ราคาเเละโปรโมชั่นเรียนภาษาที่อังกฤษ 2017

Language Price 2017

สถาบันใน UK Location 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 12 สัปดาห์
GBP THB GBP THB GBP THB
NCG-Logo Manchester 690 31,050 1,380 62,100 1,980 89,100
Liverpool 585 26,325 1,170 52,650 1,170 76,950

      Price: General English 15 hours/ week

      Promotion:  25% Discount – Booking before 31 December 2017

Brighton 734 36,720 1,326 59,670 1,785 80,325
Greenwich 796 35,802 1,462 65,790 1,928 90,882
Oxford 751 33,813 1,367 61,506 1,836 82,620

      Price: General English 15 hrs/ week

      Promotion: 15% discount, Waive enrolment fee- booking before 31 December 2017 – Start before 31 March 2018

Embassy Logo London 784 35,672 1,568 71,344 2,142 97,461
Cambridge 770 35,035 1,540 70,070 2,100 95,550
Brighton 770 35,035 1,540 70,070 2,100 95,550
Hasting 644 29,302 1,288 58,604 1,722 78,351

Price:  General Englsih 20 lesson/ week (16 hrs/ week)

Promotion: 30% discount –  End 31st December 2017

ec-logo-high-resolution London 1,026 46,170 2,052 92,340 2,250 101,250
Oxford 990 44,550 1,980 89,100 2,160 97,200
Cambridge 990 44,550 1,980 89,100 2,160 97,200
Brighton 972 43,740 1,944 87,480 2,115 95,175
Manchester 954 42,930 1,908 85,860 2,115 95,175
Bristol 918 41,310 1,836 82,620 1,935 87,075

Price: General English 20 lesson/ week (16.6 hrs/ week)

Promotion: • 10% discount for 1-11 weeks • 25% discount for 12+ weeks

• waived enrollment fee for any number of weeks – end 31 December 2017

141212-Kings-Education Brighton 870 39,168 1,741 78,336 2,294 103,248
Bournemouth 870 39,168 1,741 78,336 2,294 104,248
London 941 42,336 1,882 84,672 2,496 112,320
Oxford 992 44,640 1,926 89,280 2,554 114,912

      Price: General English 15 hours/ week

Promotion: 20% discount on tuition fee • waive registration fee for bookings of 12+ weeks – End 1 December 2017

bell_logo London 1,316 59,220 2,552 114,840 3,708 166,860
Cambridge 1,316 59,220 2,552 114,840 3,708 166,860

Price: Intensive English 15 hrs/ week – fee 2017 till 1 December 2017

Price: General English 20 lesson/week (16.6 hours/ week)

Promotion: special price till end December 2017

logo Oxford 848 38,160 1,616 72,720 2,304 103,680

Price: General English 20 lesson/week (16.6 hours/ week)

Promotion: Upgrade lesson 15 to 20 and 20 to 30 for morning class only – End 31 december 2017

Stafford House Brighton 848 36,720 1,632 73,440 2,304 103,680
Cambridge 864 38,880 1,336 60,120 2,400 108,000
Canterbury 816 36,720 1,632 73,440 2,304 103,680
London 864 38,880 1,728 77,760 2,400 108,000

Price: General Englsih 20 lesson/ week (16.6 hrs/ week)

Promotion: • 20% dsicount on tuition fee – end 31st december 2017

,