Browns English Language School

ข้อมูลทั่วไป

Browns English Language School เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ได้รับการรับรองด้านคุณภาพ ทั้งยังได้รับรางวัลชนะเลิศ English Language School in the Southern Hemisphere ด้วยความเป็นเลิศทั้งทางด้านหลักสูตรและคุณภาพของครูผู้สอนที่มากประสบการณ์ ทำให้นักเรียนที่เลือกเรียนต่อกับสถาบันแห่งนี้สามารถมั่นใจได้ว่าโรงเรียนสอนภาษา Browns จะให้การศึกษาที่ดีที่สุดแก่นักเรียนทุกคน ภายในสถาบันประกอบด้วยสิ่งอำนวยที่ทันสมัยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมจอ LCD โรงอาหารขนาดใหญ่ สนาม Squash และพื้นที่นั่งเล่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่มีอาณาบริเวณที่กว้างขวาง ถือได้ว่าโรงเรียนสอนภาษา Browns เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีคุณภาพและมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับห้าดาว บรรยากาศของการเรียนที่นี่เต็มไปด้วยความเป็นกันเองจากบุคลากรภายในสถาบัน ด้วยนักเรียนกว่า 250 คนที่กำลังศึกษาอยู่ในแต่ละวิทยาเขต นักเรียนทุกคนกว่าทั่วทุกมุมโลกได้รับการเอาใจใส่และการบริการอย่างดีจากโรงเรียน Browns ระบบการเรียนการสอนของสถาบันนี้สามารถทำให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาภาษาอังฤษอย่างแน่นอน โรงเรียนสอนภาษา Browns ประกอบไปด้วย 2 วิทยาเขตดังต่อไปนี้

Browns English Language School, Brisbane

โรงเรียนสอนภาษา Browns วิยาเขต Brisbane ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Brisbane ซึ่งอยู่ติดกับ King George Square ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็สามารถไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆในเมือง เช่น Queen Street Mall แหล่งช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียง สถานีรถไฟ ป้ายรถเมล์ประจำทาง ห้องสมุด ธนาคาร ที่ว่าการไปรษณีย์ ฯลฯ นอกจากนี้ภายในสถาบันยังมีสื่อการเรียนการสอนที่ครบครันเช่น ห้องเรียนที่ถูกออกแบบมาอย่างทันสมัย มีจอ LCD ขนาดใหญ่ที่มีขนาดจอถึง 46 นิ้ว ห้องนั่งเล่นสำหรับนักเรียนที่มีขนาดใหญ่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนภายในสถาบัน รวมไปถึงคอมพิวเตอร์พร้อมการกบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายกว่า 50 เครื่อง  ซึ่งนักเรียนสามารถใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนกับสื่อการเรียนรู้เหล่านี้

Browns English Language School, Gold Coast

โรงเรียนสอนภาษา Gold Coast ตั้งอยู่ในอาคารเรียนที่ทันสมัยใจกลางเมือง Gold Coast การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆภายในเมือง Gold Coast สามารถทำได้ด้วยการเดินโดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาที ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญของสื่อการเรียนการสอน ทางสถาบันจึงได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุดที่ออกแบบมาให้มีการใช้งานผ่านโปรแกรม Accelerate Further Learning การบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและคอมพิวเตอร์จำนวน 30 เครื่อง  รวมไปถึง สถานออกที่กำลังกาย ซึ่งนักเรียนจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้วยกันหลังเลิกเรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอน

  • Intensive General English

หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 7 ระดับ เปิดสอนตั้งแต่ 2-70 สัปดาห์ แต่ละระดับจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 10 สัปดาห์ ระยะเวลาในการเรียนจะอยู่ที่ 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หลักสูตรนี้มีตั้งแต่ระดับขั้น Beginner ถึง Advanced จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือ โปรแกรม Active 8 ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทักษะทางภาอังกฤษที่นำไปใช้ในการพูด การอ่าน การเขียน การฟัง การออกเสียงและการใช้ไวยากรณ์ รวมไปถึงคำศัพท์

  • English for Academic Purposes (EAP)

หลักสูตรนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ Pre-Intermediate, Intermediate และ Advanced Level เปิดสอน 2-30 สัปดาห์ ระยะเวลาเรียนในแต่ระดับจะใช้เวลาเรียน 10 สัปดาห์ โดยหลักสูตรจะใช้เวลาเรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาที่ต้องการวัดผลระดับทางภาษาเช่น IELTS TOEFL FCE CAE หรือ BEC ซึ่งนักเรียนบางคนอาจจะประสบปัญหาเกี่ยงกับผลสอบยังได้ไม่ถึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หลักสูตรนี้จะเน้นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งจะรวมทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทั้งยังช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้นในการสอบ

  • IELTS Preparation Courses

หลักสูตรนี้ ใช้ระยะเวลาในการเรียน 10 สัปดาห์ตลอดหลักสูตร ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และจำนวนนักเรียนภายในห้องนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12 คน ทำให้ผู้สอนสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนและสอบ IELTS โดยหลักสูตรนี้จะเน้นทักษะในการทำข้อสอบ IELTS เทคนิคในการทำข้อสอบจากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ รวมถึงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