(NCG) New College Group

ข้อมูลทั่วไป

New College Group (NCG) เป็นโรงเรียนนานาชาติ เปิดสอนภาษาอังกฤษ และ หลักสูตรวิชาการภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนชาวต่างชาติได้พัฒนาภาษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 และได้รับการรับรองจากBritish Council และ English UK Member

แมนเชสเตอร์ เมืองที่ใหญ่เป็นลำดับ 3 ของ สห-ราชอาณาจักร เป็นเมืองที่คึกคักไปด้วยประชากรนักศึกษา และมีมหาลัยชั้นนำถึง 3 แห่ง จึงทำให้ มีนักเรียนนักศึกษามาเรียนที่เมืองนี้มากกว่า100,000 คน

และด้วยความเป็นมิตรของคนท้องถิ่น ทำให้แมนเชสเตอร์เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของอัธยาศัยไมตรี อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของความบันเทิง ที่เพียบพร้อมไปด้วยโรงละคร และ แกลเลอรี่ ส่วนคอกีฬาคงรู้จักกันดี ว่าที่นี้เป็นเมืองแห่งสองทีมฟุตบอลชื่อก้องโลกคือทีมManchester United และ ทีมManchester City

จุดเด่นของสถาบัน

 1. การเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ พร้อมดูแลเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง
 2. ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกสบาย
 3. มีกิจกรรมต่างๆสำหรับนักเรียนไว้ทำกิจกรรมร่วมกัน
 4. มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สะอาด ทันสมัย เช่น Wi-Fi, ห้องสมุด, ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องนั่งเล่น
 5. มีหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เลือกมากมาย ยืดหยุ่นตามความต้องการของแต่ละคน

หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษที่เปิดสอน

 • General English (15 hours/week)

หลักสูตรนี้เน้นที่การปรับปรุงความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยเพิ่มความเข้าใจในโครงสร้างไวยากรณ์และรูปแบบ โดยผู้เรียนจะได้เรียนทุกทักษะทั้งทางด้านการพูด การฟัง การเขียน และการอ่าน

 • IELTS/TOEFL preparation

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น หลักสูตรนี้เน้นที่การปรับปรุงความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยเพิ่มความเข้าใจในโครงสร้างไวยากรณ์และรูปแบบ โดยผู้เรียนจะได้เรียนทุกทักษะทั้งทางด้านการพูด การฟัง การเขียน และการอ่าน และนอกจากนั้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิชาเสริมเพิ่มเติมที่สามารถเลือกเรียนในส่วน Mix & Mact Module พื่อช่วยเพิ่มเติมในทักษะที่ต้องการ

 • Super Intensive English (25 hours/week)

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น หลักสูตรนี้เน้นที่การปรับปรุงความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยเพิ่มความเข้าใจในโครงสร้างไวยากรณ์และรูปแบบ โดยผู้เรียนจะได้เรียนทุกทักษะทั้งทางด้านการพูด การฟัง การเขียน และการอ่าน และนอกจากนั้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิชาเสริมเพิ่มเติมที่สามารถเลือกเรียนในส่วน Mix & Match Module พื่อช่วยเพิ่มเติมในทักษะที่ต้องการ

 • Mix & Match Modules 

หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามทักษะที่ต้องการ โดยหลักสูตรจะมีด้วยกัน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กำหนดเวลาตามความสะดวกของผู้เรียนเป็นหลัก และ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สามารถเลือก 1 หรือ 2 ตามที่กล่าวมา

 • English Skills for Business (5 hours)

หลักสูตรนี้มีเป้าหมายที่จะเสริมทักษะให้กับผู้เรียน โดยสามารถสื่อสารและเข้าใจการพูดภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร แบบจำลองและตลาดทางธุรกิจ พร้อมทั้งเรียนทักษะทางด้านธุรกิจ เช่น การเจรจา การขาย การเป็นผู้นำ และการบริหารจัดการ

 • IELTS (5 hours)

ในแต่ละสัปดาห์ ผู้เรียนจะได้ศึกษา ฝึกฝนเทคนิคและกลยุทธ์สำหรับการสอบ IELTS ในทุกๆส่วน อาทิ การอ่าน การฟัง การพูด การเขียน

 • English for Academic Purposes (EAP) (5 hours)

หลักสูตรสำหรับปรับปรุงทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในมหาวิทยาลัย เรียนรู้คำศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องรู้

 • Speaking and listening (5 hours)

ปรับปรุงการสนทนาภาษาอังกฤษ โดยการฝึกฝนการพูด การฟัง การออกเสียง และคำศัพท์ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกให้พูดได้ชัดเจนมากขึ้นและเข้าใจได้ง่าย และยังช่วยพัฒนาทักษะการฟัง ทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ

 • Reading and Writing (5 hours)

ปรับปรุงการอ่านและการเขียนในชีวิตประจำวันและสำหรับการเรียน เรียนรู้รูปแบบการสะกดในภาษาอังกฤษ และเข้าใจการเขียนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เรื่องเล่าและบทกวี โดยผู้เรียนจะได้รับแบบการเขียน และมีโอกาสได้ฝึกฝนการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้ประเภทของภาษาตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน และผู้เรียนจะยังได้ศึกษางานเขียนต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รายงานวิชาการซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษา

Exam Preparation Course

 • Cambridge First Certificate Preparation

เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และทำให้ผู้เรียนบรรลุผลที่ต้องการ โดยหลักสูตรนี้จะเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จใน Cambridge English โดยจะได้เรียนรู้เทคนิคที่จำเป็นในการทำข้อสอบ ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด และการใช้ภาษาอังกฤษ ระหว่างหลักสูตรผู้เรียนจะมีโอกาสได้ฝึกทำข้อสอบตัวอย่าง ดังนั้นผู้เรียนจะได้เตรียมความพร้อม 100% และวันสอบจริงจะสามารถทำออกมาได้อย่างดีที่สุด

 • TOEFL preparation (20 hours)

หลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้คะแนนสอบ TOEFL ตามที่ต้องการ ถ้าผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนมากเท่าไร ผู้เรียนจะยิ่งได้รับข้อมูลและเคล็ดลับที่ช่วยในการทำข้อสอบ ยิ่งไปกว่านั้นผู้เรียนจะได้เรียนคำศัพท์ การออกเสียง โครงสร้างไวยากรณ์

 • Pre-IELTS (20 hours)

หลักสูตรนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจกับรูปแบบและข้อกำหนดของการสอบ IELTS และเพื่อให้ผู้เรียนได้คะแนน IELTS ตามที่ผู้เรียนต้องการ และผู้เรียนยังได้เรียนคำศัพท์ การออกเสียง โครงสร้างไวยากรณ์ต่างๆอีกด้วย

 • IELTS Preparation (20 hours)

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS เพื่อเตรียมความพร้อม และการฝึกฝนการทำข้อสอบเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและเพิ่มผลคะแนนในการสอบ ซึ่งนอกจากนี้ผูเรียนยังได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆอีกด้วย

Academic English Courses

 • English for University (25 hours)

หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เรียนในระบภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช้วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้ดีขึ้น เช่นลักษณะการเรียนการสอน การฟังบรรยาย การเขียนรายงาน และการสอบ และนอกจากนี้ยังได้เรียนในส่วนของ IELTS เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

English for Specific Purposes

 • English for Aviation

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักบิน และเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งเป็นหลักสูตร 2-20 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนแต่ละคน

 • English for Business (20 hours)

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแนวความคิดของธุรกิจ ทักษะ และเพิ่มเติมทักษะที่ผู้เรียนต้องการ ผุ้เรียนจะได้เรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สำหรับภาษาอังกฤษทั่วไป และ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยการเรียนการสอนจะทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านทางหลายๆโอกาส

Foundation Courses        

 • International Foundation Programme in Information Technology (IT)

เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร Information Technology (IT) ในมหาวิทยาลัยของอังกฤษกว่า 50 มหาวิทยาลัย ที่ทาง New College Manchester เป็นพาร์ทเนอร์อยู่ ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมทั้งในด้านภาษาอังกฤษและทักษะเชิงวิชาการ

 • International Foundation Programme in Business and Management

เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร Business and Management ในมหาวิทยาลัยของอังกฤษกว่า 50 มหาวิทยาลัย ที่ทาง New College Manchester เป็นพาร์ทเนอร์อยู่ ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมทั้งในด้านภาษาอังกฤษและทักษะเชิงวิชาการ

NCG (Liverpool)