Bell English

ข้อมูลทั่วไป

สถาบัน Bell English ก่อตั้งและดำเนินการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 1955 ด้วยระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับการสถานการณ์จริง ทำให้สถาบันมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีทั้งสิ้น 2 วิทยาเขต ในประเทศอังกฤษ คือ ที่ Cambridgeและ London ในแต่ละปีมีจำนวนนักเรียนมากจากทั่วทุกมุมโลก ที่มาลงทะเบียนเรียน บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนานและเป็นกันเองทำให้นักเรียนไม่กลัวและกล้าที่จะแสดงออก นอกจากนี้สถาบันยังจัดเตรียมหลักสูตรต่างๆให้นักเรียนเลือกมากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการที่จะนำไปใช้ในอนาคต

 วิทยาเขตเคมบริดจ์ Cambridge

Bell English, Cambridge สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดใน Cambridge ก่อตั้งด้วยประสบการณ์ในการสอนที่ยาวนานเกือบ 60 ปี แต่ละปี Bell ต้อนรับนักเรียนกว่า 100,000 คน จาก 120 ประเทศ ใน 37 วิทยาเขตทั่วโลก โดยโรงเรียนได้มุ่งเน้นความใส่ใจตามทุกความต้องการของนักเรียน และคัดสรรหลักสูตรที่มีคุณภาพสำหรับรองรับแก่เด็กนักเรียน เพื่อให้สมกับความไว้วางใจที่ได้รับจากนักเรียนและผู้ปกครองอย่างดียิ่งเสมอมา ดังนั้นนักเรียนที่มาเรียนที่ Bell จึงได้รับความรู้และการพัฒนาการในเรื่องการฝึกฝนภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งอาคารเรียนอยู่ในรูปทรงคฤหาสน์สุดหรูในพื้นที่กว้างขวางล้อมรอบด้วยสวนสวยงาม ประกอบด้วย 30 ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียนครบครันและทันสมัย ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบฟรีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ห้องพักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักเรียนระหว่างช่วงเวลาพักอีกด้วย

จุดเด่น Bell English สาขา Cambridge

 • สถาบันได้รับการรับรองจาก British Council
 • ได้รับรองมาตรฐานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูง โดย OBE
 • สถาบันเป็นผู้ผลิตอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ
 • อาจารย์มีประสบการณ์การสอนที่ยาวนานและมีความชำนาญเฉพาะหลักสูตร
 • บรรยากาศการเรียนที่เป็นมิตรและเป็นกันเอง
 • มีนักเรียนมาจากหลากหลายประเทศทำให้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ
 • ห้องเรียนสะอาด สภาพแวดล้อมดีเหมาะกับการพัฒนาภาษา
 • มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลายตามความต้องการ
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม อาทิ ฟรีอินเตอร์เน็ท ห้องพักนักเรียน
 • ตั้งอยู่ในเมืองขนาดกลางไม่พลุกพล่าน เหมาะกับผู้ที่ชอบความเงียบสงบ
 • ได้รับการรับรองจาก UKBA (หน่วยงานตรวคนเข้าเมืองอังกฤษ) จึงไม่มีปัญหาในการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

วิทยาเขต ลอนดอน London

Bell English, London ตั้งอยู่บนถนน Southampton Place ใจกลางเมืองลอนดอน อยู่ในละแวกสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Holborn ร้านอาหาร คาเฟ่ แหล่งช็อปปิ้งและสวนสาธารณะ สถาบันแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นสถาบันสอนภาษาชั้นนำแห่งหนึ่งของเมืองลอนดอน มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ห้องเรียนที่กว้างขวางพร้อมด้วยกระดานดิจิตอลในทุกห้องเรียน กลุ่มเรียนแต่ละกลุ่มจะเป็นกลุ่มเล็ก ซึ่งทำให้ครูผู้สอนสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อม Wi-Fi ให้บริการฟรี ศูนย์การศึกษาที่มีคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการ ห้องสมุด และยังมีศูนย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอีกด้วย

 • สถาบันได้รับการรับรองจาก British Council
 • ได้รับรองมาตรฐานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูง โดย OBE
 • สถาบันเป็นผู้ผลิตอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ
 • อาจารย์มีประสบการณ์การสอนที่ยาวนานและมีความชำนาญเฉพาะหลักสูตร
 • บรรยากาศการเรียนที่เป็นมิตรและเป็นกันเอง
 • มีนักเรียนมาจากหลากหลายประเทศทำให้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ
 • ห้องเรียนสะอาด สภาพแวดล้อมดีเหมาะกับการพัฒนาภาษา
 • มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลายตามความต้องการ
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม อาทิ ฟรีอินเตอร์เน็ท ห้องพักนักเรียน
 • เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
 • ได้รับการรับรองจาก UKBA (หน่วยงานตรวคนเข้าเมืองอังกฤษ) จึงไม่มีปัญหาในการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอน

General English (16+)

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วที่ช่วยพัฒนาทักษะในการพูดและการฟัง ช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งหลักสูตรแบ่งออกเป็น 6 ระดับตั้งแต่ A1 (Beginner) ไปจนถึง C1 (Advanced) ในแต่ละเดือนจะมีการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และนักเรียนแต่ละคนจะได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน และพูดคุยในเรื่องจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละคน

University preparation

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปที่เพิ่มเติมการเรียนในส่วนของวิชาเลือกตามระดับภาษาและความสนใจของนักเรียน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศในขั้นต้น ซึ่งมีวิชาให้เลือกได้แก่

 • One-to-one
 • Writing Skills
 • Cambridge Examination
 • IELTS Exam Preparation
 • Introduction to IELTS
 • English for Business Success
 • Conversation and Pronunciation

IELTS Exam Preparation (สำหรับผู้ต้องการเรียนต่อประเทศอังกฤษ, ในระดับปริญญา)

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ซึ่งทาง แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรคือ Intensive IELTS Exam Preparation และIELTS Fast-track Exam Preparationซึ่งการเข้าเรียนหลักสูตร Introduction to IELTS นักเรียนต้องระดับภาษาอังกษอยู่ในระดับ B1 (Intermediate) ส่วนหลักสูตร IELTS Examination Preparation นักเรียนต้องมีระดับภาษาที่ระดับ B2 (Upper-Intermediate) ขึ้นไป ในหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนทักษะทั้ง 4 ส่วนของการสอบ IELTS ได้แก่ การอ่าน, การฟัง, การพูด และการเขียน รวมไปการจำลองการสอบ

Business English

หลักสูตรนี้เป็นหลักภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในสายการค้าหรือธุรกิจ เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ เช่นภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ การสัมนา การประชุม การอ่านกราฟหรือแผนภูมิต่างๆ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ไวยากรณ์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ และการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติในสถานกาณ์ต่างๆ

Cambridge Examinations (FCE, CAE, CPE)

หลักสูตรเตรียมสอบต่างๆของ Cambridge ทั้ง First Certificate in English (FCE), Certificate in Advance English (CAE) และ Certificate of Proficiency in English (CPE) สำหรับผู้ต้องการผลคะแนนสอบที่ดีเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ และการทำงาน