Language Studies International (LSI)

ข้อมูลทั่วไป

สถาบัน Language Studies International ( LSI ) ก่อตั้งขึ้นในปี 1965 เป็นสถาบันสอนภาษาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Brisbane ตั้งอยู่ใกล้กับสวนพฤกษศาสตร์ (Botanical Gardens) สถาบันเปิดสอนมาเป็นเวลานานและได้รับการยอมรับจากนักเรียนทั่วโลกกว่าหลายพันคน LSI ยังมีสาขาในอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเช่นประเทศอังกฤษ แคนาดา อเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฯลฯ เนื่องจากสถาบันอยู่ในตัวเมืองทำให้การเดินทางไปยังสถานที่ต่างในเมืองได้อย่างสะดวกสบายเช่น ขนส่งสาธารณะ ร้านค้า ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เกต สถานที่ท่องเที่ยวและสถาบันทางการเงิน

ทางสถาบันมีหลักสูตรที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน คณะบุคลากรผู้สอนของทางสถาบันมีประสบการณ์อันยาวนานในการสอน ทางสถาบันให้ความสำคัญกับครูผู้สอนเป็นอย่างมากเพราะเชื่อว่าความเชี่ยวชาญของครูผู้สอนจะทำให้สอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคนิคต่างๆที่สามารถแก้ไขและปรับปรุงจุดอ่อนของนักเรียน ทั้งยังเพิ่มเสริมทักษะที่มีประโยชน์ต่อนักเรียน การเรียนการสอนของที่นี่ นักเรียนทุกคนจะได้รับการประเมินผลจากครูผู้สอนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

โรงเรียนสอนภาษา LSI ยังให้ความสำคัญกับสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ด้วยตัวสถาบันที่กว้างขวาง ห้องเรียนที่ถูกออกแบบให้มีบรรยากาศของการเรียนที่สดใส มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการเรียน นอกจากนักเรียนจะได้สนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนแล้ว นักเรียนยังได้มีโอกาสในการหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนองจากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบัน นอกจากนี้ ทางสถาบันยังเป็นสถาบันแห่งเดียวใน Brisbane ที่ได้รับจัดตั้งให้เป็นศูนย์สอบ TOEFL

นักเรียนที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในสถาบันนี้ นักเรียนจะได้รับการบริการที่ดีจากทางสถาบัน เจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนทุกคนมีความเป็นกันเอง พร้อมที่จะคอยให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเรียน การใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย การสมัครเรียน การสมัครงาน หรือแม้แต่เรื่องของที่พัก ทางมหาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตในต่างแดน ทางโรงเรียนจึงมีการบริการหอพักนักเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ทั้งยังสามารถช่วยจัดหาที่พักแบบกับครอบครัว Australian ที่มีความเป็นกันเอง

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอน

  • General English Standard Course

หลักสูตรนี้เป็นการเรียนพื้นฐานการใช้ภาอังกฤษที่มุ่งเน้นการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เนื้อหาส่วนใหญ่จะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ทั้งยังรวมไปถึงการเรียนรู้ด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ ในหนึ่งสัปดาห์จะเรียนอยู่ที่ประมาณ 20 บทเรียน

  • Intensive English Course

หลักสูตรนี้เป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่มีความเข้มข้นมากขึ้น มุ่งเน้นการเจาะลึกทางด้านภาษา ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยตามหลักสูตรแล้วจะเรียนอยู่ที่ประมาณ 30 บทเรียนต่อหนึ่งสัปดาห์

  • English for Business

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นในเชิงธุรกิจ หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการเขียนในเชิงธุรกิจ เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรแล้ว ทางสถาบันเชื่อว่านักเรียนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดในส่วนของการทำงานได้เป็นอย่างดี