Guildford College

ข้อมูลทั่วไป

Guildford Collegeวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่ในอุทยานใกล้กับศูนย์กลางเมือง Guildford  นักเรียนส่วนใหญ่ในวิทยาลัย Guildford นั้นเป็นนักศึกษาชาวอังกฤษ มีนักเรียนทั้งสิ้นราว 14,000 คน จากจำนวนนี้ 500 คน เป็นนักเรียนชาวต่างชาติจากหลายประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นศูนย์ภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจาก British Council การเรียนการสอนจะจัดตามระดับภาษาของนักเรียนซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ทั้งนี้นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ขั้นต่ำ 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ และสามารถเพิ่มเวลาเรียนได้เป็น 17 หรือ 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษคณาจารย์จะช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะในด้านไวยกรณ์ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยสอนผ่านกระดานไวท์บอร์ดแบบอินเตอร์แอคทีฟในชั้นเรียน เพื่อช่วยสร้างหัวข้อในการเรียนให้มีชีวิตชีวาและทำให้ผู้สอนสามารถยกตัวอย่างที่ตรงประเด็นและทันสมัยจาก YouTube และ iPlayer ได้

สำหรับน้องๆที่มองหาที่เรียนภาษาที่สามารถทำงานได้ที่ประเทศอังกฤษ วิทยาลัย Guildford College เป็นทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากน้องๆ สามารถทำงานได้ 10 ชม ต่อสัปดาห์ (สำหรับนักเรียนที่สมัคร Tier 4 วีซ่า)

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอน

  • General English

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆด้าน คอร์ส General English เป็นคอร์ส เรียนภาษาที่นิยมมากในหมู่นักเรียน เพราะนักเรียนสามารถเห็นถึงความพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองได้เมื่อเรียนจบหลักสูตร คอร์สเรียนนี้มีให้เลือก 3 หลักสูตรคือ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 17 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  • English Plus

เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนภาษาอังกฤษและการเรียนภาควิชาการหรือวิชาชีพเข้าด้วยกัน นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติทั่วโลกในตอนเช้าวันจันทร์ – ศุกร์ และในช่างบ่ายของบางวันในแต่ละสัปดาห์ จะได้เข้ารวมชั้นเรียนกับนักเรียนชาวอังกฤษในวิชาเรียนที่ท่านเลือก ชั้นเรียนตอนบ่ายนี้จะทำให้นักเรียนได้เรียนในรายวิชาที่สนใจ เช่น การจัดการสัตว์, การปลูกสวน, เสริมสวย, ธุรกิจ, การแต่งผม, การเดินทางและการท่องเที่ยว, การสื่อสาร หลักสูตร English Plus จะเริ่มเปิดสอนตอนต้นภาคเรียนในเดือนกันยายน และ มกราคมของทุกปี

  • A-Level

กลุ่มวิทยาลัย Guildford มีชื่อเสียงยอดเยี่ยมในด้านการจัดการศึกษาคุณภาพสูง และมีมาตราและได้รับการยอมรับอย่างสูงในหลักสูตร A-Levels และหลักวิชาชีพในหลายสาขา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสมากขึ้นในการเรียนรู้ที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของตน

หลักสูตร A-Levels เป็นการเรียนเต็มเวลา ระยะเวลาสองปี (ปีแรก AS บวกกับปีที่สอง A2) และได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมของผู้สมัคาหลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตร A-Levels คุณภาพของ Guildford จะมุ่งเน้นที่การเรียนชุดวิชาที่ปรับแต่งมาแล้ว และออกแบบมาให้เพิ่มความสามารถของท่านให้สูงสุดและสร้างเสริมศักยภาพของนักเรียน เป้าหมายหลักของวิทยาลัยคือการยืนยันให้นักเรียนได้ระดับคะแนนเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยในฝันได้สำเร็จ