Kaplan International English

ข้อมูลทั่วไป

สถาบัน Kaplan เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีหลักสูตรเปิดสอนมากกว่า 100 หลักสูตร ใน 100 ประเทศทั่วโลก  สถาบัน  KAPLAN  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1983  ใน Brooklyn, New york  โดย Stanley H. Kaplan เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และมีนักเรียนมากกว่านับล้านคนทั่วโลกแล้ว

สาขาที่เปิดสอน

Seattle, Highline, Portland, Berkeley, San Francisco, Santa Babara, Los Angeles, San Diego, Irvine, Chicago, Philadelphia , Boston, New York, Washington, Miami

หลักสูตรที่เปิดสอน

Vacation English

เป็นหลักสูตร ภาษาอังกฤษช่วงวันหยุด ทำให้นักเรียนมีเวลาว่างพอที่จะเที่ยวได้บ้าง บทเรียนจะเน้นไปที่ 4 ทักษะหลักคือ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรม โดยจะพานักเรียนไปสำรวจเที่ยวชมที่ต่างๆอีกด้วย

General English

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป  เป็นการผสมระหว่างการเรียนในห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ทางโรงเรียนยังมีการจัดทัศนศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสพบปะกับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาได้รวดเร็วอีกด้วย

Intensive English

หลักสูตร Intensive English เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากนักเรียน เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เข้มข้น  ประกอบไปด้วยการเรียน General English วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  จำนวนทั้งหมด 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  การเรียนGeneral English จะเน้นการปฏิบัติจริง  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่รวดเร็วที่สุดในการพัฒนาภาษาอังกฤษ

TOEFL Preparation and Academic English

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL  iBT และ Academic English  เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี เพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายในการสอบ TOEFL และ iBT เป็นหลักสูตรที่จะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ และนักเรียนยังจะได้ทดลองทำข้อสอบเพื่อช่วยให้คุ้นเคยกับข้อสอบ TOEFL อีกด้วย

 Intensive English Academic Year and Semester

หลักสูตรเข้มข้นระยะยาว 5เดือนและ 9 เดือน เป็นหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มโอกาสในอาชีพการงาน  เป็นการเสริมประวัติทางวิชาการ เป็นหลักสูตรแบบเข้มข้น  และเรียนแบบระยะยาว

GRE and GMAT Preparation

หลักสูตรเตรียมสอบ GRE และ GMAT สำหรับนักเรียนต่างชาติ เป็นหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยหากต้องการจะเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศ

จุดเด่นของ Kaplan คือ มีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมี 3 ขั้นตอนด้วยกัน

  1. ในชั้นเรียน ทางสถาบันจะใช้หนังสือ และ Interactive broad เป็นสื่อในการสอน ทั้งหมดนี้เรียกว่า “K+notes” ต่อมาสื่อที่ช่วยสอนอีกอย่างหนึ่งคือ “K+tools” เป็นแบบฝึกหัดออนไลน์ที่นักเรียนทุกคนสามารถกลับบ้านไปทบทวนได้ ซึ่งแบบฝึกหัดนี้จะมีแค่ของ previous week กับ this week แบบฝึกหัดก่อนหน้านั้น จะถูกเอาออกไปทั้งหมด เพราะทางสถาบันพยายามจะกระตุ้นให้นักเรียนทบทวนหลังเลิกเรียนทุกวัน และถ้าวันไหนอาจารย์ในห้องสอนทักษะการเขียน ก็จะมีให้ทำแบบฝึกหัดในห้องเลย นักเรียนก็สามารถพิมลงใน K+tools ได้เลย ยิ่งไปกว่านั้นถ้านักเรียนอยากทดลองทำข้อสอบ ก็สามารถทดสอบทางนี้ได้อีกด้วย
  2. K+eXtra เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะที่ไม่ถนัดผ่านทางออนไลน์ โดยโปรแกรมนี้จะช่วยเสริมทักษะด้านไวยกรณ์ การออกเสียง และคำศัพท์
  3. K+clubs เป็นการเรียนรู้นอกชั้นเรียนที่ทางสถาบันได้จัดขึ้น คือการสอนพิเศษในกลุ่มเล็กๆ