WELCOME TO IEC ABROAD

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ไออีซี อะบรอด เจ้าหน้าที่แนะแนวของเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยและสามารถหาสถานศึกษาที่ตอบโจทย์ให้กับคุณได้

ไออีซี อะบรอด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศอังกฤษ มีสำนักงานใหญ่ในเมือง Manchester พร้อมให้บริการและช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่ศึกษาที่สหราชอาณาจักร เราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของกว่า 85 สถาบันการศึกษาชั้นนำในสหราชอาณาจักร ด้วยประสบการณ์ในวงการการศึกษายาวนานกว่า 30 ปี IEC Abroad จึงมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและบริการด้านการศึกษาในสหราชอาณาจักร อย่างแท้จริง

IEC Abroad บริการแนะแนวและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาในสหราชอาณาจักรเพื่อตอบโจทย์ เป้าหมายการศึกษาในแบบของคุณ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป หรือภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคเรียน

แนะแนวการศึกษาฟรี พร้อมบริการครบวงจร ตั้งแต่

  •  แนะแนวทางศึกษาต่อ และวางแผนการศึกษา
  •  ดำเนินการสมัครเรียน
  •  ให้คำแนะนำ ช่วยตรวจทานและปรับปรุงเรียงความสมัครเรียน (SoP)
  •  ตรวจเอกสารและยื่นสมัครวีซ่า
  •  จัดหาตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน
  •  ประสานงานจัดหาที่พัก
  •  อบรมเตรียมตัวก่อนเดินทาง
  •  จัดหาเจ้าหน้าที่รับ-ส่งที่สนามบิน
  •  จัดโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
  •  ประสานงานดูแลนักเรียนในประเทศตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่