Enquire Now

Impact English College

Overview of Impact English College

Impact English College ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เมลเบิร์น และบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่สำคัญต่างๆ มากมาย เช่น Southern Cross Station, Telstra Dome และ Rialto Tower หอคอยที่สามารถชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมือง Melbourne ได้

Impact English College ใช้นโยบายการสอนแบบ English Only Policy ซึ่งจะทำให้นักเรียนต่างชาติสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาได้อย่างรวดเร็ว

Impact English College มีนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก ที่สำคัญคือทางสถาบันจะมีการกำหนดให้นักเรียนสัญชาติเดียวกันเรียนห้องเดียวกันได้ไม่เกินห้องละ 5 คน และในแต่ละห้องจะมีนักเรียนไม่เกิน 16 คน ในส่วนของอาจารย์ ทุกคนต่างมีคุณสมบัติ และประสบการณ์ในด้านการสอนโดยเฉพาะ ส่วนพนักงานในสถาบันก็คอยอำนวยความสะดวก และดูแลนักเรียนอยู่เสมอ นอกจากนั้นทางสถาบันยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนอย่างครบครัน ได้แก่ ห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อม Wifi ทุกชั้นรวมถึงห้องสำหรับให้คำปรึกษานักเรียนอีกด้วย

วิทยาเขตที่เปิดสอน
 • Melbourne
 • Brisbane
หลักสูตรการเรียนการสอน
 • General English
 • Extreme English
 • Barista/café English
 • Cambridge FCE/CAE
 • IELTS/EAP
 • Business English
จุดเด่นของสถาบัน
 • ได้รับรางวัล “Excellence in International Education English Language Training” ในปี ค.ศ. 2014 ซึ่งรางวัลนี้สามารถการันตีได้ถึงคุณภาพการเรียน การสอนรวมไปถึงอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ว่ามีคุณภาพที่ดี
 • มีคอร์สที่ได้รับการรับรองหลากหลาย มีทางเลือกมากขึ้นในการศึกษา
 • กฏเหล็กของที่นี่ก็คือ ต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นในการสื่อสารเมื่ออยูในโรงเรียน
 • จำกัดจำนวนนักเรียน 12-15 คน ต่อชั้นเรียน เพื่อนักเรียนแต่ละคนจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้
 • เคร่งครัดในเรื่องของนโยบายการใช้ภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนทุกคนจะต้องใช้แต่ภาษาอังกฤษเท่านั้น ในการสื่อสาร ถึงแม้นักเรียนจะมาจากชาติเดียวกันก็ตาม
 • หลักสูตรที่เน้นการนำไปใช้ได้จริง โดยจะเน้นที่ทักษะ และสถานการณ์เฉพาะ
 • อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ และมีคุณภาพผ่านการรับรอง และทั้งหมดล้วนแต่เป็นผู้ทดสอบ IELTS และ Cambridge TESOL
 • มีหลักสูตรที่หลากหลายให้เลือกเรียน
 • มีที่ปรึกษาส่วนตัว และมีการเรียกสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลตลอดเวลาของหลักสูตร
 •  
 •  
 •  
We use cookies and similar tech to improve our website, customize content and ads. By using our site, you agree to this use of browsing information by us and our service partners. Read our policy for details and opt out info. Find out more. OK