Enquire Now

Study in Australia

ข้อมูลทั่วไปประเทศออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย Australia ตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศไทย ลักษณะประเทศเป็นเกาะ ออสเตรเลียเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก แต่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชอาณาจักรอังกฤษเป็นประมุข นายกรัฐมนตรี เป็นฝ่ายบริหารประเทศ

ปัจจุบันออสเตรเลียมีประชากรกว่า 24 ล้านคน อาศัยอยู่หนาแน่นแถบชายฝั่งตะวันออกของประเทศ ประกอบด้วยคนจากหลากหลายเชื้อชาติวัฒนธรรมกว่า 140 ประเทศที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตลอด 50 ปีที่ผ่านมา จึงทาให้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสังคมแบบสหวัฒนธรรม ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะตอนกลางของประเทศเป็นทะเลทรายแห้งแล้ง และทุรกันดารเรียกว่า “เอาต์แบ็ก” ประชากรออสเตรเลียส่วนใหญ่จึงอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทั้งทางทิศตะวันออก และตะวันตก พื้นที่ของเกาะมีประมาณ 7.6 ล้านตารางกิโลเมตร


รัฐ และเมืองต่างๆ

ออสเตรเลียปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย และเป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ประกอบไปด้วยรัฐ 6 รัฐ และเขตปกครองตนเอง 2 มณฑล แต่ละรัฐมีเมืองหลวงเป็นของตนเอง โดยเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของออสเตรเลีย คือ กรุงแคนเบอร์รา (Canberra) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของออสเตรเลียนแคปปิตอล เทอร์ริทอรี่ (Australian Capital Territory)
• นิวเซาท์เวลส์ New South Wales (NSW) เมืองหลวงคือ ซิดนีย์ (Sydney)
• ควีนส์แลนด์ Queensland (QLD) เมืองหลวงคือ บริสเบน (Brisbane)
• วิกตอเรีย Victoria (VIC) เมืองหลวงคือ เมลเบิร์น (Melbourne)
• แทสมาเนีย Tasmania (TAS) เมืองหลวงคือ โฮบาร์ต (Hobart)
• เซาท์ออสเตรเลีย South Australia (SA) เมืองหลวงคือ อะดิเลด (Adelaide)
• เวสเทิอร์นออสเตรเลีย Western Australia (WA) เมืองหลวงคือ เพิร์ท (Perth)
• นอร์ทเทิร์นเทอริทอรี Northern Territory (NT) เมืองหลวงคือ ดาร์วิน (Darwin)
• ออสเตรเลียนแคปปิตอลเทอร์ริทอรี่ Australian Capital Territory (A.C.T.) เมืองหลวงคือ กรุงแคนเบอร์รา (Canberra) เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย


สภาพภูมิอากาศ & ฤดูกาล

ออสเตรเลียแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐและพื้นที่ สภาพอากาศทั่วไปจะเป็นแบบเขตร้อนจนถึงเขตอบอุ่น โดยตอนบนของประเทศจะมีอุณภูมิที่สูงกว่าตอนล่างเพราะอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากกว่า โดยอุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุดที่รัฐ Tasmania ประมาณ 0-12 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดที่ตอนบนของรัฐ Queensland, Northern Territory และ Western Australia ประมาณ 33-34 องศาเซลเซียส
• ฤดูร้อน (Summer) : เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์
• ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) : เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
• ฤดูหนาว (Winter) : เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม
• ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) : เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน


เวลา

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้าง จึงมีความแตกต่างของเวลาตามมาตรฐานกรีนิช (Greenwich Mean Time, GMT) โดยจัดแบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้
• Eastern Standard Time-EST (GMT+10) เร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง ใช้ในรัฐ New South Wales, Victoria, Tasmania, Queensland และ Canberra (เช่น เมือง Sydney, Melbourne, Brisbane และ Gold Coast)
• Central Standard Time – CST (GMT+9.5) เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมงครึ่ง ใช้ในรัฐ South Australia และเขตปกครอง Northern Territory (เช่น เมือง Adelaide)
• Western Standard Time – WST (GMT+8) เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ใช้ในรัฐ Western Australia (เช่น เมือง Perth)
(**ประเทศไทยอยู่ในเขตเวลาที่ GMT+7)
ในแต่ละปีจะมีช่วงที่เรียกว่า Daylight Saving ที่ประเทศออสเตรเลียจะมีเวลาในช่วงกลางวันยาวนานกว่าในช่วงกลางคืน ดังนั้น ในรัฐ Victoria New South Wales, South Australia และ Tasmania จึงมีการประกาศปรับเวลาให้เร็วขึ้นจากเดิมอีก 1 ชั่วโมง ในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมีนาคมของทุกๆ ปี


