Embassy English, Oxford

Em oxford* โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนและชำระค่าใช้จ่ายภายใน 30 มิถุนายน 2559

**ที่พักสามารถเลือกแบบอื่นๆได้ เช่นแบบมีอาหารเช้าและเย็น หรือเป็นหอพักนักเรียน (ราคาจะสูงขึ้น) สอบถามเจ้าหน้าที่ได้

**ที่พักสามารถลงไว้เพียง 1 เดือนแรก และลองหาที่พักเช่ากับเพื่อนเองในเดือนต่อๆไปเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายได้

**ที่พักอาจมีราคาสูงขึ้นหากพักในช่วงประมาณเดือน มิถุนายน-กรกฎาคมและช่วงคริสมาสต์

***นักเรียนสามารถเลือกที่จะหาซื้อตั๋วเครื่องบินเองได้

หมายเหตุ:คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน £1 = 51 บาท อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโปรโมชั่นหากมีการเปลี่ยนแปลงจากทางสถาบัน

กลับสู่หน้าโปรโมชั่น

ฝากคำถาม