Logistics

• MSc Management and International Business

• MSc Supply Chain Management

เกณฑ์การรับสมัคร

‣ จบปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม GPA 2.50

‣ IELTS 6.5 (writing 6.0 with all other bands 5.5)

ทุนการศึกษา

 International Scholarship ทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด £2,000 ตามระดับผลการเรียน สำหรับผู้สมัครเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโท (ได้รับอัตโนมัติ)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย