ราคาเเละโปรโมชั่นเรียนภาษาที่อเมริกา 2017

Language Price 2017

สถาบันใน US Location 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 12 สัปดาห์
 USD  THB USD THB USD THB
Embassy Logo Boston 1,080 29,376 2,160 58,752   3,060 83,232
New York 1,184 29,376 2,368 58,752 3,336 83,232
Long Beach  1,080 29,376 2,160 58,752   3,060 83,232
San Diego  1,080 29,376 2,160 58,752   3,060 83,2332
San Francisco  1,080 37,260 2,160 74,520   3,060 105,570
Price: General English 20 lessons (16 hrs/week)
Promotion : 20% discount – End 31 December 2017
logo New York   1,360 40,460 2,720 80,920 3,960 117,912
Boston 1,320 39,340 2,640 78,608 3,840 114,444
San Diego 1,320 39,340 2,640 78,608 3,840 114,444
San Francisco 1,320 39,340 2,640 78,608 3,840 114,444
Price : Standard 20 lessons (15 hrs)
Promotion: 15% discount – End 31 December 2017
EC New York 1,548 52,632 3,096 105,264 3,465 117,810
Los Angeles 1,404 47,736 2,808 95,472 3,330 113,220
San Diego 1,404 47,736 2,808 95,472 3,330 113,220
Boston 1,368 46,512 2,736 93,024 3,240 110,160
Washington 1,368 46,512 2,736 93,024 3,240 110,160
San Francisco 1,368 46,512 2,736 93,024 3,240 110,160
Miami 1,368 46,512 2,736 93,024 3,240 110,160
Price: General Englsih 20 lessons/ week (16.6 hrs/ week)
Promotion:  •  10% discount for 1-11 weeks / 25% discount for 12-23 weeks
• Waive of Registeration Fee for any number of booking weeks – End 31 December 2017
kaplan-logo New York 1,880 63,920 3,640 123,760 5,460 185,640
Miami 1,880 63,920 3,640 123,760 5,460 185,640
Portland 1,820 61,880 3,520 119,680 5,280 179,520
Philadelphia 1,820 61,880 3,520 119,680 5,280 179,520
Boston 1,920 65,280 3,720 126,480 5,580 189,720
Chicago 1,880 63,920 3,640 123,760 5,460 185,640
Harvard 1,920 65,280 3,720 126,480 5,580 189,720
Seattle 1,880 63,920 3,640 123,760 5,460 185,640
Washington 1,880 63,920 3,640 123,760 5,460 185,640
Whittier 1,820 61,880 3,520 119,680 5,280 179,520
Berkeley 1,880 63,920 3,640 123,760 5,460 185,640
Highline 1,820 61,880 3,520 119,680 5,280 179,520
LA Westwood 1,920 65,280 3,720 126,480 5,580 189,720
San Francisco 1,880 63,920 3,640 123,760 5,460 185,640
Santa Barbara   1,880 63,920 3,640 123,760 5,460 185,640
Price: Intensive English 28 lessons (21 hrs/week)
141212-Kings-Education New York 1,568 53,312 3,136 106,624 5,459 185,613
Boston 1,568 53,312 3,136 106,624 4,368 148,512
Los Angeles 1,568 53,312 3,136 106,624 4,368 148,512
Price: General English 15 hours/ week
Promotion: 20% discount
Stafford House
Chicago 1,008 34,272 2,016 68,544 2,856 97,104
San Diego 1,008 34,272 2,016 68,544 2,856 97,104
Sanfrancisco 1,008 34,272 2,016 68,544 2,856 97,104
Price: General Englsih 20 lesson/ week (15 hrs/ week)
Promotion: 30% discount
eurocentres San Diego 856.8 29,131 1,680 57,120 2,419 82,253
Price : General English 20 lessons/week
Promotion: 30 % discount waive enrollment fee – End 31 December 2017