สกุลเงิน

สกุลเงินตราของประเทศออสเตรเลีย คือ ดอลลาร์ ค่าเงินต่าง ๆ แบ่งได้ดังนี้
• เหรียญสีเงิน 5 เซ็นต์, 10 เซ็นต์, 20 เซ็นต์, 50 เซ็นต์
• เหรียญสีทอง 1 ดอลลาร์ , 2 ดอลลาร์
• ธนบัตร 5 ดอลลาร์* , 10 ดอลลาร์* , 20 ดอลลาร์ , 50 ดอลลาร์* , 100 ดอลลาร์
ISO code : AUD
สัญลักษณ์ : $ หรือ A$, AU$

ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศ คือ ระบบ 240 V. AC 50 Hz เหมือนในประเทศไทยแต่จะใช้ปลั๊กไฟ 3 ขา ซึ่งต่างจากบ้านเราหากต้องการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปด้วยควรจะเตรียมปลั๊กไฟฟ้า 3 ขา โดยแนะนำให้นำปลั๊กสามตาไปด้วยเพื่อต่อพ่วงเพื่อที่จะสามารถใช้ชารจ์ไฟฟ้าได้หลายอย่างในครั้งเดียวกัน หากไม่ได้นำติดตัวไปสามารถซื้อได้ที่ร้านจีนในออสเตรเลีย ราคาอันละประมาณ 5-10 เหรียญ หากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าจากประเทศไทยจะไปใช้ที่นั่นควรเตรียม Universal Adapter (หัวแปลงปลั๊กไฟ) ไปด้วยก่อนออกเดินทาง


น้ำประปา

การประปาของประเทศออสเตรเลียมีระบบการท่าน้ำประปาที่สะอาดมาก ซึ่งเราสามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำตามบ้านหรือสาธารณะโดยไม่ต้องผ่านการกรองได้ โดยสามารถดื่มได้เฉพาะน้ำเย็นเท่านั้น ส่วนน้ำร้อนนั้นไม่ควรดื่ม เพราะมีการเติมสารเคมี

อาหาร

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวัฒนธรรม และการกินของชาวออสเตรเลียนอย่างแท้จริง แนะนำให้ไปลองชิมอาหารพื้นเมืองออสเตรเลียขนานแท้อย่าง Shepherd Pie หรือจะเป็นอาหารจานโปรดของชาวออสเตรเลีย เช่น Vegemite ถ้าเอ่ยถึงของหวานก็จะเป็น Lamington หรือ Lemmington ซึ่งนิยมทานกับน้ำชาหรือกาแฟยามบ่าย นอกจากนี้ในออสเตรเลียยังมีภัตตาคาร และร้านอาหารไทยอยู่มากมายตามเมืองต่างๆ เพราะมีชาวไทยไปเรียน และไปทำงานกันมาก


รายละเอียดข้อมูลวีซ่า

วีซ่านักเรียน Student Visa

เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้พำนักในออสเตรเลียเพื่อเข้าศึกษาเล่าเรียนแบบเต็มหลักสูตรของสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับหลักสูตรการศึกษาในออสเตรเลีย ได้แก่
• หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ
• ระดับประถมศึกษา
• ระดับมัธยมศึกษา
• หลักสูตรสาขาวิชาชีพและการฝึกอบรมระดับอุดมศึกษา
• ระดับปริญญา
หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน และการศึกษาประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการเทียบระดับวุฒิอย่างเป็นทางการ


