Enquire Now

Norwich Study Centre, Flying Classrooms

Overview of Norwich Study Centre, Flying Classrooms

Norwich Study Centre, Flying Classrooms ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Norwich ถึงจะเป็นเมืองขนาดเล็ก แต่มีชีวิตชีวา และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ การมาเรียนที่นี่ช่วยเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้ภาษาและประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี เราสามารถช่วยให้คุณได้รับทักษะความรู้ และความมั่นใจที่คุณต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน อาจารย์ บุคลากรมีความเป็นมิตร พร้อมให้ความช่วยเหลือในการเรียนภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการพูด การทำงาน เราปรับการสอนของเราให้เหมาะกับความต้องการของคุณ และนำเสนอหลักสูตรมากมาย ตั้งแต่ภาษาอังกฤษทั่วไปไปจนถึงการเตรียมสอบ IELTS และเคมบริดจ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่การฝึกอบรมครูไปจนถึงการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

เป้าหมายของ Norwich Study Centre, Flying Classrooms เราต้องการให้นักเรียนทุกคนมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมาเรียนที่นี่ และได้ความรู้พร้อมทั้งประสบความสำเร็จสูงสุด

We use cookies and similar tech to improve our website, customize content and ads. By using our site, you agree to this use of browsing information by us and our service partners. Read our policy for details and opt out info. Find out more. OK