Oxford School of English

ข้อมูลทั่วไป

Oxford School of English ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Oxford รายล้อมไปด้วยร้านค้าและร้านอาหาร โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน นักเรียนของ Oxford School of English มีผลการสอบ Cambridge ติดอันดับต้นๆของประเทศอังกฤษ นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมนอกเวลาที่รวมถึงทัศนศึกษาระยะสั้น จัดได้ว่า Oxford School of English เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีค่าเรียนถูกกว่าโรงเรียนสอนภาษาในเมืองส่วนใหญ่ ปรัชญาของโรงเรียนคือการสอนภาษาอังกฤษคุณภาพสูงสุด ในราคาประหยัดที่สุด

จุดเด่นของสถาบัน

  • ตั้งอยู่ในเมือง Oxford ซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีสภาพแวดล้อมเหมาะกับการเรียนเป็นอย่างมาก และยังมีความสะดวกสบายในการเดินทาง
  • การเรียนการสอนมีคุณภาพ ได้รับการรับรองจาก British Council แต่ค่าใช้จ่ายไม่สูงเมื่อเทียบกับสถาบันสอนภาษาอื่นๆ
  • คอร์สเรียนนึงจำกัดจำนวนนักเรียน 6-10 คน หรืออย่างมากสุดแค่ 15 คน เพื่อความเอาใจใส่อย่างทั่วถึง นักเรียนสามารถพูดคุยหรือซักถามข้อสงสัยกับอาจารย์นอกคลาสเรียนได้
  • มีสื่อการสอนที่ทันสมัย โดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับสื่อการสอนต่างๆ

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • General English

เป็นคอร์สที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเป็นคอร์สที่รวบรวมไว้ทั้ง 4

ทักษะ ไม่ว่าจะเป็น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งยังมีการฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง

เรียนรู้เกี่ยวกับ Grammar และการเรียนรู้ศัพท์ใหม่ ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

  • Intensive English

เป็นคอร์สที่ได้รับความนิยมไม่แพ้คอร์ส General English เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยากได้ทักษะต่าง ๆ

เพิ่มเติม เนื่องจากจำนวนชั่วโมงเรียนที่มีมากกว่า General English นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องกาi

เรียนทักษะไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษทำให้ทักษะทางด้านนั้นโดดเด่นกว่าทักษะอื่น ๆ

  • Business English

เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานหรือคนที่อยากจะเรียนรู้

ภาษาอังกฤษไว้สำหรับสื่อสารในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ เพื่อการทำงานที่ราบรื่นและประสบความสำเร็จ

  • IELTS Preparation

เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อสอบ IELTS เพราะอาจารย์จะจำลองห้องเรียน

เหมือนสนามสอบ และสอนเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ IELTS เพื่อให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าสามารถไป

ทำสอบได้อย่างเต็มที่และได้คะแนนสอบอย่า