Embassy English Language

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันสอนภาษา Embassy เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีชื่อเสียงมากว่า 40 ปี มีสาขาในหลายๆประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ อเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย ด้วยประสบการณ์อันยาวนานทางด้านการสอนภาษา ทั้งยังมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการสอน รวมไปถึงอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในสถาบันที่มีความทันสมัย ทำให้โรงเรียนนี้เป็นที่ยอมรับจากนักเรียนกว่า 100 เชื้อชาติในโลก ทั้งนี้ยังพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ของทางสถาบันกว่าร้อยละ 94 ได้แนะนำให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวมาเรียนที่สถาบันแห่งนี้

Embassy English, Melbourne

โรงเรียน Embassy ในวิทยาเขต Melbourne ตั้งอยู่ใจกลางกรุง Melbourne ภายในอาคาร Charles Stuart University เป็นอาคารสูงที่มีความทันสมัย ทั้งยังเต็มไปด้วย ร้านค้า ร้านอาหาร โรงละคร โรงภาพยนตร์ ฯลฯ ทางสถาบันได้รับประกาศนียบัตรรับรองเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดย NEAS ซึ่งเป็นสมาชิกของ English Australia โดยความร่วมมือกับ Charles Stuart University  ทำให้นักเรียนสามารถมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน นอกจากการสอนจากอาจารย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถแล้ว ทางโรงเรียนยังมีสื่อการสอนที่ทันสมัยเหมาะกับการใช้งานของกลุ่มนักเรียนในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งเช่น กระดานสัมผัสหน้าจอ (Interactive Whiteboard) ขนาดใหญ่ที่ทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ห้องพยาบาล นอกจากนี้ทางสถาบันยังให้การบริการให้คำปรึกษาทางด้านการศึกษา การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศ การสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย การสมัครงาน ทั้งยังเป็นศูนย์สอบ TOEIC

Embassy English, Gold Coast (Surfers Paradise)

โรงเรียนสอนภาษา Embassy วิทยาเขต Gold Coast เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สนใจการเรียนภาษาอังกฤษ และหลงใหลความเป็นธรรมชาติและชื่นชอบชายหาดที่สวยงาม วิทยาเขตนี้ตั้งอยู่ในอาคารเรียนที่ทันสมัย มีหลักสูตรมากมายให้เลือกเรียน นอกจากประสิทธิภาพทางการสอนแล้ว ทางสถาบันยังมีห้องเรียนที่ถูกออกแบบมาให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเรียน ทั้งนี้ทางสถาบันยังให้ความสำคัญกับการนำไอทีเข้ามาใช้ มีห้องไอทีไว้บริการนักเรียนพร้อมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง หากนักเรียนอยากผ่อนคลายโดยการไปทำกิจกรรมทางน้ำบริเวณชายหาด สามารถเดินไปได้จากโรงเรียนได้ใช้เวลาเพียงแค่ 5 นาที จัดได้ว่าการเรียนภาษาที่นี่นอกจากจะได้ความรู้ทางด้านภาอังกฤษที่ดีขึ้นแล้ว ยังได้ใช้ชีวิตที่สนุกสนานในเมือง Gold Coast อีกด้วย

Embassy English, Sydney

โรงเรียนสอนภาษา Embassy วิทยาเขต Sydney ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Darlinghurst ใช้เวลาเดินเพียงแค่ไม่กี่นาทีเพื่อเดินทางไปยังจุดต่างๆในเมืองเช่น พิพิธภัณฑ์ โบสถ์ ร้านค้า ร้านอาหาร สวนสาธารณะ Hyde Park การเรียนการสอนของสถาบันนี้ ครูผู้สอนพยายามให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมภายในห้องเรียนเพื่อให้เกิดความสนุกในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมากที่สุด นอกจากนี้ นักเรียนยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมเช่น การไปยังสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงใน Sydney เช่น Opera House, Sydney Tower, Botanic Gardenและ Harbour Bridge

Embassy English, Brisbane

โรงเรียนสอนภาษา Embassy วิทยาเขต Brisbane สถาบันนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Brisbane ที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในตัวเมือง นอกจากนี้ ทางสถาบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องคุณภาพของการสอนจากบุคลากรที่มีประสบการณ์อันยาวนาน สภาพแวดล้อมภายในสถาบันเหมาะกับการเรียนเป็นอย่างยิ่ง มีห้องเรียนที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของความสดใส  ห้องสมุดที่รายล้อมไปด้วยสื่อทางความรู้ที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีต่างๆที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับสื่อการเรียนรู้ภายในสถาบัน จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่านักเรียนที่เคยเรียนจากสถาบันแห่งนี้กว่าร้อยละ 96 ได้มีการแนะนำเพื่อนๆหรือบุคคลในครอบครัวที่สนใจมาเรียนภาษาในประเทศออสเตรเลีย ให้มาเรียนที่โรงเรียนสอนภาษา Embassy วิทยาเขต Brisbane

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอน

 General English Courses

หลักสูตรนี้เป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนมีจุดประสงค์ในการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สิ่งที่นักเรียนจะเรียนรู้จากหลักสูตรนี้จะเป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการนำมาใช้ในชีวิตจริง นอกจากการเรียนเนื้อหาภายในห้องเรียนแล้ว ทางสถาบันยังเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อออนไลน์ นอกจากนี้นักเรียนทุกคนจะได้รับการเอาใจใส่จากครูผู้สอนผู้มีความเชียวชาญด้านการสอน ซึ่งจะคอยช่วยและให้คำแนะนำตัวต่อตัว พร้อมทั้งยังช่วยปรับปรุงจุดอ่อนในบางทักษะของนักเรียนและมีการประเมินผลนักเรียนในทุกๆสัปดาห์

 Business English Courses

ด้วยโลกในปัจจุบันนี้จำเป็นต้องใช้ภาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้คนทั่วโลก การสื่อสารที่ดีและถูกต้อง สามารถสร้างโอกาสที่ดีในอนาคตสำหรับผู้เรียน การเรียนภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจจึงเป็นที่นิยมกับนักเรียนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาให้เป็นเนื้อหาการเรียนที่เข้มข้น เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การออกเสียง การสนทนา เรียนรู้การใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ทั้งยังมีการนำโปรแกรมการเรียนรู้ทางออนไลน์เข้ามาช่วยในการฝึกฝนนักเรียนเพิ่มเติม การทำกิจกรรมทางสังคมนอกห้องเรียน ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นในในการใช้ภาษามากยิ่งขึ้น

 Exam Preparation Courses

หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์ในการเสริมสร้างความมั่นใจทางภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือผลสอบไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานตามที่ทางสถาบันนั้นๆได้กำหนดไว้ ทางอาจารย์มีประสบการณ์เฉพาะทางในการสอน สามารถช่วยนักเรียนแก้ไขจุดบกพร่องในแต่ละทักษะของผู้เรียน ทั้งยังช่วยให้คำแนะนำผู้เรียนในการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยอีกด้วย