Enquire Now

Stafford House International

Overview of Stafford House International

Stafford House International ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ส. 1952 ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 67 ปี สถาบันได้มุ่งเน้นด้านการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และคงไว้ซึ่งระดับมาตรฐานการสอนที่สูง นอกจากนี้ Stafford House International ยังเป็นสถาบันในเครือ Cambridge Education Group และเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก British Council ที่มีการพัฒนาหลักสูตรตลอดเวลาเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และนักเรียนจากต่างวัฒนธรรมทั่วโลก ให้ปรับและเรียนรู้ไปในรูปแบบเดียวกัน

นอกจากนี้ Stafford House International ยังออกแบบคอร์ส Professional Certificates ซึ่งแตกต่างจากคอร์สอื่นๆในสถาบัน เพราะไม่ใช่คอร์สเรียนภาษา แต่เป็นคอร์สที่เกี่ยวกับการสอนและเน้นทักษะทางด้านธุรกิจอย่างเข้มข้น สอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจโดยตรง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ Business Management, Project Management และ Marketing and Advertising ซึ่งผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษมาผสมผสานกับการเรียนเชิงธุรกิจด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย อาทิ การถกประเด็นในห้องเรียน การเรียนรู้จากกรณีศึกษา การเข้าฟังบรรยายจากแขกรับเชิญ เป็นต้น โดยจะเป็นการเรียนแบบกลุ่มซึ่งจะเน้นไปที่ทักษะที่ผู้เรียนเลือกไว้ และเมื่อเรียนจบคอร์สจะได้รับประกาศนียบัตรจาก Stafford House International อีกด้วย

สถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น ห้องเรียนที่ทันสมัย เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีสื่อการสอน มีบริการอินเทอร์เน็ตทุกห้องเรียน พร้อมห้องปฏิบัติการ และศูนย์การเรียนรู้ที่มีคอมพิวเตอร์ พร้อมบริการฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง บริการให้คำปรึกษาทั้งทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิต นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนให้นักเรียนได้เข้าร่วมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะเพื่อนต่างชั้นและยังได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาด้วย และอาจารย์ผู้สอนจะมุ่งเน้นการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวันผ่านบทเรียนที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและเกิดความมั่นใจในความสามารถด้านภาษาของตน

วิทยาเขตที่เปิดสอน
 • Brighton
 • Cambridge
 • Canterbury
 • London
หลักสูตรที่เปิดสอน
 • General English
 • Business English
 • Professional Certificates: Project Management, Business Management
 • TOEFL Preparation
 • IELTS Preparation
 • Cambridge Examinations
 • One-to-one English
 • Adult groups
 • Au pair English
 • CELTA
จุดเด่นของสถาบัน
 • เป็นสถาบันที่มีมาตรฐานการสอนในระดับสูง การันตีจากการเป็นสถาบันในเครือ Cambridge Education Group และเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก British Council
 • แต่ละสาขาของ Stafford House International ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ทำให้ง่ายต่อใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ อาทิ ศูนย์การค้า ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
 • แผนการศึกษาของนักเรียนสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนแต่ละคน
 •  ​
 •  
 •  
We use cookies and similar tech to improve our website, customize content and ads. By using our site, you agree to this use of browsing information by us and our service partners. Read our policy for details and opt out info. Find out more. OK