News and Events

Keele Scholarship Feburary 2016 ( £3,000 – £5,000 )

February 25, 2016

ทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนระดับปริญญาโท มูลค่าสูงสุดถึง £5,000 หรือ (กว่า 260,000บาท) จากมหาวิทยาลัย Keele University สมัครด่วนภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 นี้คะ

มีทั้งหมด 2 ทุน ดังนี้

International Smart Minds Scholarship มูลค่า £5,000

จำนวน 2 ทุน (โดยที่นักเรียนจะต้องเขียน SOP และEssayเพื่อใช้ในการชิงทุน)

รายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติม: คลิกที่นี่

Keele International Student Scholarship (KISS) มูลค่า £3,000

จำนวนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของมหาวิทยาลัย (โดยที่นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนดี และเขียน SOPเพื่อใช้ในการชิงทุน)

สิ่งที่ต้องใช้ในการยื่นสำหรับชิงทุนการศึกษา นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • Academic qualifications,
  • English Language ability,
  • Understanding of the course and motivation to study at Keele,
  • Extra-curricular or work experience

รายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติม: คลิกที่นี่

*ผู้สมัครทุนจะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยก่อนจึงมีสิทธิ์สมัครชิงทุน ดังนั้น นักเรียนควรสมัครเรียนอย่างช้าที่สุด ภายในวันที่ 30 เมษายน 59

Keele University ตั้งอยู่ในเมือง Keele, Staffordshire อยู่บนภูเขาที่สามารถมองลงมาเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมือง Newcastle และ Stoke-on-Trent และยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สวยงามที่สุดในอังกฤษอีกด้วย

Keele University มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงในหลากหลายสาขาวิชาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพสำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะสาขา Health, Medicine, Natural Sciences, Environmental and Sustainability, Humanities and Social Sciences ซึ่งได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุดเป็นอับดับ 2 ของอังกฤษโดยนักศึกษานานาชาติและนักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะได้รับการจ้างงานเป็นอับดับที่ต้นๆของประเทศ

สาขายอดนิยม

  • Marketing
  • Business Management
  • Medicine
  • Law
  • Chemistry
  • Environmental Sustainability, Environmental Studies และ Green Technology

รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม: http://iecabroad.co.th/universities/keele-university/

ฝากคำถาม