เงื่อนไขวีซ่านักเรียน
• Student Visa Subclass 500 ลงเรียนตั้งแต่ 14 สัปดาห์ขึ้นไป
• สมัครวีซ่าได้ล่วงหน้า 4 เดือน (ยื่นแบบออนไลน์)
• วีซ่าที่ได้รับ คือ ระยะเวลาเรียน ต่ำกว่า 10 เดือน + 1 เดือน และ ระยะเวลาเรียน 10 เดือน ขึ้นไป + 2 เดือน
• ทำงานได้ 20 ชม. ต่อสัปดาห์ และทำ full time ได้ในช่วงปิดเทอม
• สามารถทำวีซ่าติดตามได้ โดยผู้ถือวีซ่าติดตามทำงานได้เท่ากับนักเรียน
• สามารถต่อวีซ่าที่ออสเตรเลียได้
• สามารถไปเรียนได้ โดยไม่จำกัดอายุ
• ประกัน OSHC Insurance
• ต้องทำการตรวจสุขภาพ E Medical (เมื่อลงเรียนเกิน 6 เดือน)
• วีซ่าที่จะได้รับเป็น E-Visa เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วสามารถเดินทางเข้าออสเตรเลียได้เลย
***ถ้าเรียนไม่เกิน 3 เดือน ให้สมัครวีซ่าเป็นวีซ่าท่องเที่ยว***


วีซ่าท่องเที่ยว Visitor Visa

เป็นวีซ่าที่ประสงค์จะเดินทางเข้าออสเตรเลียเพื่อสันทนาการ หรือ เยี่ยมเยียนเพื่อน ญาติพี่น้องรวมถึง
การเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หรือการศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนสั้นๆ (น้อยกว่า 3 เดือน) หรือประสงค์ที่จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อติดต่อด้านธุรกิจเช่นนักธุรกิจเพื่อการติดต่อในหน้าที่เป็นระยะสั้น ๆ รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมประชุม ชมงานแสดงสินค้า หรือร่วมสัมมนาอบรม ด้านภาระกิจต่างๆ แต่ผู้วีซ่านี้จะไม่สามารถทำงาน รับค่าจ้างหรือ ให้บริการเปิดขายสินค้า แก่บริษัท ร้านค้า องค์กร หรือบุคคลทั่วไปได้
เงื่อนไขวีซ่าท่องเที่ยว
• Visitor Subclass 600
• สมัครวีซ่าได้ล่วงหน้า 3 เดือน (ยื่นแบบออนไลน์หรือ paper ก็ได้)
• วีซ่าจะได้รับ 3,6, 12 เดือน สูงสุด 3 ปี (Single entry or Multiple entry)
• อยู่ในออสเตรเลียได้ไม่เกิน 3 เดือน (90 วัน)
• ไม่สามารถทำงานในออสเตรเลียได้
• สามารถลงเรียนคอร์สเรียนภาษาได้ไม่เกิน 3 เดือน (90 วัน)
• สามารถต่อวีซ่าที่ออสเตรเลียได้
• ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า เร็วสุด 1 สัปดาห์ ช้าสุด 1 เดือน
• วีซ่าจะได้รับแบบ E-Visa เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วสามารถเดินทางเข้าออสเตรเลียได้เลย


วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน Work & Holiday Visa

เป็นวีซ่าที่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยว และสามารถทำงานได้ในประเทศออสเตรเลีย วีซ่านี้
เป็นวีซ่าชั่วคราวที่สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลีย และประเทศที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยน
เงื่อนไขวีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน
• Subclass 400
• อาศัยในออสเตรเลียได้นานถึง 12 เดือน
• ทำงานกับผู้ว่าจ้างคนเดียวกันได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
• ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 31 ปี
• สามารถลงเรียนได้ไม่เกิน 4 เดือน
• สามารถเดินทางเข้า/ออกออสเตรเลียได้หลายครั้ง ภายในระยะเวลาที่อนุมัติ
• สามารถยื่นวีซ่ารอบสองได้ กรณีที่ได้ทำงานมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 เดือน


Latest Events
26 May 2019
10AM - 7PM
Chennai
4 November 2018
10AM - 7PM
Manchester, UK
We use cookies and similar tech to improve our website, customize content and ads. By using our site, you agree to this use of browsing information by us and our service partners. Read our policy for details and opt out info. Find out more. OK